Jämställdhet förebygger krig

Lansering av rapport om Sveriges implementering av resolution 1325

Désirée Pethrus Engström, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets f.d. ordförande och numera ledamot i riksdagens utrikesutskott, var en av debattörerna när Operation 1325 lanserade sin rapport om Sveriges implementering av resolution 1325 på Kanadas ambassad, onsdagen den 12 december. Désirée berättade om resolutionens relevans i Afghanistan och underströk betydelsen av att kvinnor fanns representerade i fredsförhandlingarna.

Det framkom från panelen att Sverige är en förebild och ambassadör för resolution 1325. Maj-Britt Theorin, moderator, menade att resolutionen är ett komplement till FN:s kvinnokonvention vars implementering brister världen över. Susanne Axmacher och Helena Hoffmann från Svenska Försvarsmakten beskrev hur kvinnliga sökanden ifrågasätts, i synnerhet om de har egna familjer, och hur de ruckar på den djupt rotade manliga normen inom försvaret. Läs mer på Operation 1325:s hemsida.

Comments are closed.

tai iwin