Vi ligger steget före – Om förvaltarskap, jämställdhet och hållbar utveckling

Kristdemokratins princip om förvaltarskap är identisk med FN:s begrepp hållbar utveckling. FN:s definition lyder: ” hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Vår gemensamma framtid, 1987). Förvaltarskapsprincipen ”gäller såväl de egna som de gemensamma resurserna//…// hjälper oss att tänka långsiktigt och att därmed värna de nödvändiga livsbetingelserna” (Kristdemokraternas principprogram).

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hållbar utveckling en utgångspunkt enligt styrelsebeslut i december förra året. Detta innebär att all vår politik kommer att belysas tredimensionellt. Tack vare detta utvidgade perspektiv kommer vi att kunna ta fram kraftfulla lösningar som gagnar kvinnors livssituation. Vi kommer också att kunna visa hur oerhört relevant vår politik är i tider av förvirring, oro för klimatförändringen samt oro för vår miljö. Social, ekonomisk och miljömässig balans bygger framtidens samhälle.

För oss står kvinnans behov i centrum. Vår syn på kvinnan utgår från kristna värden vilket innebär att vi ser henne som rationell och förnuftig. Vi beaktar kvinnans kroppsliga, själsliga och andliga behov. Utifrån denna helhetssyn bygger vi en kraftfull politik som tar hänsyn till kvinnors olika stadier i livet. Integrerad med perspektivet om hållbar utveckling tillhör vår jämställdhetspolitik den absoluta mest progressiva. Vi bygger framtiden.

Följ oss i år och bli medlem idag! Vi ligger steget före.

 

 

Comments are closed.

tai iwin