december 2012 archive

Dagens lucka

Lucka 7:

”Jantelagen är till för att ignoreras”

Gunilla Pontén

Dagens lucka

Lucka 6:

The most effective way to do it, is to do it.

– Amelia Earhart.

Exklusivt besök från Ukraina och Georgien

KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center, har under ett par dagar besök av kvinnor aktiva inom kristdemokratiska kvinnoorganisationer från Ukraina och Georgien. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är engagerade i besöket och har berättat om sin verksamhet på flera sätt. På lördag gör kvinnorna studiebesök hos oss för att se hur vårt styrelsemöte går till.

Dagens lucka

Lucka 5:

“A lot of people are afraid to say what they want. That’s why they don’t get what they want.” 

―    Madonna

Outstanding i en grötig historia

Luddig debatt om jämställdhet i Folkpartiets klubbrum igår

Igår diskuterade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med flera jämställdhet under devisen Halva makten – hela lönen på ett seminarium i Folkpartiets klubbrum. Panelen beskrev en föräldrageneration som alltjämt sitter fast i könsstereotypa normer, man ställde sig frågan huruvida jämställdhet ger reell tillväxt eller inte (hänvisade till bristen på empiri!!) samt oroades över att jämställdhetsdebatten skulle stagnera. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet förvånades över både frågeställningarna och frånvaron av nytänkande och radikalism. Istället för att leverera svar fastnade debattörerna i en paneldiskussion som cementerade snarare än löste gamla välkända jämställdhetsutmaningar.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitik är progressiv, nyskapande och ligger långt före. Istället för att kommunicera luddighet, är vi tydliga. Vi fastnar inte utan går rakt på målet. Att jämställdhet ger tillväxt på alla plan – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är en utgångspunkt för oss, inte en frågeställning, och vi har utvecklat hållbara lösningar och konkreta förslag för länge sedan. Livspusslet? Ja, det har vi löst där variablarna barnets välmående, föräldrarnas hälsa och professionella självförverkligande samt ekonomiska trygghet samspelar med matematisk precision :

1. Inför graviditetspeng – en kvinna i nionde månaden ska inte behöva arbeta – en lugn sista månad ger en hållbar start på föräldraskapet

2. Förläng pappas föräldraförsäkring med ytterligare en månad

3. Inför barndagar reserverade för mamma och pappa för uttag en dag i veckan fram tills barnet är tre år.

4. Vabbande pappor

5. Vi anser att föräldraledighet ska ses som en rejäl merit på arbetsmarknaden. Vår familjepolitik placerar barnet i centrum – med närvarande föräldrar fostrar vi en välmående generation.

6. Jämställdhet börjar i hemmet och ger lika möjligheter för mammor, pappor och partners att arbeta och bygga karriär.

 

Dagens lucka

Lucka 4:

”Ingen vet hur man skall behandla en kvinna som inte hela tiden har ett inställsamt leende på läpparna”.

Germaine Greer, feministisk författarinna

Dagens lucka

Lucka 3:

”En kvinna är som en tepåse, ingen vet hur stark hon är förrän hon får det hett om öronen” – Eleanor Roosevelt

Krafttag för lön hela dagen

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tar en aktiv roll i 15:51-rörelsen

KdK ingår i 15:51-rörelsen tillsammans med en mängd andra organisationer. År 2012 medverkade förbundsordförande Maria Fälth i ett historiskt seminarium på Kulturhuset den 8:e mars tillsammans med ett trettiotal andra personer från politiska partier, fackförbund och kvinnorörelsen. 15:51-rörelsens mål är att kvinnor ska få betalt hela arbetsdagen precis som sina manliga kollegor. Nu laddar rörelsen för nästa år och KdK har en aktiv roll i det förberedande arbetet.

Dagens lucka

BRRR – kallt sa räven – i dessa tider då många barn är förkylda önskar vi oss massor av vabbande pappor som kokar honungsvatten och läser sagor!

KdK:s julkalender börjar idag!

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet börjar idag nedräkningen till jul med en alldeles egen julkalender! Naturligtvis går den i jämställdhetens namn med en önskan varje vardag. Låt oss öppna första luckan!

Lucka 1:

I dag önskar vi oss välskottade trottoarer och gångvägar så att alla mammor och pappor kommer fram med sina barnvagnar!

 

1 2

tai iwin