Archive of ‘Pressmeddelanden’ category

Pressinbjudan

Välkommen på seminariet Jämställt arbetsliv – hur når vi dit? med Q4 – Alliansens kvinnoförbund.
 
Under våren har Q4, Alliansens kvinnoförbund träffat företrädare från fackförbund, arbetsgivarsidan, näringslivet, barn – och familjeterapi och kvinnors media för att konstruktivt hitta fler konkreta lösningar för ett jämställt arbetsliv. Utifrån dessa möten har vi nu enats om ett antal förslag som vi kommer presentera på seminariet.
Tid: 14 maj kl. 13.30 – 15.00
För mer information, kontakta erica.lejonroos@moderat.se eller 0738-205838

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet välkomnar ny plan mot människohandel med särskilt fokus på barn

Pressmeddelande 2013-04-16

Alliansregeringens kraftsamling för att bekämpa människohandel som har fler syften än sexuella ändamål, till exempel tvångsarbete och organhandel, är ett genombrott, säger förbundets presidium.

– Att på olika sätt utnyttja människor i nöd är avskyvärda brott. Vi välkomnar regeringens nya satsningar mot alla former av människohandel. Det är särskilt viktigt att barn som utsätts för dessa brott får stor uppmärksamhet.

– Asylsökande barn löper särskilt stor risk för att bli utnyttjade av människohandlare. 166 barn misstänks ha utsatts mellan år 2009-2011. Detta är oacceptabelt. Dessa barn ska skyddas i enlighet med barnkonventionen. Regeringens nysatsning levandegör denna kraftfulla internationella lagstiftning.

– Vi har länge förespråkat ett förstärkt samarbete med en bred uppslutning av myndigheter i enlighet med regeringens nya strategi. Nu skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka och identifiera barn i riskzon för människohandel liksom för att på sikt utrota brottet.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har tidigare skrivit en fördjupningsstudie om människohandel för sexuella ändamål i Sverige som kom ut år 2007.

 

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Britt-Mari Brynielsson, Första vice ordförande, 070-539 10 70

Therese Viding Jaramillo, Andra vice ordförande, 070-345 66 74

 

Begrav ”järnladyn” och befria kvinnor med makt

Pressmeddelande, 2013-04-10

– Margaret Thatcher var en av 1900-talets politiska giganter. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet beklagar hennes bortgång. Ingen kan ifrågasätta Margaret Thatchers politiska gärning, men med hennes sorti vill jag att vi begraver epitetet ”järnlady”, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Att benämna en kvinna med makt för ”järnlady” är att begränsa och stigmatisera. Järn är ett metalliskt grundämne som bland annat används till stål. Både järn och stål har egenskaper av kyla och hårdhet. Dessa egenskaper tillskrivs på ett tröttsamt sätt mäktiga kvinnor och begränsar deras handlingsutrymme av att vara människor fria att ha ett brett spektrum av egenskaper.

– Så kallade ”järnladys” är egentligen ovanligt fria, skickliga och storslagna ledare, kvinnliga egenskaper som alltför sällan blommat ut genom världshistorien. Det är kvinnor som utvecklat sina professionella talanger till fullo och som satsat hundra procent. År 2013 vill jag att vi slutar kalla stora kvinnliga ledare för ”hårda och kalla”. Det är ett epitet skapat av ett samhälle som begränsar, objektifierar och dömer, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande

076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare

076-527 25 60

Nina Ekelund finalist till priset Hållbart ledarskap

Pressmeddelande

2013-03-28

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet uppmärksammar att Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet och tidigare framträdande profil i Kristdemokraterna, är en av fem nominerade till priset Hållbart ledarskap som delas ut av Näringslivets Miljöchefer den 23 april i Stockholm.

– Nina Ekelund är en av Sveriges främsta opinionsbildare för miljö – och klimatfrågor. För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hon en förebild och inspirationskälla med sin kunskap och sitt engagemang. Att Nina är en av dem som gör upp om priset Hållbart ledarskap förvånar ingen, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

I år står en kvinna och fyra män som finalister till priset. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet noterar att två kvinnor fått priset de senaste tretton åren. I ett samtal om detta säger Mats Landén, generalsekreterare på NMC såhär:

– En bättre könsfördelning och fler kvinnor är önskvärt. Vi har fått kritik för den höga andelen manliga nominerade och manliga prismottagare. Jag vill dock betona att vi har en öppen nomineringsprocess och välkomnar fler kvinnliga kandidater.

Priset Hållbart Ledarskap belönar kompetent ledarskap som levererat ett kvalitativt hållbarhetsarbete i det svenska samhället. Hållbarhet är ett annat uttryck för hållbar utveckling och innefattar tre dimensioner – den sociala, ekonomiska och miljömässiga.

– För att bygga ett hållbart samhälle behövs personer som är både starka ledare och som behärskar hållbara värderingar och tankesätt. Vi talar om en unik kompetens. Här har kvinnor en mycket viktig roll att spela, menar Maria Fälth.

