Stort beröm till Nyamko Sabuni

Pressmeddelande
2012-11-16

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet välkomnar regeringens jättesatsning på en nordisk kvinnokonferens

– Det är med stor glädje som Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tagit emot beskedet att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni bidrar med tio miljoner kronor till Sveriges Kvinnolobbys arrangemang av en nordisk kvinnokonferens i Malmö år 2014, säger Maria Fälth, ordförande.

– Vi är stolta och glada över att ha en regering som stödjer svensk och nordisk kvinnorörelse. Sverige befäster därmed sin position som internationell förebild och föregångsland på området jämställdhet.

– Vi vill också gratulera Sveriges Kvinnolobby som tagit initiativ till denna angelägna konferens. På grund av det bakslag som råder för kvinnors mänskliga rättigheter i världen har lobbyn avvisat FN:s förslag om en femte kvinnokonferens. Den nordiska kvinnokonferens som regeringen nu stödjer kommer inte bara stärka vår svenska och nordiska kvinnorörelse utan få genomslag i hela världen.

Jämställdhetspaket till pappa på söndag

Pressmeddelande
2012-11-09

Trettio pappadagar, nittio föräldraledighetsdagar och hundra barndagar från Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Maria Fälth, ordförande:
–    Inför Fars dag på söndag vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet passa på att överlämna sitt berömda jämställdhetspaket till alla pappor.

–    Paketet innehåller unika åtgärder för pappors roll i livspusslet. Vi vill införa en barndag i veckan att ta ut för varje förälder som har barn i åldern 1-3 år. Med hundra reserverade barndagar uppmuntras pappor att tillbringa tid med sina barn.

–    För att pappor ska bli delaktiga under barnets första levnadsår vill vi utöka pappadagarna i samband med barnets födsel från 10 till 30 dagar.

–    Vi vill öka antalet vikta dagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 90 dagar för  att främja jämställdhet på ett tidigt stadium.

–    Jämställdhet i hemmet är progressivt och modernt, något att vara stolt över. Pappor som tillbringar mycket tid med sina barn är förebilder och höjer sin kompetens på alla områden, inte minst i arbetslivet.

Grattis Obama och USA:s kvinnor

Pressmeddelande
2012-11-06

– Kristdemokratiska Kvinnoförbundet gratulerar Barack Obama till ytterligare fyra år på presidentposten. Tag nu jämställdhetsarbetet i ditt land på allvar, säger Maria Fälth, ordförande.

– Amerikansk jämställdhet rankas endast 47:a i världen enligt FN. 16.8 % kvinnor i representanthuset (parlamentet) visar att ni har långt kvar. 58.4 % kvinnor på arbetsmarknaden är inte nog.

– Barack Obama, vår globala kvinnorörelse behöver stöd. Årets kvinnokommission i New York havererade och stora framsteg som gjordes vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 hotas av en tillbakagång. Stärk internationellt jämställdhetsarbete.

– Vi vill också gratulera USA:s kvinnor till ännu en mandatperiod med president Obama. Vi är en del av den svenska kvinnorörelsen som gjort Sverige till världens mest jämställda land. Vi önskar er lycka till i er kraftsamling för ett lika jämställt USA, avslutar Maria Fälth.

Förbundsstyrelsesammanträde

Under helgen sammanträdde Kristdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelse i Stockholm för en lång och spännande dagordning. Man beslutade bland annnat om förbundets årskonferens som 2013 kommer att hållas i Luleå, ny verksamhetsplan och budget för 2013. Under helgen diskuterades öven framtida utbildningar, utspel och aktiviteter.

Välkommen!

Välkommen till vår nya hemsida. Vi håller just nu på att fylla hemsidan med all den information som vi tror att du som besökare kan tänkas vilja ha. Håll gärna utkik här och på vår facebook och twitter för att ta del av våra nyheter.

1 14 15 16

tai iwin