Besvikelse över KD beslut om sexköp

Vi känner en stor besvikelse över att KD inte stöder regeringens förslag om sexköp utomlands!

Sverige var först i världen att införa förbud mot sexköp år 1999 och det är vi stolta över. Kampen för detta drevs av vårt förbund under lång tid och vi har krävt att sexköp utomlands ska vara förbjudet.

 

För oss är det en självklarhet att KD ska fullfölja kampen mot prostitution och människohandel och därför skulle ställt sig bakom regeringens förslag om förbud mot sexköp utomlands efter den 1 juli 2018. I Norge finns lagen sedan 10 år och problemet med dubbel straffbarhet har inte uppstått och inget parti i Stortinget vill riva upp lagen.

 

 • Vi vet att sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution och den har ett starkt stöd hos befolkningen. Nu kommer det bli svårare att minska och försöka få stopp på den avskyvärda människohandeln av kvinnor och barn, säger förbundsordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi.

 

 

 • Vi vill stå på våra medsystrars sida, de som är människohandelsoffer och som hamnat i händerna på den grovt organiserad brottsligheten. Något annat är ett svek utan motstycke mot de värderingar vi kämpar för, konstaterar Forslund Mustaniemi.

 

 

Ordförande har ordet

Hej!

Några av oss kanske har följt OS-sändningarna i Pyonyang och glatts över våra otroligt duktiga tjejer i skidspåren. Ädla medaljer har de kammat hem och den glädje de visat när de lyckats är lätt att förstå och ryckas med i! Äntligen, efter flera års slit får de stiga upp på prispallen och jubla. De är verkligen värda alla guld och silvermedaljer.

 

Förra året firade KDK 35 år som förbund och det känns stort! Många kvinnor har kämpat och kämpar fortfarande för att vi ska nå målet om ett jämställt samhälle och fanns det medaljer att dela ut skulle jag gärna vilja ge dem alla en hel hög! De har varit guld värda. Precis som våra idrottstjejer tränat och har så många kvinnor före oss outröttligt arbetat för alla kvinnors friheter, rättigheter och ansvar.

 

Det är en ynnest att få leda vårt förbund och för mig en ständig källa för inspiration. Igår när jag var på kansliet föll mina ögon på en av våra tidigare utgivna skrifter vi har i bokhyllan, ”Goda recept och goda tankar”. Ett häfte på 68 sidor och framtaget av KDK i Västerbotten mars 1998. Genom en studiecirkel växte boken fram och det känns så härligt att få ta del av de fina texterna, mumsiga recept och illustrationer. Så roligt att få del av det ni har gjort!

 

Anna- Greta Wallgren, ordförande i Västerbotten på den tiden fortfarande aktiv i förbundet, skriver i förordet att hon hoppas få inspirera den som får boken i sin hand till ökat intresse för kristdemokratisk politik i kombination med en god maträtt. Vad sägs om Farmors rödingsoppa och Hjortronparfait? Mums.

Hon skriver i en av texterna: ”Personligen tror jag att kvinnan kommer att bli en vinnare, inte på bekostnad av mannen men genom att tillsammans med honom skapa ett bättre och rättvisare samhälle, där kvinnor och män får en likvärdig status. Om detta skall bli möjligt beror naturligtvis också till stor del på vilken inställning Du och jag har till oss själva och till männen”.

Stort tack kära kvinnoförbundare i Västerbotten vad ni har gjort och gör i förbundet!

 

Tittar vi i backspegel kan vi se att jämställhetsarbetet kommit långt på många områden, framförallt där det gäller arbetsliv och utbildning. Men tråkigt nog kvarstår mycket arbete. Det jag framförallt tänker på att respekten för varje människa, hennes värde och integritet verkar har minskat i samhället. Genom #metoo-kampanjen blev det så tydligt att flickor och kvinnor blivit utsatta för kränkningar och övergrepp, i skolan och på jobbet.

 

Värderingsfrågor har under lång tid varit satta på undantag och nu får vi skörda frukterna av detta. Min förhoppning är att valrörelsen ska få handla om betydelsen av goda värderingar och vilken betydelse det har för sammanhållningen i samhället.

 

Vi kommer att vara viktiga i valrörelsen i kampen om väljarnas förtroende. Ska partiet lyfta sig en bit över riksdagsspärren måste vi lyfta partiets frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trygghetsfrågorna är viktiga. När 30 procent av landets kvinnor inte törs gå ut efter mörkrets inbrott är det allvarligt. Respekten för varandra ska vi lära oss i hemmet och föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv de första levnadsåren.