 

För mer information:

Maria Fälth

Förbundsordförande

076-527 25 62

 

Annika Wålinder

Politisk sekreterare

076-527 25 60

 

Bravo KDU!

Pressmeddelande

2013-03-26

– Sara Skyttedal är en utmärkt förebild för unga kvinnors ledarskap. Det säger Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth med anledning av att KDU idag presenterade sitt förslag till ny förbundsordförande.

– Kristdemokratiska Kvinnoförbundet stödjer och uppmuntrar unga kvinnliga politiker och inspireras av att Sara Skyttedal ställer sig till förfogande för att leda ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund.

– KDU visar genom sitt förbundsordförandeförslag att unga ambitiösa kvinnor har mycket att vinna på att bli aktiva där.

– Vi önskar Sara Skyttedal och de övriga nominerade lycka till på KDU:s årsmöte, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder,Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Fler kvinnor än män släcker lamporna på lördag

053

 

 

 

 

Pressmeddelande 2013-03-22

Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, uppmärksammar kvinnors höga miljökompetens genom att delta i Earth Hour på lördag den 23 mars kl. 20.30-21.30.

– På lördag manifesterar jag mitt ställningstagande för ett hållbart och klimatsmart samhälle genom att släcka lamporna under en timme i mitt hem med anledning av Världsnaturfondens årliga kampanj Earth Hour.

–  Kvinnor är förebilder då vi utmärker oss avseende miljövänliga handlingar och små ekologiska fotavtryck på jorden. Earth Hour är en kampanj för icke-materiella värden i linje med kristdemokratisk ideologi som säger att vi ska förvalta istället för att förbruka vår tid på jorden. Stanna upp, tänd ett par ljus, ha tid för barnen och upplev tystnaden bortom energikrävande elektronik.

–  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vägleds av ett ständigt beaktande av de tre dimensionerna som utgör en hållbar utveckling, den sociala, ekonomiska och miljömässiga. Vi vill poängtera vikten av att dessa tre dimensioner balanseras i jämvikt med varandra – först då går vi en hållbar väg.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Maria Fälth kommenterar resultatet från FN:s kvinnokommission i New York

Pressmeddelande

2013-03-18

–  Idag känner jag mig väldigt stolt över att vara en del av vår internationella kvinnorörelse som framgångsrikt bidragit till att världens regeringar enats i världens mest svårförhandlade fråga: mäns våld mot kvinnor och flickebarn. Det är en seger som känns i hjärtat, säger Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

–  Vi välkomnar att FN uppmuntrar ”stöd till kvinnojourer” samt helt släppt kontroversiella formuleringar som implicerar att prostitution skulle vara ett ”arbete”. Detta går ju emot svensk lagstiftning som vi vet kriminaliserar sexköparen. Detta får sägas vara ett steg i rätt riktning, även om prostitution inte omnämns som en form av mäns våld mot kvinnor i kommissionens slutdokument.

– Från Sverige åkte landets främsta experter tillsammans med jämställdhetsministern för en särskild kraftsamling med anledning av förra årets misslyckande. Sveriges anseende i dessa frågor är högt och vår kompetens världsberömd. Jag är övertygad om att vi spelat en stor roll i att årets kvinnokommission enats kring ett gott resultat.

– Vad gäller svensk medierapportering har den varit undermålig. Metro, Feministiskt Perspektiv och brittiska the Guardian har rapporterat, i övrigt har det varit tyst. Riktigt dåligt av svensk media att ignorera kvinnors mänskliga rättigheter, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Läs vår sammanställning av rapportering från årets kvinnokommission i New York:

  • Feministiskt Perspektiv rapporterar här.
  • Metro rapporterar här.
  • The Guardian rapporterar här.
  • Sveriges Kvinnolobby rapporterade på sin hemsida, läs här.
  • ROKS bloggade från New York, läs här

Dags för KD:s kvinnor att ta plats i EU-parlamentet

Pressmeddelande 2013-02-21

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsordförande Maria Fälth uttalar sig med anledning av att media uppmärksammar nomineringsprocessen inför nästa års val till EU-parlamentet:

– Vi kommer att nominera flera erfarna och kompetenta KD-kvinnor till partiets valsedel inför EU-parlamentsvalet. Idag är 69 procent män och 31 procent kvinnor av EU-parlamentarikerna. Fler kvinnor behövs. Jämställd maktfördelning inom politiken är grundläggande för en demokrati och ett jämställt och hållbart samhälle, säger Maria Fälth.

– EU:s svaga jämställdhetspolitik behöver förstärkas av kvinnliga makthavare. Sambandet mellan respekt för kvinnors mänskliga rättigheter och andelen kvinnor i maktposition är en etablerad sanning. Därför uppmanar vi Kristdemokraternas medlemmar att rösta in en kristdemokratisk kvinna till EU-parlamentet.

– Ett överskott på män i den politiska makten uttrycker stagnation och demokratiskt underskott. EU:s politik för jämställdhet och hållbar utveckling behöver genomföras, inte gå i stå. Detta arbete kan enbart utföras när män och kvinnor delar makten lika, avslutar Maria Fälth.

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

1 2 3 4

tai iwin