Archive of ‘Allmänt’ category

Vår rapport om kvinnor, missbruk och beroende

Nu har vi släppt vår rapport om kvinnor i missbruk i rapporten kan du läsa om 21 förslag på åtgärder avseende missbruks- och beroendevård.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ser att en modern behandling fokuserar på mänskliga resurser och förmågor istället för på utsatthet. Hållbar utveckling, väl inbyggd i samhällssystemet och som beaktar kvinnors och mäns särskilda behov utgör kraftfull prevention. Genom att uppmuntra tid för barnen och jämställdhet i hemmet bygger vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, även för nästkommande generationer. Även forskning på äldre missbrukande kvinnor behöver uppmuntras.

Läs vår rapport här

Psst…Maria Fälth har en fråga till Dig!

097

 

HAR DU PASSION FÖR POLITIKEN?

 

 

Då är Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ett förbund för Dig. Vi är Sveriges bästa kvinnoförbund med den mest moderna jämställdhetspolitiken. För oss står kvinnors förmågor i centrum. Vi beaktar kvinnors specifika behov. Därigenom skapar vi en långsiktigt hållbar politik som gör oss unika.

Är du 30 + , småbarnsmamma och mitt uppe i karriären? Vår politik är gjord för Dig. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill skapa ett hållbart livspussel som även främjar nästkommande generationer. Barn, familj och karriär går att kombinera – med hälsan i behåll, hela livet ut.

Vi vill till exempel att kvinnor gravida i nionde månaden ska kunna ta ut graviditetspeng. Istället för att förespråka hets och stress under småbarnsåren vill vi införa 100 barndagar för varje förälder att ta ut medan barnen är 1-3 år. Detta kraftfulla politiska förslag har bland annat uppmärksammats av TCO som en bidragande struktur för att skapa ett jämställt arbetsliv.

Är du ung, äldre eller har invandrarbakgrund? Du är så viktig för oss. Vi arbetar för att främja era resurser och talanger, inte minst på arbetsmarknaden. Arbete mot hedersbrott är en prioriterad fråga hos oss.

Offerkoftor slänger vi all världens väg. Kvinnors passion är vår utgångspunkt. En ekonomisk kris inom EU ställer höga krav på politisk förmåga. I somras höll vårt europanätverk EPP Women sommarakademi i Rom på tema kvinnors entreprenörskap, en hjärtefråga för oss (det var vi som föreslog ämnet). Vi vänder upp och ned på perspektiven. I höst fortsätter förhandlingarna vid en kongress i Warsawa, arrangerad under paraplyet EWA (European Women’s Association).

Vi säger nej till Jantelagen. Detta innebär att vi tror att allt är möjligt för kvinnor. Med vår politik kommer vi att uppnå jämställda löner. Vi uppmuntrar och stödjer kvinnor och inspireras av dem som är skickliga och framgångsrika. Vi vet att det finns plats för allas talanger och förmågor. Därför vill vi att fler blir politiskt aktiva inom Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Kom med och forma framtidens jämställdhetspolitik, den bästa i landet. Du behövs. Bli medlem idag.

MARIA FÄLTH, förbundsordförande

 

SVT och TV4 uppmanas bevaka FN:s kvinnokommission

Igår publicerade Feministiskt Perspektiv Kristdemokratiska Kvinnoförbundets debattartikel som uppmanar svenska medier att bevaka FN:s kvinnokommission i New York. Feministiskt Perspektiv följer upp KdK:s uppmaning genom att lobba SVT och TV4. På nättidningens twitterkonto annonseras påverkan gentemot båda dessa svenska mediekanaler.

– Vi är glada över att vår uppmaning resulterat i feministisk uppbackning. Kvinnors mänskliga rättigheter på högsta FN-politiska nivå ska givetvis bevakas av både SVT och TV4. Kvinnoförbundet har påbörjat matchen med svensk media – det är en ren demokratifråga, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

För troende och icke-troende

Att dela kristdemokratiska värderingar och tro på kristdemokratisk feminism går utmärkt utan en gudstro. Vår politik är öppen för alla.

Har du en gudstro är du lika välkommen. Vi tror att du kan komma att uppskatta vår kristna värdegrund som egentligen genomsyrar hela det svenska samhället.

