Archive of ‘Debattartiklar’ category

Förebygg psykisk ohälsa och suicid bland unga

Den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga ökar oroväckande både i Sverige och i Europa.´Andelen 15- åriga flickor och pojkar som uppgett att de känner sig ”nere” mer än en gång i veckan har ökat mellan 1985- 2014 från 15 % till ca 38% bland flickor och från 5% till ca 15% bland pojkar enligt Folkhälsomyndigheten. Andelen unga som konsumerar psykiatrisk vård har ökat stort i Stockholms län, åldern 18-24 år står för den största ökningen men man ser också tendenser att de som söker den öppna barn- och ungdomspsykiatrin även ökar i de lägre åldrarna (13-17 år). Depression och ångest är det som ökar mest och som kan leda till suicid- och suicidförsök. 2014 tog 24 ungdomar i åldern 15-24 år sitt liv i Stockholms län, 427 kända fall av suicidförsök är registrerade samma år. Det finns förmodligen ett stort mörkertal i dessa siffror. Det är oerhört tragiskt när en ung människa försöker begå självmord eller lyckas i sitt försök. Det skapar ett stort lidande både för den enskilde, hela familjen och i skolan. Vi behöver hitta metoder för att förebygga

(mer…)

Upprop inför Nordiskt Forum:

Att en kvinna används för att föda barn åt andra, så kallat surrogatmödraskap, är inte tillåtet i Sverige. En statlig utredning som ska överväga frågan pågår. Samtidigt växer opinionen mot en legalisering, bland annat genom nätverket Feministisk nej till surrogatmödraskap. Idag ansluter Nina Björk, Ebba Witt-Brattström, Jonas Sjöstedt, Birger Schalug, Liv Strömquist med flera till kampanjen.

Surrogathandel är ett nytt och växande brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Det har blivit en internationell industri där stora summor omsätts. Feministiskt nej till surrogatmödraskap motsätter sig alla former av surrogatmödraskap då det alltid är ett utnyttjande av kvinnans kropp.

Vi står bakom EU-parlamentets resolution från april 2011 där surrogatmödraskap definieras som ett allvarligt problem genom ett utnyttjande av kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ.

Förespråkare för surrogatmödraskap brukar hänvisa till så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Det betyder att den födande kvinnan, i teorin, inte tar emot någon form av ersättning vilket är omöjligt att kontrollera.  Pengar, gåvor och sociala påtryckningar och maktmedel går inte att bortse från. I länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap visar också erfarenheten att det där även förekommer en omfattande kommersiell handel. Surrogatmödraskap är alltid en form av handel, även om det går under en täckmantel av altruism. Ordet ändrar inte verkligheten.

I debatten är surrogatmoderns situation nedtonad. Graviditet är bland det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. Många kvinnor drabbas av bäckenbottenskador med urin- eller avföringsinkontinens som följd. Depression är vanligt i samband med förlossning och kan bli långvarig. Sverige har bland den lägsta mödradödligheten i världen, men trots det dör ett tiotal mammor varje år till följd av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

Vi tycker inte att någon har rätt att utsätta andra för sådana risker.

Oavsett hur surrogatmödraskap regleras så innebär det en syn på barn som varor och kvinnor som behållare. Vi vill att Sverige ska ta ledningen i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter och motverka handeln med kvinnor och barn.

Amineh Kakabaveh, ordförande, Varken hora eller kuvad Anna Lena Mellquist, jurist Annika Lundegårdh, ordförande, Centerkvinnorna Uppsala län Birger Schalug, författare, f.d. språkrör (MP) Birgitta Holm, professor emerita i litteraturvetenskap, Uppsala Universitet Carin Holmberg, fil dr i sociologi, Göteborgs Universitet Carina Hägg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna Christine Gilljam, medlem i S-kvinnor och Hbt-Socialdemokrater Claes Gustafsson, professor emeritus, Institutionen för industriell ekonomi på KTH Désirée Pethrus, riksdagsledamot, Kristdemokraterna Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, Helsingfors Universitet Ewa Larsson, ordförande, Gröna kvinnor Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby Ingela Heimann, ordförande, Kvinnliga Läkares Förening Jenny Westerstrand, Jur. dr. Uppsala universitet Johanna Langhorst, journalist och författare Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare Karin Svensson, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Katarina Lindahl, ordförande, UN Women nationell kommitté Sverige Kerstin Engle, riksdagsledamot, Socialdemokraterna Liv Strömquist, serietecknare och manusförfattare Maj-Inger Klingwall, ordförande, KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor Maria Hagberg, fil mag. i socialt arbete, internationell kvinnorättsaktivist Marie-Louise Forslund, förbundsordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Margareta Winberg, ambassadör och f.d. jämställdhetsminister Meri Helena Forsberg, ordförande, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI Mia Fahlén, överläkare i kirurgi Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet Nina Björk, författare och kulturskribent Rossana Dinamarca, feministisk talesperson, Vänsterpartiet Stefan Lindborg, förbundsordförande, Ung Vänster Stina Svensson, talesperson, Feministiskt Initiativ Tobias Hübinette, forskare Yvonne Hirdman, professor i historia, Stockholms Universitet

OM OSS
Feministiskt nej till surrogatmödraskap är en partipolitiskt och religiöst obunden kampanj som motsätter sig surrogatmödraskap på feministisk grund. Vi välkomnar organisationer, partier, föreningar och enskilda individer att ställa sig bakom vår kampanj.

