januari 2013 archive

Tre nyårslöften från förbundsordförande Maria Fälth

Pressmeddelande
2013-01-08

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsordförande önskar Sveriges befolkning och världen Gott Nytt År. – Jämställdhetsutmaningarna är lika många och spännande i år som alltid, säger Maria Fälth. Inför år 2013 har jag tre nyårslöften att delge Sveriges kvinnor:

1. Jag lovar att fortsätta kratta för lika lön och att kvinnors livssituation blir norm inom svenskt arbetsliv. När graviditet, föräldraledighet och barn integreras som självklarheter inom svenskt arbetsliv och värderas kompetenshöjande och normativa krattar vi för kvinnors lika lön. Moderna kvinnor behöver avlastas – inte betyngas med ytterligare krav – för att kunna kombinera yrkeskarriär och familjeliv med hälsan i behåll. Detta förutsätter att pappor tar ökat ansvar i hemmet, vabbar och tillbringar mycket tid med sina barn. Jag vill att kvinnor gravida i nionde månaden ska kunna ta ut graviditetspeng. Jämställdhet i hemmet är en förutsättning för jämställdhet på jobbet och för ett långsiktigt hållbart arbetsliv där kvinnor och män får lika mycket betalt.

2. Jag lovar att fortsätta arbeta för att invandrade kvinnors kompetens tas tillvara. Arbete och ekonomisk självständighet är grundläggande för alla kvinnor, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Jag uppmuntrar invandrade kvinnors eget företagande och förespråkar en rak och tydlig väg för invandrade kvinnor in i arbetslivet. Arbetsglädje, skaparkraft och gemenskap är självklara beståndsdelar i ett kristdemokratiskt jämställt och hållbart samhälle.

3. Jag lovar att fortsätta bidra till ett hållbart klimat. Om ni inte visste det förut så vet ni det nu: kristdemokratisk jämställdhet är bra för klimatet. Hållbar utveckling är en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vilket innebär att vi belyser all vår politik utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vår politik beaktar det känsliga samspelet i naturen liksom mellan föräldrar och barn. Vi förespråkar en livsstil som är klimatsmart vilket vi kommer att belysa ännu tydligare i år.

Kontaktperson:
Maria Fälth, ordförande
08-723 25 62

Förvaltarskapets geni i fem punkter

Vi kan inte nog betona förvaltarskapets storhet. Det är inte bara ett överlägset politiskt instrument utan går bortom politiken till att innefatta en hel livsstil om du så vill. Förvaltarskapet, kristdemokratins och Kristdemokratiska Kvinnoförbundets roder, går att använda närsomhelst, på vilken fråga som helst och av vem som helst. Resultatet av förvaltarskap är hållbar utveckling. Ett rikt, jämställt och hållbart samhälle. Här följer fem genidrag signerat förvaltarskapet:

1. Förvaltarskapet är gratis och går emot fattigdom: Varje människa föds rik, på förmåga, liv och sin unika skapelsekraft. Varje människa har ett lika värde enbart i sin existens. Genom att förvalta dina gåvor bygger du rikedom. Utveckla dina egenskaper och använd dem varje dag. Resultatet är givet – ekonomisk, själslig och miljömässig rikedom.

2. Förvaltarskapet gör dig tacksam för vad du har och närvarande i nuet: Förvaltskapet förutsätter att du beaktar det du har, inte det grannen har eller det du inte har. Fokuserar du på brist eller suktar efter någon annans resurser förlorar du förvaltarskapets kraft. Förvaltarskapet innebär ett fokus på det du har, om än så litet eller fjuttigt. En liten besparing – använd det väl, förvalta det – och det växer.

3. Förvaltarskapet bygger på total respekt för människans förmåga och är oförenligt med offermentalitet: Förvaltarskapet är universellt och tillhör alla människor. Förutsättningen är att du använder din fulla potential, konsekvent. Vem som helst kan använda sig av förvaltarskapet – det är helt gratis. Att hjälpa andra handlar om att stödja och skickliggöra – inte tycka synd om eller att ta människors egna förvaltarskap ifrån dem. Internationellt bistånd bör självklart bygga på förvaltarskapets princip.

4. Förvaltarskapet är miljövänligt och går emot slit och släng-konsumtion: Lever du i ekonomisk stabilitet men börjar ta varor och service för givet, shoppar till dig bekvämlighet och tror att icke-materiella värden som hälsa, välbefinnande och en frisk miljö går att köpa har du hamnat utanför förvaltarskapets geni. Förvaltarskapet skapar en hållbar miljö och går emot frosseri genom sin grundlag av måttfullhet. Förvaltarskapet skapar hållbar utveckling med social, ekonomisk och miljömässig balans.