Något vi också måste prata mycket om är den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna. Den är alarmerande hög visar Socialstyrelsen från sin rapport i december 2017 och sämst mår unga kvinnor, 15 procent. Motsvarande siffra för pojkar är 10 procent.  Under de senaste 20 år har den ökat i större omfattning i Sverige i jämförelse med övriga nordiska länder. Socialstyrelsen vet inte vad det är som orsaken till detta men vi vet att många flickor upplever stress och press i skolan. Depression och ångest gör att självmorden ökar och vi behöver arbeta aktivt för att lyfta dessa frågor på den politiska dagordningen i kommuner och landsting!

 

Snart samlas vi i Jönköping på Kommun- och landstingsdagarna och vi kommer att finnas på plats. Det brukar vara lätt att värva medlemmar vid dessa tillfällen så det kommer att finnas foldrar för detta. Kom gärna förbi vårt bord i pauserna, det brukar vara så trevligt att få träffas.

 

Snart är det även dags för Förbundsting i Stockholm. Den 21- 22 april samlas vi i Solna på Hotell Radisson. Christina kommer att skicka ut program och anmälan i god tid. Förbundsstyrelsen sponsrar ombudens kostnader med 1000 kr för att minska den ekonomiska belastningen för länsförbunden. Vårt nya reviderade handlingsprogram kommer att presenteras och finnas i nytryckt upplaga!

 

Eftersom det ska väljas Förbundsstyrelse får ni gärna kontakta valberedningens sammankallande Bitten Brynielsson på telefon 070- 539 10 70 snarast.

 

 

Jag vill önska er allt gott och att vi tillsammans fortsätter att kämpa för ett jämställt och hållbart samhälle! Alla behövs och är lika viktiga.

 

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julbrev

IMG_3520

Stockholm den 11 december 2017

Hej

Andra advent har firats och snart får vi se fram mot jul och ledighet. Så skönt! Snön har kommit i stora delar av landet och gör dagarna och kvällarna ljusare. Det blir så vackert när snön fallit att se alla vackra belysningar i våra städer och trädgårdar. Snart vänder det till ljusare tider vilket jag ser fram mot varje år. Mycket har hänt i vårt land sedan det senaste brevet. Ljus och hopp hör ihop och det känns som om det behövs mer än någonsin i vår mörka tid.

Det som hänt sedan #Metoo startade, alla berättelser som kvinnor delat med sig av med olika hashtaggar visar att mycket återstår för att nå målet om alla kvinnors rätt till kroppslig integritet och frihet från sexuella kränkningar och övergrepp. Jag är glad att kvinnor gått samman och delat med sig av sina berättelser men ledsen över att så många lidit så länge och förövare gått fria när tystnadskulturen brett ut sig. Vi vet att även pojkar och män har blivit utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier och det skulle vara positivt om de vågade kliva fram och berätta. Skam och skuld ska inte någon som blivit utsatt behöva bära.

Det som varit sorgligt och skrämmande att läsa är flickornas berättelser från förskolan och skolan.  Vi befinner oss på ett sluttande plan om vi inte kan säkra alla bars trygghet i skolan. Det blir helt logiskt att vi har så stora problem idag med unga flickors psykiska ohälsa.

Frågan är; hur ska vi komma tillrätta med eländet och varför har allt detta få ske i vårt så kallade jämställda land? Var finns respekten för varje människas unika och okränkbara värde? Ingen ska behöva bli utsatt för sexuella kränkningar eller övergrepp oavsett kön. Ska vi kunna förebygga och förhindra övergrepp behövs en viktig debatt om värderingsfrågor. De är grunden om vi ska lyckas uppnå ett jämställt, socialt hållbart samhälle.

Den 25 november hade vi Förbundsråd i Stockholm enligt våra nya stadgar. Vi antog vårt nya reviderade handlingsprogram, budget och valplan för 2018 och avslutade med diskussioner om valrörelsen och hur vi kan stötta partiet inför valet i september. Det var så trevligt och inspirerande!

Vi bestämde att som komplement till partiets #välfärdssveket arbeta med #kvinnosveket. Det finns många viktiga erfarenheter vi kan dela med oss av under denna hashtag. Hoppas att vi kan hjälpas åt på våra FB-sidor och Twitter och berätta om erfarenheter när kvinnor blivit utsatta för diskriminering. Tanken är sedan att vi i stora valrörelsen använder #kvinnolöften för att visa på att KD kan göra skillnad för ökad jämställhet mellan kvinnor och män med vår politik.

Vår plan är att handlingsprogrammet ska vara färdigtryckt till kommun- och landstingsdagarna i Jönköping den2-3 mars nästa år.

Ett särskilt tack till våra ombud som höll ställningarna på Rikstinget i oktober! Själv hade jag inte möjlighet att närvara eftersom jag deltog och representerade oss på Nordisk Kvinnokonferens som KrF Kvinner arrangerade samma helg och de också firade 70 år!