Webbplats: http://www.nejtillsurrogat.se
Facebooksida: facebook.com/nejtillsurrogat
Informationsmaterial: http://www.nejtillsurrogat.se/2014/06/broschyr/

HEARING PÅ NORDISKT FORUM
Feministiskt nej till surrogatmödraskap bjuder in till en hearing på Nordiskt Forum i Malmö. Vi presenterar våra ställningstaganden och nytt material om surrogatmödraskap. Välkommen den 14 juni kl. 10-11 på Malmö Arena. Läs mer här.

KONTAKT
Johanna Dahlin, organisationssekreterare, Sveriges Kvinnolobby: johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se 08 – 33 52 47 / 070 – 239 60 08

Debatt i Expressen 16/9: Förbjud tvångsgifte av barn i Sverige

Häromdagen kunde vi läsa om en åttaårig flicka i Jemen som dött av sviterna från sin bröllopsnatt. Det behövs inte mycket fantasi för att förstå de fasor och smärtor flickan utstått. Händelsen aktualiserar behovet av en lag som skyddar mot barn- och tvångsäktenskap i vårt eget land. Läs hela debattartikeln signerad Maria Fälth, förbundsordförande, i Expressen här.

HD 21/5, Kristdemokraten 23/5: Kristdemokraterna bör bli ledande parti för en hållbar utveckling

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i unikt samarbete med Lars Thunberg, kommunalråd (KD) Helsingborg:

Idag går vi ut internt i Kristdemokraten (23/5), läs också i Helsingborgs Dagblad (21/5) här. Du blir medlem hos Kristdemokraten genom att kontakta agneta@kristdemokraten.com

Opinionsundersökningarna talar sitt tydliga språk. Vi kristdemokrater når inte fram till väljarna. För att möta dagens stora samhällsutmaningar är det hög tid för Kristdemokraterna att på allvar lyfta sin politik för en hållbar utveckling. Läs hela artikeln här.

Debatt i Norran 22/5: Ohållbart livspussel gör kvinnor sjuka

Genom att bygga jämställdhet hemifrån får kvinnor avlastning

Artikeln går även att ta del av genom högläsning på Avesta Tidning 16 maj

Färsk forskning visar tydligt hur ett alltför tungt hem- och familjeansvar orsakar stress, sömnproblem och psykiska besvär hos kvinnor. Samtidigt undersöker Försäkringskassan varför kvinnor sjukskrivs i dubbelt så hög grad som män i samband med att det första barnet fyller två år och därefter femton år framåt. Den här situationen är ohållbar, menar Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Maria Fälth, förbundsordförande, och Katarina Gustavsson, styrelseledamot, skriver i dagens Norran, läs här.

Maria Fälths slutreplik på Mikael Bengtssons replik ”Glömde halva världen” i Norran

Publicerad i Norran:

Jag uppskattar att få debattera svensk mediebevakning av FN:s kvinnokommission med Norrans ledarskribent Mikael Bengtsson. Vi för en fri och öppen debatt där vi tycker olika. Finns det något bättre än demokrati och yttrandefrihet – svensk medias grundvalar? Tack än en gång för att Norran bidrar till att stärka demokratin ytterligare genom att uppmärksamma kvinnors mänskliga rättigheter. Och vad gäller erbjudandet så tackar jag ja.

Maria Fälth, Förbundsordförande

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Repliker: Förbundsordförande Maria Fälth versus Norrans ledarskribent Mikael Bengtsson

”Glömde halva världen” Vi fortsätter debatten om svensk mediebevakning av FN:s kvinnokommission med Norrans ledarskribent (2013-03-28), läs det sylvassa repliksskiftet nedan (klicka på bilden så blir den större och texten läsbar):

040bb1F1-3B9ACA00-1-NV-20130328-Del2-26 Norran

 

 

 

Replik från SIDA:s generaldirektör

”Debatten om jämställt bistånd är relevant och viktig men låt oss utgå från rådande fakta.” skriver Sidas generaldirektör på SvD Opinion i en replik till vår debattartikel ”Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna” som vi skrivit tillsammans med Kooperation utan gränser och de politiska kvinnoförbunden.

1 2

tai iwin