Archive of ‘Ordförande har ordet’ category

Julbrev

IMG_3520

Stockholm den 11 december 2017

Hej

Andra advent har firats och snart får vi se fram mot jul och ledighet. Så skönt! Snön har kommit i stora delar av landet och gör dagarna och kvällarna ljusare. Det blir så vackert när snön fallit att se alla vackra belysningar i våra städer och trädgårdar. Snart vänder det till ljusare tider vilket jag ser fram mot varje år. Mycket har hänt i vårt land sedan det senaste brevet. Ljus och hopp hör ihop och det känns som om det behövs mer än någonsin i vår mörka tid.

Det som hänt sedan #Metoo startade, alla berättelser som kvinnor delat med sig av med olika hashtaggar visar att mycket återstår för att nå målet om alla kvinnors rätt till kroppslig integritet och frihet från sexuella kränkningar och övergrepp. Jag är glad att kvinnor gått samman och delat med sig av sina berättelser men ledsen över att så många lidit så länge och förövare gått fria när tystnadskulturen brett ut sig. Vi vet att även pojkar och män har blivit utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier och det skulle vara positivt om de vågade kliva fram och berätta. Skam och skuld ska inte någon som blivit utsatt behöva bära.

Det som varit sorgligt och skrämmande att läsa är flickornas berättelser från förskolan och skolan.  Vi befinner oss på ett sluttande plan om vi inte kan säkra alla bars trygghet i skolan. Det blir helt logiskt att vi har så stora problem idag med unga flickors psykiska ohälsa.

Frågan är; hur ska vi komma tillrätta med eländet och varför har allt detta få ske i vårt så kallade jämställda land? Var finns respekten för varje människas unika och okränkbara värde? Ingen ska behöva bli utsatt för sexuella kränkningar eller övergrepp oavsett kön. Ska vi kunna förebygga och förhindra övergrepp behövs en viktig debatt om värderingsfrågor. De är grunden om vi ska lyckas uppnå ett jämställt, socialt hållbart samhälle.

Den 25 november hade vi Förbundsråd i Stockholm enligt våra nya stadgar. Vi antog vårt nya reviderade handlingsprogram, budget och valplan för 2018 och avslutade med diskussioner om valrörelsen och hur vi kan stötta partiet inför valet i september. Det var så trevligt och inspirerande!

Vi bestämde att som komplement till partiets #välfärdssveket arbeta med #kvinnosveket. Det finns många viktiga erfarenheter vi kan dela med oss av under denna hashtag. Hoppas att vi kan hjälpas åt på våra FB-sidor och Twitter och berätta om erfarenheter när kvinnor blivit utsatta för diskriminering. Tanken är sedan att vi i stora valrörelsen använder #kvinnolöften för att visa på att KD kan göra skillnad för ökad jämställhet mellan kvinnor och män med vår politik.

Vår plan är att handlingsprogrammet ska vara färdigtryckt till kommun- och landstingsdagarna i Jönköping den2-3 mars nästa år.

Ett särskilt tack till våra ombud som höll ställningarna på Rikstinget i oktober! Själv hade jag inte möjlighet att närvara eftersom jag deltog och representerade oss på Nordisk Kvinnokonferens som KrF Kvinner arrangerade samma helg och de också firade 70 år!

Tyvärr ledde valet i Norge till att de precis klarade spärren till Stortinget och tappade därmed två ledamöter i representation. Detta har sedan lett till att partiet dragit ner på ersättningen till KrF Kvinner vilket innebär en katastrof för dem. De kommer inte ha råd med någon tjänstemannaresurs från nästa år. De politiska partiernas kvinnoförbund får inte partistöd från Stortinget som vi har i Sverige. De är helt beroende av stöd från moderpartiet. Under Nordiska Kvinnokonferensen berättade jag om Sveriges lagstiftning och rätten för ersättning till kvinnors organisering vilket de tyckte var ett intressant förslag att arbeta för i Norge. De har också haft stor nytta av vår rapport om Kvinnors Hälsa och de hoppas att vi ska ha ett större utbyte av varandra framöver, vilket jag också hoppas.