Tyvärr ledde valet i Norge till att de precis klarade spärren till Stortinget och tappade därmed två ledamöter i representation. Detta har sedan lett till att partiet dragit ner på ersättningen till KrF Kvinner vilket innebär en katastrof för dem. De kommer inte ha råd med någon tjänstemannaresurs från nästa år. De politiska partiernas kvinnoförbund får inte partistöd från Stortinget som vi har i Sverige. De är helt beroende av stöd från moderpartiet. Under Nordiska Kvinnokonferensen berättade jag om Sveriges lagstiftning och rätten för ersättning till kvinnors organisering vilket de tyckte var ett intressant förslag att arbeta för i Norge. De har också haft stor nytta av vår rapport om Kvinnors Hälsa och de hoppas att vi ska ha ett större utbyte av varandra framöver, vilket jag också hoppas.

Hoppas att vi kan hjälpa våra systerorganisationer och att Norges nya regering kan underlätta för kvinnors organisering i arbetet för ökad jämställhet. De har utmaningar att integrera kvinnor från andra kulturer, men inte i samma omfattning som vi.

EPP Women arrangerade en akademi den 29 september och Eva Wallin representerade KDK. Den 10-11 november var det styrelsemöte och kongress i Berlin men ingen av oss hade möjlighet att närvara. Det antogs en Resolution ”Voilence Against Women” på kongressen där man påpekar att våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och påverkar en stor del av befolkningen. Att det inte är en privat angelägenhet utan ett vanligt förekommande samhällsproblem. Likaså att problemen måste belysas och att det behövs mer handling på högsta beslutande nivå. Det är några av ställningstagandena och arbete med att förebygga och förhindra våld mot kvinnor måste förstärkas hos alla medlemsländer.

Avslutningsvis vill jag tacka dig för dina insatser för vårt Kvinnoförbund. Jag är så glad att få vara en del av vårt arbete för ökad jämställhet med en Kristdemokratisk värdegrund. Människans unika och okränkbara värde gäller alla oavsett kön.

Ha en riktigt God och Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi                     

Förbundsordförande

 

Ordförande har ordet

 

En ny termin har startat efter en sommar som varit mycket händelserik i politiken. Två ministrar har fått lämna regeringen efter IT-skandalen i Transportstyrelsen. KD har tillsammans med Moderaterna lämnat in en misstroendeförklaring i Riksdagen mot försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Att Alliansen inte kunde stå fast vid sitt tidigare ställningstagande har givetvis inneburit en stor seger för Stefan Löfvén och den rödgröna regeringen. En splittrad Allians inför ett valår är inte bra men mycket kan hända innan valdagen.

Den 20 september presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2018. Den innehåller skattesänkningar för pensionärer, vilket vi välkomnar, höjt barnbidrag och höjt studiebidrag för studenter.

Jakob Forssmed konstaterade snabbt att det var en ”sockrad” budget med mycket godis som tillfälligt ger energi men som långsiktigt kan skada ”hälsan” för Sveriges ekonomi. Utanförskapet är enormt stort. Över 800 000 personer står utanför arbetsmarknaden och för dessa personer saknas det viktiga och nödvändiga reformer.

Det är glädjande att både regeringen och partiet valt att tillföra extra resurser för förlossningsvården i Sverige. Det ligger helt i linje med det uttalande som antogs på Årskonferensen i Helsingborg i april då vi uppmanade partiet avsätta en miljard till förlossningsvården i den kommande budgeten.

I augusti hade förbundsstyrelsen Kick-off till Helsingfors. Vi arbetade färdigt med remissupplagan för det reviderade Handlingsprogrammet som ska antas på Förbundsrådet den 25 november i Stockholm.   En helg med mycket givande diskussioner, god stämning och trevlig gemenskap. Toppen helt enkelt!

Just nu är det full aktivitet inför Rikstinget i Uppsala. Passa gärna på att gå förbi vårt bord i pauserna om du åker till Rikstinget. Det känns alltid trevligt när det finns partivänner som har frågor om kvinnoförbundet och vilka frågor vi driver. Vi brukar alltid värva nya medlemmar vid dessa tillfällen.

I höst kommer partiet att fastställa listor till landstings- och riksdagsvalen. Var gärna med och påverka dessa och se till att vi får en god representation av kvinnor, i alla åldrar, på dem. Vi behöver också peppa fler kvinnor att tacka ja till ledande positioner i kommunala nämnder och styrelser.

Förbundsstyrelsen har beslutat att arbeta med partiets utvalda områden med en förstärkning av kvinnors perspektiv. Inom äldrepolitiken, kvinnors pensioner, den ökande psykiska ohälsan hos unga flickor, jobben och trygghetsfrågorna med fokus på rättsfrågor.

När det handlar om jobben är det viktigt att vi lyfter fram utvecklingen av RUT-tjänster samt regeringens beslut att begränsa vinster i välfärden som kommer slå hårt mot kvinnors företag inom vård- och omsorgssektorn.