5. Förvaltarskap skapar jämställdhet och långsiktigt välmående generationer: En frånvarande, ständigt arbetande pappa som sedan på ålderns höst ångrar att han inte tillbringade mer tid med barnen har dessvärre gått ifrån sitt förvaltarskap. Pappa är en förutsättning för välmående barn och deras uppväxt. I förvaltarskapet finns en grundlag av jämställdhet mellan kvinnor och män. En kvinna som hela tiden vill leva upp till yttre krav, utan att lyssna inåt, förvaltar inte sitt pund. Förvaltarskapet kräver mod att våga bryta yttre förväntningar. Förvaltarskapet förutsätter en naturlig och jämställd balans mellan könen.

Vi kommer att fortsätta listan. Häng med oss i vår! Kristdemokratiska Kvinnoförbundet skickliggör politiker och förvaltar kvinnors sanning.

Vi ligger steget före – Om förvaltarskap, jämställdhet och hållbar utveckling

Kristdemokratins princip om förvaltarskap är identisk med FN:s begrepp hållbar utveckling. FN:s definition lyder: ” hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Vår gemensamma framtid, 1987). Förvaltarskapsprincipen ”gäller såväl de egna som de gemensamma resurserna//…// hjälper oss att tänka långsiktigt och att därmed värna de nödvändiga livsbetingelserna” (Kristdemokraternas principprogram).

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hållbar utveckling en utgångspunkt enligt styrelsebeslut i december förra året. Detta innebär att all vår politik kommer att belysas tredimensionellt. Tack vare detta utvidgade perspektiv kommer vi att kunna ta fram kraftfulla lösningar som gagnar kvinnors livssituation. Vi kommer också att kunna visa hur oerhört relevant vår politik är i tider av förvirring, oro för klimatförändringen samt oro för vår miljö. Social, ekonomisk och miljömässig balans bygger framtidens samhälle.

För oss står kvinnans behov i centrum. Vår syn på kvinnan utgår från kristna värden vilket innebär att vi ser henne som rationell och förnuftig. Vi beaktar kvinnans kroppsliga, själsliga och andliga behov. Utifrån denna helhetssyn bygger vi en kraftfull politik som tar hänsyn till kvinnors olika stadier i livet. Integrerad med perspektivet om hållbar utveckling tillhör vår jämställdhetspolitik den absoluta mest progressiva. Vi bygger framtiden.

Följ oss i år och bli medlem idag! Vi ligger steget före.

 

 

Media på kvinnors villkor är yttrandefrihet i sitt esse

När kvinnor skildrar kvinnors verklighet och samhället i sin helhet utifrån sina värderingar och intressesfär frigörs kvinnors mänskliga rättigheter. Yttrandefrihet i sitt esse infaller. Vår värld. Vår blick. Våra färger. Friheten att uttrycka världen på kvinnors villkor är en dimension av jämställdhet. En friad medial zon där kvinnors åsikter och verklighetsskildringar publiceras och där kvinnor bestämmer vilken nyhet som är den största och vilka livsvillkor som får högsta prioritet.

Tidskriften BANG, nättidningen Feministiskt Perspektiv och bilagan the Female Factor som ges ut av the International Herald Tribune är några härliga exempel. Snart kommer också vår egen tidning Kvinnokraft ut i ett helt nytt format. Den var tidigare en tabloid, unik i sitt slag och som under flera år gavs ut som en bilaga till tidningen Kristdemokraten.

Check it out – Kristdemokratiska Kvinnoförbundet utlovar spännande skildringar, alltid, som vanligt, utifrån kvinnors fullödiga sanning där kvinnors behov och intressen är norm och där vi bygger hållbart utifrån den potential av tidlöshet och nyskapande som kristdemokratiska värderingar på kvinnors villkor har.

Make your voice heard – ett blöjperspektiv

Kansliet är på plats för att bereda Kvinnoförbundets politiska program år 2013. Gott Nytt År! I Dagens Nyheter läser vi idag att svenska barn bär blöjor alltför länge och att detta kan vara en anledning till att vissa barn utvecklar urinvägsinfektion. I Vietnam använder barn inte blöjor alls utan är fullt pottränade vid ett års ålder. Nyckeln heter kommunikation. ”Både pengar och miljö skulle gå att spara” säger en forskare. Vi skulle också vilja lägga till närvaro. Att vänja av ett barn blöjor förutsätter närvarande föräldrar som lär sig tyda sitt barns signaler.

Närvarande föräldrar är bra för barnen och för miljön. Närvarande föräldrar – tidigare potträning – mindre blöjanvändning = miljöbonus. Jämställdhet och hållbar utveckling är nyckelord för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. Häng med oss detta år och gör din röst hörd! Nu kör vi!!

1 2

tai iwin