Breaking news!

Pressmeddelande
Stockholm 14 december 2012

Jämställdhet i tre dimensioner

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ställer om till en hållbar utveckling

Hållbar utveckling integreras som en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik enligt beslut fattat av förbundsstyrelsen i helgen. Detta innebär att kampanjer och fokusområden kommer att belysas tredimensionellt, utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom införlivandet av FN:s etablerade begrepp faller Kvinnoförbundets redan progressiva jämställdhetspolitik helt på plats:

– Bland våra medlemmar och kvinnor i allmänhet finns en stor oro för vår planets fortlevnad. Mötet mellan Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och hållbar utveckling är inte bara en perfekt matchning utan ett svar på denna oro. Det är endast genom att förvalta våra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser som vi bygger vår gemensamma framtid, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Miljöhänsyn är sedan länge en hjärtefråga för oss och vår sociala politik har alltid varit långsiktigt hållbar. Genom att införliva hållbar utveckling i vårt program tydliggör vi en redan upptrampad linje.

– Vi ser att flera jämställdhetsutmaningar förblir olösta, trots år av analys och debatt. Kvinnoförbundet ligger steget före, till exempel genom sin tredimensionella lösning på livspusslet. Genom ett genomgående hållbart perspektiv kommer vi att kunna lösa de allra tuffaste frågorna, avslutar Maria Fälth.

För mer information:
Maria Fälth
Förbundsordförande
076-527 25 62

Annika Wålinder
Politisk sekreterare
076 527 25 60

Dagens lucka:

Lucka 9/10:

Ett boktips: Fred med jorden som skrevs av Elin Wägner och Elisabeth Tamm år 1940. I denna bok förespråkas bland annat ekologiskt jordbruk.

Jämställdhet förebygger krig

Lansering av rapport om Sveriges implementering av resolution 1325

Désirée Pethrus Engström, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets f.d. ordförande och numera ledamot i riksdagens utrikesutskott, var en av debattörerna när Operation 1325 lanserade sin rapport om Sveriges implementering av resolution 1325 på Kanadas ambassad, onsdagen den 12 december. Désirée berättade om resolutionens relevans i Afghanistan och underströk betydelsen av att kvinnor fanns representerade i fredsförhandlingarna.

Det framkom från panelen att Sverige är en förebild och ambassadör för resolution 1325. Maj-Britt Theorin, moderator, menade att resolutionen är ett komplement till FN:s kvinnokonvention vars implementering brister världen över. Susanne Axmacher och Helena Hoffmann från Svenska Försvarsmakten beskrev hur kvinnliga sökanden ifrågasätts, i synnerhet om de har egna familjer, och hur de ruckar på den djupt rotade manliga normen inom försvaret. Läs mer på Operation 1325:s hemsida.

Dagens lucka

Lucka 8:

”Det finns ingenting beständigt utom förändringen.”

Ordning och reda i en tid av förvirring

Dagbarnvårdare, barnmorskor och läkare visar vägen

Dagbarnvårdare, barnmorskor och läkare är några yrkesgrupper som satt sin prägel på Kvinnoförbundets politik. Vår kunskap om barnets behov är genuin, liksom vår förståelse för kvinnans särskilda situation under graviditet och småbarnsår. Vi vet att barn i åldern 1-3 år har ett särskilt behov av närvarande föräldrar varför vi vill introducera möjligheten till en barndag i veckan. Vi vet också att gravida kvinnor i nionde månaden behöver lugn och ro samt att föräldrar behöver dela lika på arbetet i hemmet för att både mammas, pappas och partnerns karriärer ska främjas. Vår politik förvaltar kvinnors sanning. Vi vägleds av kristdemokratiska värderingar som skapar ordning och reda i livspusslet. Vi bygger långsiktigt hållbara lösningar och ligger steget före.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik bryter ny mark och ger tydliga svar. Vi förkastar rädsla och vägleds av en tillit till livet. Vi bygger framtiden på förtroende, kunskap och ett förvaltande av våra mänskliga, ekonomiska såväl som miljömässiga tillgångar.

Dagens lucka

Lucka 7:

”Jantelagen är till för att ignoreras”

Gunilla Pontén

Dagens lucka

Lucka 6:

The most effective way to do it, is to do it.

– Amelia Earhart.

Exklusivt besök från Ukraina och Georgien

KIC, Kristdemokratiskt Internationellt Center, har under ett par dagar besök av kvinnor aktiva inom kristdemokratiska kvinnoorganisationer från Ukraina och Georgien. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är engagerade i besöket och har berättat om sin verksamhet på flera sätt. På lördag gör kvinnorna studiebesök hos oss för att se hur vårt styrelsemöte går till.

Dagens lucka

Lucka 5:

“A lot of people are afraid to say what they want. That’s why they don’t get what they want.” 

―    Madonna

Outstanding i en grötig historia

Luddig debatt om jämställdhet i Folkpartiets klubbrum igår

Igår diskuterade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med flera jämställdhet under devisen Halva makten – hela lönen på ett seminarium i Folkpartiets klubbrum. Panelen beskrev en föräldrageneration som alltjämt sitter fast i könsstereotypa normer, man ställde sig frågan huruvida jämställdhet ger reell tillväxt eller inte (hänvisade till bristen på empiri!!) samt oroades över att jämställdhetsdebatten skulle stagnera. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet förvånades över både frågeställningarna och frånvaron av nytänkande och radikalism. Istället för att leverera svar fastnade debattörerna i en paneldiskussion som cementerade snarare än löste gamla välkända jämställdhetsutmaningar.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitik är progressiv, nyskapande och ligger långt före. Istället för att kommunicera luddighet, är vi tydliga. Vi fastnar inte utan går rakt på målet. Att jämställdhet ger tillväxt på alla plan – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är en utgångspunkt för oss, inte en frågeställning, och vi har utvecklat hållbara lösningar och konkreta förslag för länge sedan. Livspusslet? Ja, det har vi löst där variablarna barnets välmående, föräldrarnas hälsa och professionella självförverkligande samt ekonomiska trygghet samspelar med matematisk precision :

1. Inför graviditetspeng – en kvinna i nionde månaden ska inte behöva arbeta – en lugn sista månad ger en hållbar start på föräldraskapet

2. Förläng pappas föräldraförsäkring med ytterligare en månad

3. Inför barndagar reserverade för mamma och pappa för uttag en dag i veckan fram tills barnet är tre år.

4. Vabbande pappor

5. Vi anser att föräldraledighet ska ses som en rejäl merit på arbetsmarknaden. Vår familjepolitik placerar barnet i centrum – med närvarande föräldrar fostrar vi en välmående generation.

6. Jämställdhet börjar i hemmet och ger lika möjligheter för mammor, pappor och partners att arbeta och bygga karriär.

 

1 11 12 13 14 15

tai iwin