Archive of ‘Pressmeddelanden’ category

Ny ordförande och vice ordförande för KdK Stockholm stad och län

På Stockholmsavdelningens årsmöte den 14 februari valdes Britt Westerlind till ny ordförande och Rose-Marie Kronberg till ny vice ordförande för KdK Stockholms Län och Stad.

”Utbildning ger människor lycka och självkänsla”

BRITT WESTERLIND heter Kristdemokratiska Kvinnoförbundets Stockholmsavdelnings nya ordförande, medlem i Kristdemokraterna sedan 2007.

Jag har sedan några år varit vice ordförande i KdK Stockholms stad och län och har nu blivit ordförande vilket är sporrande och inspirerande. Vi kommer att ha utåtriktade aktiviteter och ett huvudmål är att vi ökar vårt antal medlemmar med  minst 10 procent. Vi kommer visa att vår politik är för kvinnor i  alla livssituationer och vi vill kämpa för att olika intressegrupper känner sig hemma hos oss. Vi vill visa att det är värt att vara med i Kvinnoförbundet.

– Jag är sedan två år även ordförande för Östermalms kristdemokrater. Jag är kulturvetare med litteratur som huvudinriktning och tror mycket på bildning och utbildning för att ge människor lycka och självkänsla.

”Grunden för jämställdhet är alla människors lika värde”

ROSE-MARIE KRONBERG heter Stockholmsavdelningens nya vice ordförande. Hon är även vice ordförande för Kristdemokraterna Värmdö. Hon är gift, har en vuxen son, och bor på Värmdö sedan sommaren 2011.

–  Jag känner mig mycket hedrad och stolt över att vara vice ordförande för Kvinnoförbundet Stockholm stad och län. Att få arbeta i team med ordförande Britt Westerlind och andra medarbetare som har stor kompetens känns som ett bra startskott för vår nya styrelse.
 
–  Kvinnor och män skall ha likvärdiga villkor för att kunna utveckla och använda sina speciella resurser till sin fulla potential. Jag är samtalsterapeut och har sett hur svårt många kvinnor har både i sin relation och i sin karriärssträvan. Vi i Kvinnoförbundet har mycket arbete framför oss. Läs vårt nya handlingsprogram och välkommen som medlem!

Utrota könsstympning!

Pressmeddelande

2013-02-06

På Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning:

Utrota könsstympning!

– Att könsstympning förekommer i vår samtid är oacceptabelt. Det är en gammal ful sedvänja som ska utrotas från vår planet. Denna gräsliga kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter är förbjuden sedan 1982 men lagen behöver kompletteras med konkreta åtgärder, säger förbundsordförande Maria Fälth på Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

– Skola, sjukvård, polis och åklagare måste bli bättre på att förebygga, förhindra och upptäcka brottet. Polis och åklagare måste prioritera resurser för att avslöja och bevisa de brottsliga handlingarna. Information om lagstiftning ska förmedlas till nyanlända och ges i samband med introduktion, SFI-undervisning och på familjecenter.

– Det är också viktigt att förmedla till könsstympade kvinnor att de kan genomgå en operation, deinfibulering, som kan minska skador och smärtor.

– Vi tror att ett hälsointyg kan skydda flickor mot könsstympning. När omgivningen sätter press mot föräldrarnas vilja kan intyget avskräcka då det fastställer könsstympning som ett brott mot svensk lagstiftning. Vi anser att medverkan till könsstympning, utöver fängelsestraff, ska leda till att domstolen prövar frågan om utvisning för den som inte är svensk medborgare.

– Könsstympning är våld mot kvinnor och brott mot barnkonventionen. Flickor i fyra till åttaårsåldern avbryts bryskt i sin barndom. Världens flickor är vår framtid och jag vill inte att en enda flicka till ska utsättas för denna uråldriga dumhet, avslutar Maria Fälth.

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

Hållbar utveckling ledord i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram

Pressmeddelande

2013-01-25

Hållbar utveckling ledord i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram

Lansering under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg, 25-26 januari

–  Långsiktigt hållbara lösningar som tar hänsyn till den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen i samhället är tillsammans med de kristdemokratiska värderingarna utgångspunkter i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram. Vår jämställdhetspolitik är nu lika radikal som den omställning av samhället som en hållbar utveckling förutsätter, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Vi går djärvt och beslutsamt emot den stress och hets som präglar dagens gränslösa och självcentrerade föräldraskap. Tid med barnen och närvarande föräldrar skänker välmående familjer vilket främjar en hållbar utveckling. Pappa ska ha ett självklart ansvar i hemmet så att mamma avlastas för att hinna med sin karriär. Jämställdhet i hemmet är nyckeln till flera av jämställdhetspolitikens utmaningar, till exempel lika lön för likvärdigt arbete.

–  Klimatsmart och miljövänlig är kännetecknande för en livsstil i Kvinnoförbundets anda. Vi säger nej tack till slit – och slängkonsumtion och välkomnar icke-materiella värden. Vi vänder oss till den moderna kvinnan av idag som drivs av ekologiska värden i linje med den kristdemokratiska förvaltarskapstanken.

