Krafttag för lön hela dagen

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tar en aktiv roll i 15:51-rörelsen

KdK ingår i 15:51-rörelsen tillsammans med en mängd andra organisationer. År 2012 medverkade förbundsordförande Maria Fälth i ett historiskt seminarium på Kulturhuset den 8:e mars tillsammans med ett trettiotal andra personer från politiska partier, fackförbund och kvinnorörelsen. 15:51-rörelsens mål är att kvinnor ska få betalt hela arbetsdagen precis som sina manliga kollegor. Nu laddar rörelsen för nästa år och KdK har en aktiv roll i det förberedande arbetet.

Comments are closed.

tai iwin