Hoppas att vi kan hjälpa våra systerorganisationer och att Norges nya regering kan underlätta för kvinnors organisering i arbetet för ökad jämställhet. De har utmaningar att integrera kvinnor från andra kulturer, men inte i samma omfattning som vi.

EPP Women arrangerade en akademi den 29 september och Eva Wallin representerade KDK. Den 10-11 november var det styrelsemöte och kongress i Berlin men ingen av oss hade möjlighet att närvara. Det antogs en Resolution ”Voilence Against Women” på kongressen där man påpekar att våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och påverkar en stor del av befolkningen. Att det inte är en privat angelägenhet utan ett vanligt förekommande samhällsproblem. Likaså att problemen måste belysas och att det behövs mer handling på högsta beslutande nivå. Det är några av ställningstagandena och arbete med att förebygga och förhindra våld mot kvinnor måste förstärkas hos alla medlemsländer.

Avslutningsvis vill jag tacka dig för dina insatser för vårt Kvinnoförbund. Jag är så glad att få vara en del av vårt arbete för ökad jämställhet med en Kristdemokratisk värdegrund. Människans unika och okränkbara värde gäller alla oavsett kön.

Ha en riktigt God och Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi                     

Förbundsordförande

 

Ordförande har ordet

 

En ny termin har startat efter en sommar som varit mycket händelserik i politiken. Två ministrar har fått lämna regeringen efter IT-skandalen i Transportstyrelsen. KD har tillsammans med Moderaterna lämnat in en misstroendeförklaring i Riksdagen mot försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Att Alliansen inte kunde stå fast vid sitt tidigare ställningstagande har givetvis inneburit en stor seger för Stefan Löfvén och den rödgröna regeringen. En splittrad Allians inför ett valår är inte bra men mycket kan hända innan valdagen.

Den 20 september presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2018. Den innehåller skattesänkningar för pensionärer, vilket vi välkomnar, höjt barnbidrag och höjt studiebidrag för studenter.

Jakob Forssmed konstaterade snabbt att det var en ”sockrad” budget med mycket godis som tillfälligt ger energi men som långsiktigt kan skada ”hälsan” för Sveriges ekonomi. Utanförskapet är enormt stort. Över 800 000 personer står utanför arbetsmarknaden och för dessa personer saknas det viktiga och nödvändiga reformer.

Det är glädjande att både regeringen och partiet valt att tillföra extra resurser för förlossningsvården i Sverige. Det ligger helt i linje med det uttalande som antogs på Årskonferensen i Helsingborg i april då vi uppmanade partiet avsätta en miljard till förlossningsvården i den kommande budgeten.

I augusti hade förbundsstyrelsen Kick-off till Helsingfors. Vi arbetade färdigt med remissupplagan för det reviderade Handlingsprogrammet som ska antas på Förbundsrådet den 25 november i Stockholm.   En helg med mycket givande diskussioner, god stämning och trevlig gemenskap. Toppen helt enkelt!

Just nu är det full aktivitet inför Rikstinget i Uppsala. Passa gärna på att gå förbi vårt bord i pauserna om du åker till Rikstinget. Det känns alltid trevligt när det finns partivänner som har frågor om kvinnoförbundet och vilka frågor vi driver. Vi brukar alltid värva nya medlemmar vid dessa tillfällen.

I höst kommer partiet att fastställa listor till landstings- och riksdagsvalen. Var gärna med och påverka dessa och se till att vi får en god representation av kvinnor, i alla åldrar, på dem. Vi behöver också peppa fler kvinnor att tacka ja till ledande positioner i kommunala nämnder och styrelser.

Förbundsstyrelsen har beslutat att arbeta med partiets utvalda områden med en förstärkning av kvinnors perspektiv. Inom äldrepolitiken, kvinnors pensioner, den ökande psykiska ohälsan hos unga flickor, jobben och trygghetsfrågorna med fokus på rättsfrågor.