–  Kvinnors representation i bolagsstyrelser är av fortsatt avgörande betydelse, ekonomiskt såväl som miljömässigt. Åtskilliga undersökningar bekräftar kvinnors känsla för våra naturresurser vilket givetvis skulle avspeglas i näringslivet om styrelserna vore jämställda. Och frågan om lika lön driver vi hårt med en alldeles unik lösning. För att moderna yrkesarbetande kvinnor ska trivas förespråkar vi nya normer inom svenskt arbetsliv där familjebildning är kompetenshöjande och inte en karriärförlust vilket i sin tur banar väg för lika lön, menar Maria Fälth.

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

På Fadimes årsdag: Inför en lagstiftning om hedersvåld!

Pressmeddelande

2013-01-21

På Fadimes årsdag: Inför en lagstiftning om hedersvåld!

–  Idag saknas en lagstiftning om hedersvåld och hedersrelaterat förtryck. Detta innebär att brottsoffer – allt som oftast en kvinna, ibland även män eller hbt-personer – inte får en rättvis prövning och därmed heller ingen upprättelse. Vi tror att en lagstiftning skulle bidra till en dominoeffekt av positiva konsekvenser, säger Maria Fälth, ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

– Påföljden skulle bli strängare för den skyldige vilket för brottsoffret skulle innebära ett högre skadeståndsanspråk. Det skulle också bli lättare för polisen att arbeta då brottet skulle tas på större allvar. Lagstiftningen skulle också ha en förebyggande konsekvens genom en avskräckande effekt.

–  En lagstiftning om hedersvåld och förtryck skulle även inbegripa möjligheten att straffa fler personer än en. Motivet till detta brott särskiljer det från andra. Det är ofta en hel familj eller släkt som står bakom, avslutar Maria Fälth.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arrangerar ett seminarium om hedersvåld under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg den 25-26 januari. Föreläsare är Soheila Fors, grundare av organisationen Khatoon och Sara Mohammed, grundare av föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF).

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

Tre nyårslöften från förbundsordförande Maria Fälth

Pressmeddelande
2013-01-08

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsordförande önskar Sveriges befolkning och världen Gott Nytt År. – Jämställdhetsutmaningarna är lika många och spännande i år som alltid, säger Maria Fälth. Inför år 2013 har jag tre nyårslöften att delge Sveriges kvinnor:

1. Jag lovar att fortsätta kratta för lika lön och att kvinnors livssituation blir norm inom svenskt arbetsliv. När graviditet, föräldraledighet och barn integreras som självklarheter inom svenskt arbetsliv och värderas kompetenshöjande och normativa krattar vi för kvinnors lika lön. Moderna kvinnor behöver avlastas – inte betyngas med ytterligare krav – för att kunna kombinera yrkeskarriär och familjeliv med hälsan i behåll. Detta förutsätter att pappor tar ökat ansvar i hemmet, vabbar och tillbringar mycket tid med sina barn. Jag vill att kvinnor gravida i nionde månaden ska kunna ta ut graviditetspeng. Jämställdhet i hemmet är en förutsättning för jämställdhet på jobbet och för ett långsiktigt hållbart arbetsliv där kvinnor och män får lika mycket betalt.

2. Jag lovar att fortsätta arbeta för att invandrade kvinnors kompetens tas tillvara. Arbete och ekonomisk självständighet är grundläggande för alla kvinnor, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Jag uppmuntrar invandrade kvinnors eget företagande och förespråkar en rak och tydlig väg för invandrade kvinnor in i arbetslivet. Arbetsglädje, skaparkraft och gemenskap är självklara beståndsdelar i ett kristdemokratiskt jämställt och hållbart samhälle.

3. Jag lovar att fortsätta bidra till ett hållbart klimat. Om ni inte visste det förut så vet ni det nu: kristdemokratisk jämställdhet är bra för klimatet. Hållbar utveckling är en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vilket innebär att vi belyser all vår politik utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vår politik beaktar det känsliga samspelet i naturen liksom mellan föräldrar och barn. Vi förespråkar en livsstil som är klimatsmart vilket vi kommer att belysa ännu tydligare i år.

Kontaktperson:
Maria Fälth, ordförande
08-723 25 62

Breaking news!

Pressmeddelande
Stockholm 14 december 2012

Jämställdhet i tre dimensioner

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ställer om till en hållbar utveckling

Hållbar utveckling integreras som en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik enligt beslut fattat av förbundsstyrelsen i helgen. Detta innebär att kampanjer och fokusområden kommer att belysas tredimensionellt, utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom införlivandet av FN:s etablerade begrepp faller Kvinnoförbundets redan progressiva jämställdhetspolitik helt på plats:

– Bland våra medlemmar och kvinnor i allmänhet finns en stor oro för vår planets fortlevnad. Mötet mellan Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och hållbar utveckling är inte bara en perfekt matchning utan ett svar på denna oro. Det är endast genom att förvalta våra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser som vi bygger vår gemensamma framtid, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Miljöhänsyn är sedan länge en hjärtefråga för oss och vår sociala politik har alltid varit långsiktigt hållbar. Genom att införliva hållbar utveckling i vårt program tydliggör vi en redan upptrampad linje.