Polisen ska ha resurser för att utreda alla typer av brott. Det är en grundsten i ett rättssamhälle. Det måste finnas tillit och brottsoffer ska få upprättelse. Våldtäkter och sexuella övergrepp får inte läggas på hög eller avskrivas.

Hedersbrott och förtryck måste bekämpas med kraft. Vi kan inte tillåta barn- och tvångsäktenskap och att barn könsstympas. När partiet tar fram sina lokala och regionala handlingsprogram är det viktigt att dessa frågor tas med. Det är viktiga frågor för att skapa ett jämställt och hållbart samhälle.

I KDK:s valbudget som vi beslutar om på Förbudsrådet kommer vi att avsätta resurser till personvalskampanjer. Vi hoppas att vi får många toppkandidater som är medlemmar i KDK och som är beredda att kampanja i valrörelsen!

Det ska bli så kul att få göra en valrörelse igen. Det är jobbigt men alltid lika inspirerande med alla möten med väljare, i valstugor och alla våra olika kampanjer. Det är verkligen demokrati på riktigt!

Jag vill önska Dig en riktigt fin höst och så får vi förbereda och planera för framgång i valet 2018.

Allt gott!

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

Ordförande har ordet- maj

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande för vårt kvinnoförbund! Det känns verkligen inspirerande att få fortsätta arbeta tillsammans med alla fina fantastiska kvinnor. All den kunskap, kompetens och engagemang som vi har i förbundet är imponerande. Nu får vi ta tillvara våra gemensamma krafter och fortsätta driva våra viktiga frågor för ett mer jämställt och hållbart samhälle.

 

Tack för en otroligt väl genomförd Årskonferens i Helsingborg 21-23 april! KDK i Skåne och Christina Blom Andersson gjorde verkligen allt för att vi skulle trivas och ha det gott. Tack än en gång.

 

En ny förbundsstyrelse valdes också. Till 1:e vice ordförande efter Madeleine Blom valdes Ann Hedberg Balkå, Järfälla och till 2.e vice ordförande efter Eva Wallin valdes Caroline Szyber, Stockholm. Stort tack till Madeleine Blom och Ewa Wallin för era insatser i presidiet! Till ordinarie ledamöter valdes Eva Wallin, Öckerö, Malin Stadig Lundgren, Markaryd, Aase Jönsson, Billeberga och Gudrun Brunegård, Vimmerby. Till ersättare valdes Rosalie Keller, Gräsmark och Rosemari Holmgren, Eskön. Varmt välkommen till ett nytt inspirerande arbete i FS!

 

Nu gäller också de nya stadgarna. Det innebär att vi kommer att kalla till Förbundsråd i höst för att ta budget och verksamhetsplan samt att det nu heter Förbundsting istället för Årskonferens. Det är även möjligt att starta nätverk lokalt istället för lokalavdelningar.

 

Ett uttalande togs också där vi särskilt lyfte förlossningsvården i Sverige. Vi uppmanar partiet att tillföra 1 miljard för att förbättra förlossningsvården och satsa på utbildning av barnmorskor och forskning inom området. Läget är allvarligt på många förlossningskliniker vilket innebär att risken ökar för förlossningsskador och att många skickas hem för tidigt från BB. Eftervård behövs för att upptäcka skador eller infektioner och att förstföderskor får hjälp att komma igång med amning. Det är viktigt att vi driver frågan om kvinnors rätt till trygga och säkra förlossningar och att de som drabbats av förlossningsskador får adekvat vård och behandling.

 

Acko Ankarberg Johansson besökte oss på söndagen och talade om partiets arbete framöver och hur viktigt det är att vi verkligen syns mycket i media, på FB och sprider kunskapen om de frågor partiet valt ut under tiden fram till valet. Det handlar om Trygghet, Barn och familj, Jobb och äldres ekonomi och Vård och omsorg. Självklart kan vi lyfta kvinnors perspektiv inom alla dessa områden och se till att KD gör ett riktigt bra val 2018!

 

Vi kommer att arbeta vidare med handlingsprogrammet under året kommer att skickas ut på remiss till länsförbunden innan det tas på Förbundsrådet i höst.

Förbundsstyrelsen har tagit fram en ”7 – punkts program” som presenterades på årskonferensen. Detta program blir grundstenen i vår valrörelse.

 

På kommun- och landstingsdagarna i Karlstad hade KDK ett seminarium om hederskulturen som möter individsamhället av Per Brinkemo. Det var mycket uppskattat och välbesökt. Succé! Många ansåg att kunskapen om heders- och gruppkulturer måste öka om vi ska lyckas integrera människor som kommer från länder där hedersnormen gäller. Hans bok ”Mellan klan och stat” Somalier i Sverige kan verkligen rekommenderas. Samtliga böcker han hade med sig från förlaget såldes slut i Karlstad. Tyvärr kunde jag inte delta pga av begravning men Eva Wallin modererade med den äran. Samma dag fanns Eva Wallin och jag med i Göteborgs-Posten med en debattartikel om vikten av goda värderingar och hederskultur. Ibland faller allt på plats!

