Archive of ‘KDK’ category

SvD Opinion: Skyddade boenden för utländska kvinnor måste få finnas kvar

Varje år misshandlas cirka 28400 kvinnor av en närstående man. Hundratals flyr sina hem och söker skyddat boende. I snitt mister 17 kvinnor varje år livet genom våld från män som de har eller haft en relation med. Det är ohyggliga siffror. Helt oacceptabla för ett land med självaktning, som vill se sig som civiliserat. Att frågan är viktig har också mycket starkt verbalt stöd över hela partispektrat, från Vänsterpartiet till Moderaterna. Men hur ser det ut i verkligheten? När de vackra orden från kommuner och regering ska omvandlas till handling. Läs hela debattartikeln i SvD Opinion här.

Tidningen mama, julinumret, 2013

mamaQ4Vi på Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tycker att samarbete över gränserna är uppfriskande, inspirerande och en spännande plattform för nyskapande politik! Den här bilden kan ni hitta i julinumret av tidningen mama och är tagen strax efter seminariet om jämställdhet i arbetslivet, arrangerat av Q4, Alliansens kvinnoförbund (Moderatkvinnorna, Liberala Kvinnor, Centerkvinnorna och vi). Eva Nordmark, ordförande TCO, Rebecka Edgren Aldén, chefredaktör tidningen mama samt Camilla Wagner, moderator och journalist, bidrog alla och på olika sätt till vår politik för ett jämställt arbetsliv, läs här.

Rekordmånga tjejer på KSAN:s tjejspa

Årets satsning på unga tjejer under en dag på Yasuragi Hasseludden samlade rekordmånga tjejer för friskvård och att bara vara, arrangör KSAN där Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är medlem, läs här.

Transaktivist med hjärtat hos kvinnor

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Hon är en framträdande transaktivist inom KD och medlem i Kristdemokratiska kvinnoförbundet sedan ett halvår tillbaka. Vi har intervjuat politikern Maria Hansson Nielsen med anledning av den pågående Pridefestivalen i Stockholm.

Hej Maria! Varför är du medlem i Kristdemokratiska kvinnoförbundet? För att jag är medlem i Kristdemokraterna och kvinna. Kvinnoförbundet för en bra familjepolitik och vill skapa ett bra samhälle för kvinnor i Sverige. Vi står för kvinnors lika människovärde på naturlig grund, det vill säga kvinnoförbundet utgår från att kvinnor är kvinnor. Kvinnor ska inte behöva vara män för att vara värdefulla utan alla är precis lika värdefulla vilket synliggörs i förbundets politik.

Du är transaktivist och Pride är i full gång. Ska du delta på årets Pride? Jag kommer upp för att delta på Prideparaden i helgen. Man behöver dock inte vara transperson för att vara transaktivist. Förra året deltog Caroline Szyber (riksdagsledamot KD) i en paneldebatt i ämnet och titulerades av RFSL som transaktivist då hon arbetat aktivt för transsexuellas rättigheter till bra vård och för att få bort steriliseringskravet vid byte av könstillhörighet.

Vad tycker du om KD:s hbtq-politik? Den blir bättre och bättre. Den var konservativ en tid men det blir bara mer och mer öppet. KDU:s tidigare ordförande Erik Slottner har gjort mycket och partiet har lärt sig att skilja mellan sak och person. Partiet respekterar hbtq-personer och lyssnar – många i KD har fått upp ögonen för frågorna och erkänt deras komplexitet, sammantaget har det gått framåt.

Vilken är den viktigaste hbtq-frågan idag? Homofobin och transfobin utomlands och i Sverige. I lagen om hets mot folkgrupp finns inte transpersoner med – här behövs en lagändring. Diskrimineringslagen som bygger på sju grunder behöver användas på rätt sätt. Det behövs mer information till allmänheten, redan på högstadienivå. När jag föreläser i landet får ungdomar ett ansikte på en person vilket är ett effektivt sätt för att få bort fördomar.

Årets Pridetema är familjen. Hur ser en fri och öppen familj ut enligt dig? Inom KD är vi tydliga med att det är familjerna som vet vad som är bäst för dem själva. Familjen börjar med två personer som älskar varandra och som kanske får barn. Politiker ska inte lägga sig i hur en familj ska se ut – den bestämmer själv. Människan ska stå i centrum, oavsett sexuell läggning, kön osv.