Vår jämställdhetspolitik tar avstamp från en helhetssyn på kvinnan vilket inbegriper kroppsliga, själsliga och andliga behov.

Välkommen! Bli medlem

Förvaltarskapets geni i fem punkter

Vi kan inte nog betona förvaltarskapets storhet. Det är inte bara ett överlägset politiskt instrument utan går bortom politiken till att innefatta en hel livsstil om du så vill. Förvaltarskapet, kristdemokratins och Kristdemokratiska Kvinnoförbundets roder, går att använda närsomhelst, på vilken fråga som helst och av vem som helst. Resultatet av förvaltarskap är hållbar utveckling. Ett rikt, jämställt och hållbart samhälle. Här följer fem genidrag signerat förvaltarskapet:

1. Förvaltarskapet är gratis och går emot fattigdom: Varje människa föds rik, på förmåga, liv och sin unika skapelsekraft. Varje människa har ett lika värde enbart i sin existens. Genom att förvalta dina gåvor bygger du rikedom. Utveckla dina egenskaper och använd dem varje dag. Resultatet är givet – ekonomisk, själslig och miljömässig rikedom.

2. Förvaltarskapet gör dig tacksam för vad du har och närvarande i nuet: Förvaltskapet förutsätter att du beaktar det du har, inte det grannen har eller det du inte har. Fokuserar du på brist eller suktar efter någon annans resurser förlorar du förvaltarskapets kraft. Förvaltarskapet innebär ett fokus på det du har, om än så litet eller fjuttigt. En liten besparing – använd det väl, förvalta det – och det växer.

3. Förvaltarskapet bygger på total respekt för människans förmåga och är oförenligt med offermentalitet: Förvaltarskapet är universellt och tillhör alla människor. Förutsättningen är att du använder din fulla potential, konsekvent. Vem som helst kan använda sig av förvaltarskapet – det är helt gratis. Att hjälpa andra handlar om att stödja och skickliggöra – inte tycka synd om eller att ta människors egna förvaltarskap ifrån dem. Internationellt bistånd bör självklart bygga på förvaltarskapets princip.

4. Förvaltarskapet är miljövänligt och går emot slit och släng-konsumtion: Lever du i ekonomisk stabilitet men börjar ta varor och service för givet, shoppar till dig bekvämlighet och tror att icke-materiella värden som hälsa, välbefinnande och en frisk miljö går att köpa har du hamnat utanför förvaltarskapets geni. Förvaltarskapet skapar en hållbar miljö och går emot frosseri genom sin grundlag av måttfullhet. Förvaltarskapet skapar hållbar utveckling med social, ekonomisk och miljömässig balans.

5. Förvaltarskap skapar jämställdhet och långsiktigt välmående generationer: En frånvarande, ständigt arbetande pappa som sedan på ålderns höst ångrar att han inte tillbringade mer tid med barnen har dessvärre gått ifrån sitt förvaltarskap. Pappa är en förutsättning för välmående barn och deras uppväxt. I förvaltarskapet finns en grundlag av jämställdhet mellan kvinnor och män. En kvinna som hela tiden vill leva upp till yttre krav, utan att lyssna inåt, förvaltar inte sitt pund. Förvaltarskapet kräver mod att våga bryta yttre förväntningar. Förvaltarskapet förutsätter en naturlig och jämställd balans mellan könen.

Vi kommer att fortsätta listan. Häng med oss i vår! Kristdemokratiska Kvinnoförbundet skickliggör politiker och förvaltar kvinnors sanning.

Vi ligger steget före – Om förvaltarskap, jämställdhet och hållbar utveckling

Kristdemokratins princip om förvaltarskap är identisk med FN:s begrepp hållbar utveckling. FN:s definition lyder: ” hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (Vår gemensamma framtid, 1987). Förvaltarskapsprincipen ”gäller såväl de egna som de gemensamma resurserna//…// hjälper oss att tänka långsiktigt och att därmed värna de nödvändiga livsbetingelserna” (Kristdemokraternas principprogram).

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hållbar utveckling en utgångspunkt enligt styrelsebeslut i december förra året. Detta innebär att all vår politik kommer att belysas tredimensionellt. Tack vare detta utvidgade perspektiv kommer vi att kunna ta fram kraftfulla lösningar som gagnar kvinnors livssituation. Vi kommer också att kunna visa hur oerhört relevant vår politik är i tider av förvirring, oro för klimatförändringen samt oro för vår miljö. Social, ekonomisk och miljömässig balans bygger framtidens samhälle.