 

Många av oss kunde inte heller komma till Karlstad på grund av terrordådet i Stockholm. Så hemskt och sorgligt det som hände. Det var en märklig känsla att vara där och se hur tungt beväpnade poliser spärrade av city, tunnelbana, tåg och bussar som stod stilla. Överallt var det fullt med folk som fick gå istället för att åka kommunalt. Det var gripande att se hur alla slöt upp och havet av blommor som lades ut på Drottninggatan och Sergels torg. Vi får inte låta det onda segra och tappa modet. Det måste komma något gott ur det onda som skedde helt oskyldiga människor. Jag tror att det som skedde kommer att påverka människors val i valrörelsen. Vi behöver mer tillit och trygghet till varandra idag när krig, terror och konflikter har blivit en del av vår vardag.

 

Under förra året startade vi upp nya distrikt i Örebro, Kalmar och Sörmland och vårt mål är att vi ska kunna dra igång i Jönköping och Värmland under det här året så vi står starka inför nästa år och kan bedriva en riktig valrörelse 2018.

 

Nu är det snart dags för sommar och ledighet. Men innan ledigheten börjar är det dags för Almedalen första veckan i juli. KD kommer att ha torsdagen som sin dag i Almedalen. Vi kommer att vara på plats några av oss och delta i debatter och mingla.

 

Håll gärna utkik på FB och dela gärna det som vi visar på vår FB-sida så att vi når fler och kommer ut med våra frågor.

 

Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt skön sommar med mycket sol, bad och återhämtning. Så fortsätter vi tillsammans i höst med vårt viktiga arbete för ett mer jämställt och tryggt samhälle.

 

Allt gott!

 

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

 

 

Årskonferens 21-23 april i Helsingborg

helsingborg

 

Kallelse/ Inbjudan till ÅRSKONFERENS.

Välkommen! Nu är det dags för årskonferens. Den här gången ses vi i den södra delen av vårt avlånga land. Vi har bokat in oss på Sundsgården strax utanför Helsingborg. Vi kommer att möta våren i Skåne. Det lovar gott för en intressant årskonferens.

Datum: 21-23 april

Plats: Sundsgården, Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg,

 Tfn nummer 042-19 38 00, info@sundsgarden.se

Kostad: KDK riksorganisation står för konferensavgift, lunch på lördag och söndag samt festen på lördagen. Förbundet står även för kulturaktiviteten, det blir besök på det anrika Dunkers i Helsingborg.

Du (ev. länsavdelningen) betalar resa och hotell. Ta kontakt med din ordförande för att höra hur ni gör i ditt län. Rikskansliet bokar inte hotell och resa.  Vi har reserverat platser på Sundsgården. Boka gärna så snabbt som möjligt.

Hotell kostnad: Enkelrum 670kr/natt, Dubbelrum 870kr/natt

Vi arrangerar ett intressant seminarium på fredagen den 21 april klockan 14.00.

För att t a sig till Sundsgården från stationen kan man åka buss. Det billigaste sättet är att köpa ett jojo-kort som betalning på bussarna. Då kostar en enkel biljett 22,50 kr. Vid sms-biljett är priset 25 kr per enkelbiljett. Vi kommer att ha några bilar som kan hämta. Hör av dig till Christina om du vill bli hämtad.

 

Vi planerar att ”tura” med Danmarksbåten på fredags kvällen. Detta betalar du själv.  Båtresan kostar ca 30 kr och vi föreslår att vi ”dubbelturar” dvs. åker två vändor fram och tillbaka, då hinner man äta. Maten kostar ca 300 kr/person. Menyerna kommer i april, då kan du beställa vad du vill ha . Anmälan är bindande.

 

Anmälan till konferensen och för att ”tura” görs till Christina Blom Andersson senast den 10 april. Se anmälningsblanketten.

Har du ytterligare frågor?

Ring gärna Christina på tfn 08-723 25 61 eller

mejla: christina@kristdemokraterna.se

Handlingar skickas till dig när du har anmält dig.

Väl mött i Skåne!

hälsar

Förbundsstyrelsen

 

 

 

  Christina Blom Andersson, 08-723 25 61, christina@kristdemokraterna.se

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium                            fredagen den 21 april

Program

                                                   

14.00            Välkommen samt inledning                                  Marie-Louise

14.15            presentation om folkhälsa o miljö                        Anders Lundström

15.00            Fika paus

15.30            Integrations pass

Min resa- hur vi arbetar med integration i Norge                  Kadri Yusuf

Yalla trappan

17.00            Slut

 

Kaffe/te serveras under eftermiddagen

 

 

Middag – Danmarksbåten, se separat anmälan.