När det handlar om jobben är det viktigt att vi lyfter fram utvecklingen av RUT-tjänster samt regeringens beslut att begränsa vinster i välfärden som kommer slå hårt mot kvinnors företag inom vård- och omsorgssektorn.

Polisen ska ha resurser för att utreda alla typer av brott. Det är en grundsten i ett rättssamhälle. Det måste finnas tillit och brottsoffer ska få upprättelse. Våldtäkter och sexuella övergrepp får inte läggas på hög eller avskrivas.

Hedersbrott och förtryck måste bekämpas med kraft. Vi kan inte tillåta barn- och tvångsäktenskap och att barn könsstympas. När partiet tar fram sina lokala och regionala handlingsprogram är det viktigt att dessa frågor tas med. Det är viktiga frågor för att skapa ett jämställt och hållbart samhälle.

I KDK:s valbudget som vi beslutar om på Förbudsrådet kommer vi att avsätta resurser till personvalskampanjer. Vi hoppas att vi får många toppkandidater som är medlemmar i KDK och som är beredda att kampanja i valrörelsen!

Det ska bli så kul att få göra en valrörelse igen. Det är jobbigt men alltid lika inspirerande med alla möten med väljare, i valstugor och alla våra olika kampanjer. Det är verkligen demokrati på riktigt!

Jag vill önska Dig en riktigt fin höst och så får vi förbereda och planera för framgång i valet 2018.

Allt gott!

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

Ordförande har ordet- maj

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande för vårt kvinnoförbund! Det känns verkligen inspirerande att få fortsätta arbeta tillsammans med alla fina fantastiska kvinnor. All den kunskap, kompetens och engagemang som vi har i förbundet är imponerande. Nu får vi ta tillvara våra gemensamma krafter och fortsätta driva våra viktiga frågor för ett mer jämställt och hållbart samhälle.

 

Tack för en otroligt väl genomförd Årskonferens i Helsingborg 21-23 april! KDK i Skåne och Christina Blom Andersson gjorde verkligen allt för att vi skulle trivas och ha det gott. Tack än en gång.

 

En ny förbundsstyrelse valdes också. Till 1:e vice ordförande efter Madeleine Blom valdes Ann Hedberg Balkå, Järfälla och till 2.e vice ordförande efter Eva Wallin valdes Caroline Szyber, Stockholm. Stort tack till Madeleine Blom och Ewa Wallin för era insatser i presidiet! Till ordinarie ledamöter valdes Eva Wallin, Öckerö, Malin Stadig Lundgren, Markaryd, Aase Jönsson, Billeberga och Gudrun Brunegård, Vimmerby. Till ersättare valdes Rosalie Keller, Gräsmark och Rosemari Holmgren, Eskön. Varmt välkommen till ett nytt inspirerande arbete i FS!

 

Nu gäller också de nya stadgarna. Det innebär att vi kommer att kalla till Förbundsråd i höst för att ta budget och verksamhetsplan samt att det nu heter Förbundsting istället för Årskonferens. Det är även möjligt att starta nätverk lokalt istället för lokalavdelningar.

 

Ett uttalande togs också där vi särskilt lyfte förlossningsvården i Sverige. Vi uppmanar partiet att tillföra 1 miljard för att förbättra förlossningsvården och satsa på utbildning av barnmorskor och forskning inom området. Läget är allvarligt på många förlossningskliniker vilket innebär att risken ökar för förlossningsskador och att många skickas hem för tidigt från BB. Eftervård behövs för att upptäcka skador eller infektioner och att förstföderskor får hjälp att komma igång med amning. Det är viktigt att vi driver frågan om kvinnors rätt till trygga och säkra förlossningar och att de som drabbats av förlossningsskador får adekvat vård och behandling.