Vilken politisk fråga brinner du för? Jag förespråkar en ny socialtjänstlag (SoL) som innehåller ett krav om rättssäkerhet i utredningar. Detta skulle i praktiken innebära att socialtjänsten arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder samt att en tillsynsmyndighet – Socialstyrelsen  – ska ha insyn i utredningsförfarandet vid exempelvis omplacering av barn, och garantera rättssäkerheten. Idag förekommer det att utredningar görs på tvivelaktiga grunder baserade på en enskild handläggares analys.

Kansliet öppet igen

En månad återstår av sommaren, augusti, och Kristdemokratiska kvinnoförbundets kansli står redo att möta sensommarvärme & politiskt höstrus. Vi finns på plats, alltid redo att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt att skapa ett gott samhälle för kvinnor att leva i. Välkommen in!

Sommarstängt på kansliet

Kristdemokratiska kvinnoförbundets kansli stänger och öppnar igen den 1 augusti. Glad sommar!

Göran får bakläxa när Kristdemokratiska kvinnoförbundet jämställdhetsgranskar partiets insatser under Almedalsveckan

Göran Hägglund svarar ”Kämpa” när Feministiskt perspektiv undrar hur vi ska få bukt med kvinnors låga löner i den offentliga sektorn, strax efter hans partiledartal. Han talar envist om ”personer” istället för att specifikt tilltala kvinnor och får därför en rejäl bakläxa i jämställdhet över sommaren. Det finns litteratur i överflöd men ett tips Göran är att du läser Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om kvinnor, män och makt som du kan ladda ned här.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson gjorde däremot riktigt bra ifrån sig i SVT:s partigrill där hon bland annat betonade att det är kvinnan som fattar beslut vid en abort. Kristdemokratiska kvinnoförbundet skulle gärna se partisekreteraren i en högnivådebatt om jämställda löner, vi får se om Göran Hägglund tackar ja nästa år på Nordiskt forum eller hur det nu blir. Kommunalrådet Ebba Busch erkände kvinnorörelsens betydelse i en SVT-debatt med Gudrun Schyman och talade om vikten av att bygga en långsiktig jämställdhet som svar på frågan om varför hon är emot kvotering – vilket ju är i linje med Kristdemokratiska kvinnoförbundet som tror på kvinnors egen kompetens och förmåga för att skapa jämställdhet i bolagsstyrelserna – kanske är Ebba en framtida samarbetspartner?

Idag, fredagen den 5 juli, läser vi att barn- och äldreminister Maria Larsson är den mest aktiva av alla ministrar i Almedalen – hon medverkar totalt i 26 seminariearrangemang bra jobbat ministern!

Under Almedalsveckan är det tydligt att KD bärs upp av kvinnor – Caroline Szyber var först med att sitta i fängelsecell med Dawitt vilket gav en artikel i Expressen och kampanjen belönades sedan som hetast i Almedalen av PR-byrån Westander. KDU:s ordförande Sara Skyttedal debatterade flitigt, bland annat med ordföranden i Alliansens ungdomsförbund. Maria Fälth, förbundsordförande, minglade med jämställdhetsministern, diskuterade fruimport och besökte ett seminarium där statsvetaren Drude Dahlerup talade. Riksdagsledamoten och tidigare ordföranden i Kristdemokratiska kvinnoförbundet Désirée Pethrus gjorde uppskattade inspel om det civila samhällets betydelse i ett internationellt perspektiv och hennes kollega Penilla Gunther diskuterade bland annat innovationer i vården. Riksdagsledmoten tillika KD:s ledare för en hållbar landsbygdsutveckling, Irène Oscarsson, höll fanan högt i frågor om jordbruk och hållbarhet. 