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande

 

 

 

 

 

Årskonferens

 

Program                                                      lördag den 22 april

 

9.30              Registrering

10.00            Öppningshögtid                                  Marie-Louise Forslund Mustaniemi

11.00            Förhandlingar startar

12.00            Lunch

13.00            Förhandlingarna återupptas

14.30            Kulturaktivitet, Dunkers samt Kaffe

16.30            Förhandlingarna återupptas

17.30            Ajournering

19.00            Årskonferens fest

 

Program                                                      söndag den 23 april

9.00              Förhandlingar återupptas

10.30            tal av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

11.30            Avslutning, 1.v ordförande

12.00            Lunch

13.00            Hemresa

 

 

Förslag

 

Dagordning

 

 

 1. Öppnade

2                    Val av årskonferens funktionärer

a/ Ordförande

b/ vice ordförande

c/ sekreterare

d/ 2 justerare tillika rösträknare

 

 1. Godkännande av kallelse
 2. Fasställande av dagordning
 3. Fasställande av röstlängd
 4. Fasställande av arbetsordning
 5. Antagande av nya stadgar
 6. Valberedningens förslag samt eventuella nomineringar.
 7. Förbundsstyrelsens verksamhets – och förvaltningsberättelse 2016
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 11. Val av förbundsordförande, 1v ordf. samt 2 vice ordf.
 12. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
 13. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
 14. Val av revisor jämte ersättare
 15. Val av valberedning för nästa årskonferens
 16. Val av beredningsgrupp för val av valberedning
 17. Information om verksamhetsplan och budget 2017
 18. Fasställande av medlemsavgift 2018
 19. Motionsbehandling
 20. Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan Årskonferens 2017

Anmäl dig senast den 10 april kl 24.00

 

Namn______________________________________________

 

Adress________________________________________________

 

E-post________________________________________________

 

Tel nr__________________________________________________

 

 • Ja tack jag vill ha handlingar med e-post
 • Ja tack skicka handlingar med posten
 • Jag deltar på hela konferensen fredag – söndag
 • Jag deltar lördag-söndag
 • Jag vill tura till Danmark på fredagen

 

Ev dieter/allergier_______________________________________

 

Mejla anmälan till Christina@kristdemokraterna.se eller med posten

Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Box 2373, 103 18 Stockholm

 

 

Ordförandebrev februari/mars

 

Kära KDK-sympatisör!

Året som ligger bakom oss har varit ett tufft år på flera sätt. Krigets fasor har många fått uppleva i Mellanöstern. Kriget i Syrien och Aleppo tror jag finns på allas våra näthinnor. Som vanligt är det civila som drabbas mest. Många barn vet inte ens hur det är att leva utan bomber och krig. Flera terrorattacker i Europa har skördat oskyldiga människors liv. Våldet och hatet breder ut sig och vi matas varje dag med detta, det måste få ett slut snart.

Vi är många som längtar efter fred och frihet i Syrien och de länder som drabbats av krig och förtryck.

Efter presidentvalet i USA och installationen av Donald Trump och vad han redan åstadkommit känner sig många uppgivna och politiskt deprimerande. Många av oss trodde att Hillary skulle vinna valet när Trump blev presidentkandidat för republikanerna men vi fick fel. Vem trodde att en person som skröt om sitt tafsande på kvinnor skulle bli världens mäktigaste person?? USA är nu ett delat land och mycket kommer säkert att hända som kommer att öka konflikterna i landet och som kommer att förändra USA:s roll i världen.För kvinnoförbundet del kan vi i alla fall glädja oss!

Under förra året startade vi upp nya distrikt i Örebro, Kalmar och Sörmland vilket vi är mycket glada för. Vår förhoppning är att vi ska kunna dra igång i Jönköping och Värmland under det här året så vi kan kraftsamla i valet 2018.

 

Just nu är många av oss upptagna med årsmöten och allt arbete det innebär. Eftersom det är Riksting och motionsår så får ni gärna skriva motioner till vår Årskonferens. Den går av stapeln den 21-23 april i Helsingborg och då är du välkommen att delta. Temat för konferensen blir Integration och jämställhet. Den som vill skriva motioner ska skicka in dem till Christina Blom Andersson på kansliet adress Munkbron 1, 103 18 Stockholm senast 1 mars.

kansliet 8 Christina Blom Andersson) kommer att skicka ut all information och anmälan så snart programmet för Årskonferens är spikat och klart. Vi kommer att konferera på folkhögskolan Sundsgården.

Förbundsstyrelse ska väljas och den som vill nominera personer till förbundsstyrelsen får gärna mejla dem till valberedningens ordförande Bitten Brynielsson så snart som möjligt. Hon har mejladress britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se.