 

Acko Ankarberg Johansson besökte oss på söndagen och talade om partiets arbete framöver och hur viktigt det är att vi verkligen syns mycket i media, på FB och sprider kunskapen om de frågor partiet valt ut under tiden fram till valet. Det handlar om Trygghet, Barn och familj, Jobb och äldres ekonomi och Vård och omsorg. Självklart kan vi lyfta kvinnors perspektiv inom alla dessa områden och se till att KD gör ett riktigt bra val 2018!

 

Vi kommer att arbeta vidare med handlingsprogrammet under året kommer att skickas ut på remiss till länsförbunden innan det tas på Förbundsrådet i höst.

Förbundsstyrelsen har tagit fram en ”7 – punkts program” som presenterades på årskonferensen. Detta program blir grundstenen i vår valrörelse.

 

På kommun- och landstingsdagarna i Karlstad hade KDK ett seminarium om hederskulturen som möter individsamhället av Per Brinkemo. Det var mycket uppskattat och välbesökt. Succé! Många ansåg att kunskapen om heders- och gruppkulturer måste öka om vi ska lyckas integrera människor som kommer från länder där hedersnormen gäller. Hans bok ”Mellan klan och stat” Somalier i Sverige kan verkligen rekommenderas. Samtliga böcker han hade med sig från förlaget såldes slut i Karlstad. Tyvärr kunde jag inte delta pga av begravning men Eva Wallin modererade med den äran. Samma dag fanns Eva Wallin och jag med i Göteborgs-Posten med en debattartikel om vikten av goda värderingar och hederskultur. Ibland faller allt på plats!

 

Många av oss kunde inte heller komma till Karlstad på grund av terrordådet i Stockholm. Så hemskt och sorgligt det som hände. Det var en märklig känsla att vara där och se hur tungt beväpnade poliser spärrade av city, tunnelbana, tåg och bussar som stod stilla. Överallt var det fullt med folk som fick gå istället för att åka kommunalt. Det var gripande att se hur alla slöt upp och havet av blommor som lades ut på Drottninggatan och Sergels torg. Vi får inte låta det onda segra och tappa modet. Det måste komma något gott ur det onda som skedde helt oskyldiga människor. Jag tror att det som skedde kommer att påverka människors val i valrörelsen. Vi behöver mer tillit och trygghet till varandra idag när krig, terror och konflikter har blivit en del av vår vardag.

 

Under förra året startade vi upp nya distrikt i Örebro, Kalmar och Sörmland och vårt mål är att vi ska kunna dra igång i Jönköping och Värmland under det här året så vi står starka inför nästa år och kan bedriva en riktig valrörelse 2018.

 

Nu är det snart dags för sommar och ledighet. Men innan ledigheten börjar är det dags för Almedalen första veckan i juli. KD kommer att ha torsdagen som sin dag i Almedalen. Vi kommer att vara på plats några av oss och delta i debatter och mingla.

 

Håll gärna utkik på FB och dela gärna det som vi visar på vår FB-sida så att vi når fler och kommer ut med våra frågor.

 

Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt skön sommar med mycket sol, bad och återhämtning. Så fortsätter vi tillsammans i höst med vårt viktiga arbete för ett mer jämställt och tryggt samhälle.

 

Allt gott!

 

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

 

 

Ordförandebrev februari/mars

 

Kära KDK-sympatisör!

Året som ligger bakom oss har varit ett tufft år på flera sätt. Krigets fasor har många fått uppleva i Mellanöstern. Kriget i Syrien och Aleppo tror jag finns på allas våra näthinnor. Som vanligt är det civila som drabbas mest. Många barn vet inte ens hur det är att leva utan bomber och krig. Flera terrorattacker i Europa har skördat oskyldiga människors liv. Våldet och hatet breder ut sig och vi matas varje dag med detta, det måste få ett slut snart.

Vi är många som längtar efter fred och frihet i Syrien och de länder som drabbats av krig och förtryck.