Hållbarhet, feminism & samtycke

Hållbarhet tog överlag mycket stor plats i Almedalen, i allt från ”hållbar gestaltning”, ”hållbart arbetsliv” till ”sexköpslagen som en del i näringslivets hållbarhetsarbete”. Den suveräna Nina Ekelund, tidigare ledamot i KD:s partistyrelse, numera programdirektör för Hagainitiativet, debatterade bland annat med EU-kommissionären för klimatfrågor, Connie Hedegaard,  Maria Wetterstrand och den norska hållbarhetsexperten Gunhild A Stordalen. Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson diskuterade feminism i SVT och visade hur feministiska åsiktsskillnader kan hanteras med respekt utan att utgöra hinder för samarbete. Professor Madeleine Leijonhufvud har länge varit pådrivande i frågan om en svensk samtyckeslag som skulle kriminalisera alla sexuella handlingar som sker utan samtycke, det vill säga ett ”nej, jag vill inte”. I SVT debatterade hon med en kritisk Thomas Bodström som menade att bevisbördan skulle vara för svår – har ni hört den förut?

KD:s miljöprofiler välkomnar KdK:s hållbara linje

Vår kraftsamling för en hållbar utveckling som är kristdemokratiskt förvaltarskap i en annan formulering, möts av glädje från Kristdemokraternas nuvarande och tidigare miljöprofiler:

Lars Thunberg, kommunalråd Helsingborg, ordförande i Sveriges Ekokommuner och medlem i partistyrelsen (PS) säger såhär: Det här är riktigt bra! Vi får hjälpas åt i PS för att lyfta frågorna!

Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet och tidigare en av KD:s främsta miljöprofiler (numera avhoppad), säger såhär: Suveränt! Lycka till med att lyfta detta i partistyrelsen. Jag ser att det finns flera möjliga allianser (vilka berättar vi inte här/red.).

Årsmötesuttalande 2-3 mars 2013

Nu tar vi krafttag för en hållbar utveckling

Vi uttrycker stor oro för världens tillstånd. Trots framstående internationella överenskommelser konstaterar FN en alltmer ohållbar utveckling i Nord såväl som i Syd. Tiden rinner ut – vår värld behöver en omedelbar omställning. Vi har bestämt oss för att på allvar agera för en hållbar utveckling.

Kvinnors sociala och ekonomiska situation behöver stärkas på alla nivåer i världen. Klimatförändringen och världens alltmer försämrade miljötillstånd behöver stoppas och det med kraft av kvinnors ledarskap. De tre dimensioner som en hållbar utveckling förutsätter – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet på alla plan föder en hållbar utveckling.

Vi ersätter nödlösningar med långsiktig hållbarhet. Vi vägleds av ansvar och kristdemokratiskt förvaltarskap. Här presenterar vi vår agenda, med tre punkter, för en lokal såväl som en global hållbar utveckling:

1. Ett jämställt livspussel är grunden i ett socialt hållbart samhälle: Jämställdhet i hemmet främjar en hållbar utveckling på alla plan. När barn växer upp med närvarande föräldrar och jämställda förebilder främjas psykisk hälsa, inte minst hos unga kvinnor och de får ett skydd mot social utsatthet. Föräldrar som prioriterar sina barn väljer bort stress och tar hand om sin egen hälsa. En livsstil där icke-materiella värden vägleder skapar måttfulla konsumtionsmönster vilket leder till mindre belastning på klimat och miljö. Med en närvarande pappa uppstår hållbara könsroller vilket skapar jämställda värderingar vilket i sin tur banar väg för ett jämställt arbetsliv och jämställda löner.

2. Ett jämställt arbetsliv skapar ekonomisk hållbarhet: Jämställda värderingar främjar ett jämställt arbetsliv med nya hållbara arbetsnormer – vilket grundar för jämställda löner. Genom att stimulera kvinnors entreprenörskap skapar vi en starkare samhällelig ekonomi med en utökad och differentierad arbetsmarknad. Med ett jämställt avstamp balanseras ekonomiska intressen mer ansvarsfullt vilket inkluderar ett beaktande av natur och miljö.

3. Kvinnor på beslutsfattande nivåer främjar en miljömässigt hållbar utveckling. Kvinnors höga miljömässiga kompetens bekräftas i oräkneliga undersökningar och uttrycks genom mindre ekologiska fotavtryck samt hög grad av miljövänliga handlingar. Denna genuina kompetens förvaltas allra bäst genom representation på beslutsfattande nivåer också i bolagsstyrelser samt när kvinnor är arkitekter och beslutsfattare av den miljöpolitiska agendan.

Deltagare på Kristdemokratiska Kvinnoförbundets årskonferens, 2-3 mars, år 2013

1 2 3 4 5 6

tai iwin