Avslutningsvis vill jag att vi verkligen fortsätter att arbeta vidare med den politik vårt förbund vilar på, alla människors unika och okränkbara värde. Vi har ett stort ansvar att arbeta vidare med värderingar som byggt vårt öppna och jämställda samhälle. Idag lever fler än 100 000 barn, unga pojkar, flickor och kvinnor under hot och förtryck i hederns namn och så kan vi inte ha det. Allas rätt till respekt, frihet och kroppslig integritet ska tillgodoses. Vi kan inte tillåta att parallellsamhällen växer fram i Sverige.

På kommun- och landstingsdagarna har vi ansvar för ett seminarium på fredagen kl 17.30 med journalisten och författaren Per Brinkemo. Han har mycket stor kunskap om hur det kan vara att komma från Somalia med en gruppkultur till ett sekulärt individualistiskt samhälle. Det kommer att bli mycket lärorikt och spännande!

Avslutningsvis. Jämställhet och mänskliga rättigheter går hand i hand. Låt oss fortsätta vårt engagemang och viktiga arbete tillsammans, både kvinnor och män. Ett jämställt samhälle är ett tryggt och hållbart samhälle.

 

Allt gott!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

Ordförandebrev juni 2016

Tiden bara rasar iväg och ytterligare en termin har vi lagt bakom oss. Mycket har hänt sedan förra medlemsbrevet, både i politiken och i KDK!

Vi fick en mycket inspirerande årskonferens i Karlstad i april. Systerskap hade vi som tema. Madeleine Blom föreläste om ledarskap och Soheila Fors om hur det är att komma från en gruppkultur till en individkultur, från ett religiöst samhälle till ett sekulärt. Det finns verkligen mycket kunskap, kompetens och engagemang i KDK. Det känns så positivt inför framtiden och de samhällsutmaningar vi står inför.

Vi årskonferensen valdes en ny förbundsstyrelse. Eva Wallin från Öckerö valdes till ny 2:e vice ordförande efter Maria Nilsson som avsagt sig eftersom hon blivit vald som partidistriktsordförande i Västra Götaland Norra. Stort tack Maria för Dina insatser i FS och lycka till i ditt nya viktiga uppdrag!

Till ordinarie ledamöter valdes Monna Ridderström, Hallstahammar, Camilla Albinsson, Växjö och Britt Westerlind, Stockholm. Rosalie Keller, Skellefteå, Annelie Gredander, Östersund, Ann Hedberg Balkå, Järfälla , Eva-Mai Mineur Tynong, Söderhamn valdes som ersättare.

De som är valda som ordinarie ledamöter fram till nästa årskonferens är Aase Jönsson, Bjuv och Malin Stadig Lundgren, Markaryd och ersättare till nästa år Ingrid Alander, Danderyd. Välkomna alla till ännu ett nytt och spännande verksamhetsår!

 Ett särskilt tack till Katarina Gustavsson, Falun och Soledad Henriques, Örnsköldsvik för era insatser tidigare i förbundsstyrelsen! Stort tack.

 Madeleine Blom som valdes till 1:e vice ordförande har avsagt sig sitt uppdrag från den 1 juli. Hon har fått sitt drömjobb i Karlstad inom kommunikation och kan därför inte fortsätta sitt uppdrag. Stort tack till Madeleine som under sin tid i förbundsstyrelsen gjort ett otroligt arbete som vice ordförande. Förutom att hon varit ett stort stöd för mig som ordförande har hon bidragit med sin stora kompetens när det gäller just kommunikation, framtagande av profilmaterial, Kvinnokraft, våra rapporter, nya stadgarna mm. Det är svårt att räkna upp allt det arbete hon uträttat helt enkelt. Det blir ett stort tomrum men stort grattis till ditt nya arbete och lycka till i framtiden!

 Den 6-8 maj var vi inbjudna till Nordisk konferens på Färöarna av våra kollegor. Helt fantastisk att möta dessa engagerade kvinnor och Färöarna är otroligt vackert. Från förbundsstyrelsen deltog undertecknad och Madeleine. Från Stockholm Britt Westerlind och Ingrid Alander och Cristina Bernevång från Västra Götaland. Från Norge deltog deras förbundssekreterare.

 De hade ordnat ett gediget program. Vi fick presentera hur vi arbetar i Sverige och Norge och de var glada att få ta del av vårt politiska arbete. Norge blir värdland för nästa Nordiska konferens om de finns kvar efter 2018. Tyvärr finns det krafter i Krf som anser att det inte längre är nödvändigt med ett kvinnoförbund. De är givetvis ledsna för detta men de hoppas givetvis att de inte blir på det viset.