Efter presidentvalet i USA och installationen av Donald Trump och vad han redan åstadkommit känner sig många uppgivna och politiskt deprimerande. Många av oss trodde att Hillary skulle vinna valet när Trump blev presidentkandidat för republikanerna men vi fick fel. Vem trodde att en person som skröt om sitt tafsande på kvinnor skulle bli världens mäktigaste person?? USA är nu ett delat land och mycket kommer säkert att hända som kommer att öka konflikterna i landet och som kommer att förändra USA:s roll i världen.För kvinnoförbundet del kan vi i alla fall glädja oss!

Under förra året startade vi upp nya distrikt i Örebro, Kalmar och Sörmland vilket vi är mycket glada för. Vår förhoppning är att vi ska kunna dra igång i Jönköping och Värmland under det här året så vi kan kraftsamla i valet 2018.

 

Just nu är många av oss upptagna med årsmöten och allt arbete det innebär. Eftersom det är Riksting och motionsår så får ni gärna skriva motioner till vår Årskonferens. Den går av stapeln den 21-23 april i Helsingborg och då är du välkommen att delta. Temat för konferensen blir Integration och jämställhet. Den som vill skriva motioner ska skicka in dem till Christina Blom Andersson på kansliet adress Munkbron 1, 103 18 Stockholm senast 1 mars.

kansliet 8 Christina Blom Andersson) kommer att skicka ut all information och anmälan så snart programmet för Årskonferens är spikat och klart. Vi kommer att konferera på folkhögskolan Sundsgården.

Förbundsstyrelse ska väljas och den som vill nominera personer till förbundsstyrelsen får gärna mejla dem till valberedningens ordförande Bitten Brynielsson så snart som möjligt. Hon har mejladress britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se.

Avslutningsvis vill jag att vi verkligen fortsätter att arbeta vidare med den politik vårt förbund vilar på, alla människors unika och okränkbara värde. Vi har ett stort ansvar att arbeta vidare med värderingar som byggt vårt öppna och jämställda samhälle. Idag lever fler än 100 000 barn, unga pojkar, flickor och kvinnor under hot och förtryck i hederns namn och så kan vi inte ha det. Allas rätt till respekt, frihet och kroppslig integritet ska tillgodoses. Vi kan inte tillåta att parallellsamhällen växer fram i Sverige.

På kommun- och landstingsdagarna har vi ansvar för ett seminarium på fredagen kl 17.30 med journalisten och författaren Per Brinkemo. Han har mycket stor kunskap om hur det kan vara att komma från Somalia med en gruppkultur till ett sekulärt individualistiskt samhälle. Det kommer att bli mycket lärorikt och spännande!

Avslutningsvis. Jämställhet och mänskliga rättigheter går hand i hand. Låt oss fortsätta vårt engagemang och viktiga arbete tillsammans, både kvinnor och män. Ett jämställt samhälle är ett tryggt och hållbart samhälle.

 

Allt gott!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

Ordförandebrev februari

Bästa läsare,

Vi har precis lagt ett mycket händelserikt och politiskt turbulent år bakom oss. Vem kunde ana bara för ett år sedan att flera partier skulle göra helomvändningar i migrationspolitiken och att Stefan Löfvéns regering skulle införa gränskontroller i Sverige med stöd från Miljöpartiet? Nu är det verklighet.

Det är svårt att försöka dra sig till minnes en liknande politisk situation som nu råder i modern tid och i denna svåra tid leds vi av en historiskt svag regering. De framstår som handfallna och verkar inte ha kontroll på situationen. Det är allvarligt.

För oss som är engagerade i jämställhetsfrågor och mänskliga rättigheter känns det lite extra tungt. Att ta del av berättelserna från Mellanöstern, det folkmord som pågår av civila av IS och alla de övergrepp som sker på kvinnor och barn är så fruktansvärda. Attentaten i Paris som i ett slag förändrade situationen runt om i Europa. Ett förhöjt hot och ett skärpt säkerhetsläge lever vi med sedan dess.