– Vi ser att flera jämställdhetsutmaningar förblir olösta, trots år av analys och debatt. Kvinnoförbundet ligger steget före, till exempel genom sin tredimensionella lösning på livspusslet. Genom ett genomgående hållbart perspektiv kommer vi att kunna lösa de allra tuffaste frågorna, avslutar Maria Fälth.

För mer information:
Maria Fälth
Förbundsordförande
076-527 25 62

Annika Wålinder
Politisk sekreterare
076 527 25 60

Dagens lucka:

Lucka 9/10:

Ett boktips: Fred med jorden som skrevs av Elin Wägner och Elisabeth Tamm år 1940. I denna bok förespråkas bland annat ekologiskt jordbruk.

Välkommen till vår nya webb!

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet lanserar ny hemsida och profil

Idag lanserar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet sin nya hemsida. Även logotypen är ny vilket ger förbundet en helt ny profil.

Hemsidan är utvecklad i WordPress, är anpassad för Iphone och Ipad och finns på samma adress som tidigare (http://www.kd-k.se). Tillgänglighet, enkelhet och användarvänlighet har varit vägledande ord i framtagandet av den nya sidan som bland annat erbjuder en webbshop, politik och sociala medier.

Logotypens spotlights i runda former placerar kvinnor i centrum och uttrycker förbundets inkluderande politik. Rosa står för kvinnorörelsen, gult uttrycker kvinnors energi och blått signalerar det kristdemokratiska uppdraget. Typsnittet är ett typiskt 20-tals typsnitt vilket  symboliserar år 1921 som var det år som kvinnor i Sverige fick rösträtt.

Hemsidan och logotypen har tagits fram av Madeleine Blom, utbildad i visuell kommunikation och media samt ledamot i Kvinnoförbundets styrelse.

Maria Fälth,ordförande:                                                                                                   

– Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya formgivning och hemsida banar väg för framtidens jämställdhetspolitik som är kristdemokratisk. Vi vänder oss till moderna kvinnor år 2012 och framåt vilket vi nu tydliggör.

Madeleine Blom, kreatör och styrelseledamot:

– Politik är kommunikation och om du inte kommunicerar idag så finns du inte. En genomtänkt visuell plattform är en förutsättning för att budskap och politiskt innehåll ska nå fram. Välutvecklade kommunikationskanaler är A och O i denna process .

– Det är min förhoppning att Kvinnoförbundet fått de bästa förutsättningar för genomslag på den politiska arenan. Räkna med oss inför valet år 2014.

 

Stort beröm till Nyamko Sabuni

Pressmeddelande
2012-11-16

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet välkomnar regeringens jättesatsning på en nordisk kvinnokonferens

– Det är med stor glädje som Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tagit emot beskedet att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni bidrar med tio miljoner kronor till Sveriges Kvinnolobbys arrangemang av en nordisk kvinnokonferens i Malmö år 2014, säger Maria Fälth, ordförande.

– Vi är stolta och glada över att ha en regering som stödjer svensk och nordisk kvinnorörelse. Sverige befäster därmed sin position som internationell förebild och föregångsland på området jämställdhet.

– Vi vill också gratulera Sveriges Kvinnolobby som tagit initiativ till denna angelägna konferens. På grund av det bakslag som råder för kvinnors mänskliga rättigheter i världen har lobbyn avvisat FN:s förslag om en femte kvinnokonferens. Den nordiska kvinnokonferens som regeringen nu stödjer kommer inte bara stärka vår svenska och nordiska kvinnorörelse utan få genomslag i hela världen.

Jämställdhetspaket till pappa på söndag

Pressmeddelande
2012-11-09

Trettio pappadagar, nittio föräldraledighetsdagar och hundra barndagar från Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Maria Fälth, ordförande:
–    Inför Fars dag på söndag vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet passa på att överlämna sitt berömda jämställdhetspaket till alla pappor.

–    Paketet innehåller unika åtgärder för pappors roll i livspusslet. Vi vill införa en barndag i veckan att ta ut för varje förälder som har barn i åldern 1-3 år. Med hundra reserverade barndagar uppmuntras pappor att tillbringa tid med sina barn.

–    För att pappor ska bli delaktiga under barnets första levnadsår vill vi utöka pappadagarna i samband med barnets födsel från 10 till 30 dagar.

–    Vi vill öka antalet vikta dagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 90 dagar för  att främja jämställdhet på ett tidigt stadium.

–    Jämställdhet i hemmet är progressivt och modernt, något att vara stolt över. Pappor som tillbringar mycket tid med sina barn är förebilder och höjer sin kompetens på alla områden, inte minst i arbetslivet.

1 2 3 4

tai iwin