Det är så roligt att vi även startat upp på två länsavdelningar i vår! Den 12 maj valdes ny interimsstyrelse för KDK i Region Örebro med Elin Enes som ordförande. Den 31 maj valdes Gudrun Brunegård som ordförande för KDK Kalmar län i Vimmerby. Det är helt fantastiskt!Stort Lycka till med ert viktiga uppdrag!

Min förhoppning är att vi ska kunna starta fler länsavdelningar. Det som ligger närmast i tiden är Sörmland och finns det några som vill starta i fler län eller regioner så ställer vi genast upp. Det är bara att höra av sig till Christina eller mig så hjälper vi till med allt som behövs.

 

Vi har funnits med i media också. Désirée Pehtrus och jag har haft en artikel i Metro om att regeringen måste agera mot barnäktenskap. Gudrun Brunegård har också skrivit tillsammans med mig i hennes hemlän om barnäktenskap. Vi fick full täckning i alla Kalmars tidningar om starten av länsavdelning och även i Örebro fick vi media på start av länsavdelning.

Handlingsplaner mot könsstympning har vi fått igenom i Sörmlands landsting efter vår motion och Gudrun Brunegård har även motionerat om detta i Kalmars landsting. Vi gör skillnad!

I slutet av maj hade vi en Kick-off med nya förbundsstyrelsen. Vi har fattat beslut att ta fram en kort rapport omkring Kvinnor och Integration. Den ska vara klar till hösten. Ett otroligt viktigt ämne där vi behöver kliva fram och kämpa för invandrarkvinnornas lika rättigheter, friheter och ansvar.

Tyvärr satte flygstrejken käppar i hjulet för vår Brysselresa med Kvinnoakademin. Mycket ledsamt. Vi hade alla sett fram mot vår resa och besöket hos Lars Adaktusson men vi får hoppas att det ges ett annat tillfälle att få träffa Lars och hans medarbetare på EPP-kontoret.

Nu väntar Almedalen. En viktig mötesplats och tillfälle för KDK att synas och nätverka. Christina och jag kommer att vara på plats och bevaka angelägna seminarier. Vi kommer även att träffa Q4, Allianskvinnorna. Hoppas att vi kan göra något gemensamt inför valet 2018!

Som jag skrev i förra brevet: De värderingar som vi byggt vårt öppna demokratiska samhälle på är värda att värna och skydda. Det handlar om samhällsgemenskap och respekten för människovärdet. Jag tror att, eller vet, att den värdegrund vårt parti vilar på håller för de utmaningar vi står inför.

Vi kan gärna transformera partiets devis; att ingen kvinna ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Mänskliga rättigheter gäller alla kvinnor, alltid och överallt. Vi får inte svika alla dem som förväntar sig få leva ett liv fritt från hot, våld, förtryck och diskriminering i sitt nya hemland.

 Avslutningvis önskar jag Dig en riktigt skön midsommarhelg och en avkopplande sommar med lagom mycket sol, sköna bad och god glass!

 

Varma hälsningar,                                                   

Marie-Louise Forslund Mustaniemi                                            

förbundsordförande

 

 

 

 

KDK agerar mot barnäktenskapen

Bild: Metro debatt

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och Désirée Pethrus, riksdagsledamot KD skriver i Metro:

Sverige behöver ett nationellt kompetensteam, likt det engelska systemet med Forced Marriage Unit (FMU). Med befogenheter motsvarande de som FMU besitter kan flickor ges bättre skydd och föräldrar effektivt lagföras. Det skulle gälla både svenska medborgare och de som har dubbelt medborgarskap.

Nordisk konferens på Färöarna

Marie-Louise I helgen träffades de nordiska Kristdemokratiska Kvinnoförbunden för Nordisk konferens I Torshavn på Färöarna. KDK fanns på plats representerade av ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi och 1 vice ordförande Madeleine Blom.

-Det är alltid lika inspirerande att träffa våra nordiska systrar och under söndagen fick vi möjlighet att berätta om hur vi i KDK arbetar politisk för kristdemokratisk feminism i Sverige, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Under helgens diskussioner har vi kunnat se hur den kristdemokratiska ideologin är en kraft att räkna med och en god grund för relevanta
politiska förslag i våra nordiska länder. Tilliten till våra värderingar är viktig och i det nordiska samarbetet kan vi hjälpa varandra att stå fast vid våra ideér.

Som den så erkände sociologen och filosofen Jurgen Habermas yttrat om den judiskkristna idétraditionen är det ”nothing else is the ultimate foundation of liberty, conscience, human rights, and democracy, the bencharks of wester civilization. To this day, we have no other options. We continue to nourish ourselves from this source. Everything else is postmodern chatter”.

Med på resan var även Britt Westerlind och Ingrid Alander för KDK Stockholms stad (även förbundsstyrelseledamöter) samt Cristina Bernevång från KDK Västra Götaland

1 2 3 15

tai iwin