Vi får be en bön om att de första trevande försöken i Genève verkligen leder till konkreta uppgörelser framöver. Vi måste få ett slut på det omänskliga lidande våra systrar och bröder, söner och döttrar utsetts för varje dag kriget pågår.

Här hemma har vi många utmaningar att ta tag i. Sedan nyårsnatten i Köln då flera unga män från Mellanöstern och Nordafrika omringade och utsatte unga kvinnor för sexuella övergrepp, ofredanden och våld har det uppdagats att liknande händelser skett även i Sverige. Den kvinnosyn som råder i dessa länder är långt bär de med sig.

Hur ska vi se till att den kvinnosynen inte får fäste hos de unga män och pojkar som kommer från dessa länder som bor i vårt land? Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och måste bekämpas. Det är stora utmaningar för oss som anser att alla kvinnor och män har rätt till ett liv fritt från hot och våld.

De värderingar som vi byggt vårt öppna demokratiska samhälle på är värda att värna och skydda. Det handlar om samhällsgemenskap och respekten för människovärdet. Jag tror att, eller vet, att den värdegrund vårt parti vilar på håller för de utmaningar vi står inför.

Den 15-17 april är det dags för inspirerande Årskonferens i Karlstad och då är du välkommen att delta. Temat för konferensen blir Integration och jämställhet med kristdemokratisk värdegrund. Den som vill skriva motioner ska skicka in dem till:
Christina Blom Andersson på kansliet adress Box 2373, 10318 Stockholm senast 1 mars.

Den som vill nominera personer till förbundsstyrelsen får gärna mejla dem till valberedningens ordförande Bitten Brynielsson så snart som möjligt. Hon har mejladress britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se.

Det ska bli otroligt spännande att få fortsätta arbeta för ökad jämställdhet med en kristdemokratisk grund. Vår partiledare har uttryckt att vi behöver förnya vår jämställdhetspolitik och min förhoppning är att vi ska vara med och påverka och bidra med många kloka förslag!

Jämställhet och mänskliga rättigheter går hand i hand. Låt oss fortsätta vårt engagemang och viktiga arbete tillsammans, både kvinnor och män. Ett jämställt samhälle är ett tryggt och hållbart samhälle.

Allt gott!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande

Sommarbrev från förbundsordförande

 

Stockholm den 22 juni 2015

Kära KDK medlem!

Nu har första terminen för det här året snart gått till ända. Ett händelserikt år i politiken. Vi har en feministisk regering som inte får mycket uträttat och som tappar stöd i opinionsmätning efter opinionsmätning. Det ska bli intressant att följa partierna på Almedalsveckan som drar igång nästa vecka.  Ebba Busch Thor kommer att hålla sitt första tal och kommer troligtvis få mycket uppmärksamhet.

Det var så trevligt att få genomföra årets Årskonferens i Nyköping. Fantastiska kvinnor och några män, god mat, trevlig underhållning och fin konferensanläggning. Hoppas att ni som var med fick uppleva hur många duktiga kvinnor vi har och vilken viktig uppgift vi har att lyfta angelägna frågor i partiet och i de sammanhang vi finns i vår vardag.

Jag vill tacka än en gång för att jag fått Ert fortsatta stöd att leda vårt fina kvinnoförbund. Jag känner mig verkligen stolt och glad att få vara en del i arbetet för ökad jämställhet och vara en del av den kristdemokratiska familjen. Stort tack!

En av de frågor vi uppmärksammade på årskonferensen var sjukdomen endometrios. Alexandra Braf höll en mycket bra föreläsning om sjukdomen och berättade hur det är att leva med endometrios. Jag tror att det var många som fick en ögonöppnare och också insikt om hur viktigt det är att vi arbetar för ökad kunskap och bättre vård för de som är drabbade.

Vår tidigare statssekreterare Lena Furmark höll ett intressant föredrag om jämlik och jämställd vård. Det finns en hel del arbete att göra för att åstadkomma detta.