För oss står kvinnans behov i centrum. Vår syn på kvinnan utgår från kristna värden vilket innebär att vi ser henne som rationell och förnuftig. Vi beaktar kvinnans kroppsliga, själsliga och andliga behov. Utifrån denna helhetssyn bygger vi en kraftfull politik som tar hänsyn till kvinnors olika stadier i livet. Integrerad med perspektivet om hållbar utveckling tillhör vår jämställdhetspolitik den absoluta mest progressiva. Vi bygger framtiden.

Följ oss i år och bli medlem idag! Vi ligger steget före.

 

 

Media på kvinnors villkor är yttrandefrihet i sitt esse

När kvinnor skildrar kvinnors verklighet och samhället i sin helhet utifrån sina värderingar och intressesfär frigörs kvinnors mänskliga rättigheter. Yttrandefrihet i sitt esse infaller. Vår värld. Vår blick. Våra färger. Friheten att uttrycka världen på kvinnors villkor är en dimension av jämställdhet. En friad medial zon där kvinnors åsikter och verklighetsskildringar publiceras och där kvinnor bestämmer vilken nyhet som är den största och vilka livsvillkor som får högsta prioritet.

Tidskriften BANG, nättidningen Feministiskt Perspektiv och bilagan the Female Factor som ges ut av the International Herald Tribune är några härliga exempel. Snart kommer också vår egen tidning Kvinnokraft ut i ett helt nytt format. Den var tidigare en tabloid, unik i sitt slag och som under flera år gavs ut som en bilaga till tidningen Kristdemokraten.

Check it out – Kristdemokratiska Kvinnoförbundet utlovar spännande skildringar, alltid, som vanligt, utifrån kvinnors fullödiga sanning där kvinnors behov och intressen är norm och där vi bygger hållbart utifrån den potential av tidlöshet och nyskapande som kristdemokratiska värderingar på kvinnors villkor har.

Make your voice heard – ett blöjperspektiv

Kansliet är på plats för att bereda Kvinnoförbundets politiska program år 2013. Gott Nytt År! I Dagens Nyheter läser vi idag att svenska barn bär blöjor alltför länge och att detta kan vara en anledning till att vissa barn utvecklar urinvägsinfektion. I Vietnam använder barn inte blöjor alls utan är fullt pottränade vid ett års ålder. Nyckeln heter kommunikation. ”Både pengar och miljö skulle gå att spara” säger en forskare. Vi skulle också vilja lägga till närvaro. Att vänja av ett barn blöjor förutsätter närvarande föräldrar som lär sig tyda sitt barns signaler.

Närvarande föräldrar är bra för barnen och för miljön. Närvarande föräldrar – tidigare potträning – mindre blöjanvändning = miljöbonus. Jämställdhet och hållbar utveckling är nyckelord för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. Häng med oss detta år och gör din röst hörd! Nu kör vi!!

Qjouren fortsätter sin verksamhet ytterligare ett år

Tidigare nedläggningshotade Qjouren fortsätter sin verksamhet minst ett år till. Qjouren är landets enda kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med aktivt missbruk och tar emot 20-30 kvinnor i sitt skyddade boende varje år. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet säger stort grattis till denna viktiga verksamhet!

Dagens lucka

Lucka 13:

 

Vi förvaltar och skickliggör kvinnor

Förvaltningsprincipen är ett kraftfullt redskap för kvinnors självförverkligande. Genom att förvalta dig själv bygger du kompetens och skickliggör dig själv. Förvalta den du är, dina egenskaper och åsikter. Utveckla dina förmågor och lyssna inåt. Resultatet kommer snart, i form av frodigt växande.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tror på förvaltarskap utifrån kvinnors sanning. Vi tror på kvinnors kraft och förmåga och förkastar offerkoftan. Genom ett konsekvent skickliggörande av kvinnor bygger vi en hållbar framtid.

Dagens lucka:

Lucka 12:

Idag vill vi uppmärksamma advokatbyran Elisabeth Fritz vars specialistkompetens på brottsoffer och brottmål, hedersbrott, familjerätt och asyl- och migrationsrätt har stärkt många kvinnor.

1 2

tai iwin