Den 26 maj arrangerade vi ett lyckat seminarium om Endometrios – en folksjukdom i Riksdagen tillsammans med Désirée Pethrus och Endometriosföreningen. Det var över 45 st anmälda.. Socialstyrelsen medverkade och meddelade samma dag i ett pressmeddelande att det ska påbörjas en förstudie om endometrios som ska vara klar till december 2015. Vilken framgång!

Linda Lindström från Endometriosföreningen berättade om sina upplevelser som patient och det var väldigt gripande. De var mycket glada och tacksamma för det arbete som Désirée har gjort i riksdagen och att vårt förbund engagerat sig i frågan. Fantastiskt roligt!

Den 4 juni var jag, Christina Blom Andersson, från KDK Stockholm Ewa-Marie Ås och Joseline Asaba och besökte Tehuset i Karlskoga. Soheila berättade om deras arbete med Tehuset och vi fick även träffa deras lärare som undervisar kvinnor i svenska. Det är helt fantastiskt att se vad mycket det går att göra för att minska fördomar och utanförskap i samhället! Tack Soheila Fors för dina viktiga insatser för våra systrar!

Avslutningsvis vill jag tacka dig för att du har valt att vara en del i vårt förbund och allt det arbete som görs för att vi ska få bättre värld att leva i. Vi är ett förbund som växer och snart är vi 1 500 medlemmar. Härligt! Men fortsätt och värva för ju fler vi blir desto starkare röst kan vi få i den viktiga debatten om ökad jämställdhet. Jämställhet är viktigt för ett socialt, ekonomiskt och hållbart samhälle.

Ha en skön sommar!

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

Psst…Maria Fälth har en fråga till Dig!

097

 

HAR DU PASSION FÖR POLITIKEN?

 

 

Då är Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ett förbund för Dig. Vi är Sveriges bästa kvinnoförbund med den mest moderna jämställdhetspolitiken. För oss står kvinnors förmågor i centrum. Vi beaktar kvinnors specifika behov. Därigenom skapar vi en långsiktigt hållbar politik som gör oss unika.

Är du 30 + , småbarnsmamma och mitt uppe i karriären? Vår politik är gjord för Dig. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill skapa ett hållbart livspussel som även främjar nästkommande generationer. Barn, familj och karriär går att kombinera – med hälsan i behåll, hela livet ut.

Vi vill till exempel att kvinnor gravida i nionde månaden ska kunna ta ut graviditetspeng. Istället för att förespråka hets och stress under småbarnsåren vill vi införa 100 barndagar för varje förälder att ta ut medan barnen är 1-3 år. Detta kraftfulla politiska förslag har bland annat uppmärksammats av TCO som en bidragande struktur för att skapa ett jämställt arbetsliv.

Är du ung, äldre eller har invandrarbakgrund? Du är så viktig för oss. Vi arbetar för att främja era resurser och talanger, inte minst på arbetsmarknaden. Arbete mot hedersbrott är en prioriterad fråga hos oss.

Offerkoftor slänger vi all världens väg. Kvinnors passion är vår utgångspunkt. En ekonomisk kris inom EU ställer höga krav på politisk förmåga. I somras höll vårt europanätverk EPP Women sommarakademi i Rom på tema kvinnors entreprenörskap, en hjärtefråga för oss (det var vi som föreslog ämnet). Vi vänder upp och ned på perspektiven. I höst fortsätter förhandlingarna vid en kongress i Warsawa, arrangerad under paraplyet EWA (European Women’s Association).

Vi säger nej till Jantelagen. Detta innebär att vi tror att allt är möjligt för kvinnor. Med vår politik kommer vi att uppnå jämställda löner. Vi uppmuntrar och stödjer kvinnor och inspireras av dem som är skickliga och framgångsrika. Vi vet att det finns plats för allas talanger och förmågor. Därför vill vi att fler blir politiskt aktiva inom Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Kom med och forma framtidens jämställdhetspolitik, den bästa i landet. Du behövs. Bli medlem idag.

MARIA FÄLTH, förbundsordförande

 

tai iwin