Alliansregeringen gör historisk insats för jämställdheten

Pressmeddelande

2013-09-03

Maria Arnholm och Maria Larsson meddelar idag att de dubblerar de statliga stöden till organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Detta är en historisk insats som kommer att få återverkningar på hela samhället, säger Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

– Regeringen gör ett kraftigt ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor och erkänner kvinnojourernas betydelse för den svenska välfärden. Mäns våld mot kvinnor är livsfarligt och flera kvinnor mördas årligen. Regeringen visar nu vems sida man står på.

– Vi gläds åt att Terrafem och ROKS får ökat anslag och vill även framhålla vikten av att kvinnojourer med inriktning på våld och missbruk för förstärkt stöd. I somras visade Socialstyrelsen att endast 53 procent av Sveriges kommuner kunde erbjuda våldsutsatta och missbrukande kvinnor skyddat boende.

– Missbrukande eller beroende kvinnor bär en multiproblematik och behöver ett mångfacetterat stöd. I många fall har målgruppen ingenstans att vända sig, då de flesta skyddade boenden och kvinnojourer inte tar emot dessa kvinnor då det krävs särskild säkerhet och bemanning.

– Det dubblerade stödet förstärker inte bara arbetet mot mäns våld mot kvinnor, det höjer värdet på jämställdhetsarbetet överlag. Insatsen stärker kvinnors position på alla plan i samhället, till exempel när det gäller lönevärdering, säger Maria Fälth.

För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är mäns våld mot kvinnor en huvudfråga sedan lång tid tillbaka. Förbundet har givit ut ett flertal rapporter med olika vinklar i ämnet, bland annat om mäns våld, hedersvåld och människohandel. På Kristdemokraternas riksting lanserar Kvinnoförbundet sin senaste rapport om kvinnors missbruk och beroende.

Kontaktpersoner:

MARIA FÄLTH

förbundsordförande

076-527 25 62

THERESE VIDING JARAMILLO

2:a vice ordförande

070-345 66 74

SvD Opinion: Skyddade boenden för utländska kvinnor måste få finnas kvar

Varje år misshandlas cirka 28400 kvinnor av en närstående man. Hundratals flyr sina hem och söker skyddat boende. I snitt mister 17 kvinnor varje år livet genom våld från män som de har eller haft en relation med. Det är ohyggliga siffror. Helt oacceptabla för ett land med självaktning, som vill se sig som civiliserat. Att frågan är viktig har också mycket starkt verbalt stöd över hela partispektrat, från Vänsterpartiet till Moderaterna. Men hur ser det ut i verkligheten? När de vackra orden från kommuner och regering ska omvandlas till handling. Läs hela debattartikeln i SvD Opinion här.

Tidningen mama, julinumret, 2013

mamaQ4Vi på Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tycker att samarbete över gränserna är uppfriskande, inspirerande och en spännande plattform för nyskapande politik! Den här bilden kan ni hitta i julinumret av tidningen mama och är tagen strax efter seminariet om jämställdhet i arbetslivet, arrangerat av Q4, Alliansens kvinnoförbund (Moderatkvinnorna, Liberala Kvinnor, Centerkvinnorna och vi). Eva Nordmark, ordförande TCO, Rebecka Edgren Aldén, chefredaktör tidningen mama samt Camilla Wagner, moderator och journalist, bidrog alla och på olika sätt till vår politik för ett jämställt arbetsliv, läs här.

Rekordmånga tjejer på KSAN:s tjejspa

Årets satsning på unga tjejer under en dag på Yasuragi Hasseludden samlade rekordmånga tjejer för friskvård och att bara vara, arrangör KSAN där Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är medlem, läs här.

Transaktivist med hjärtat hos kvinnor

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Hon är en framträdande transaktivist inom KD och medlem i Kristdemokratiska kvinnoförbundet sedan ett halvår tillbaka. Vi har intervjuat politikern Maria Hansson Nielsen med anledning av den pågående Pridefestivalen i Stockholm.

Hej Maria! Varför är du medlem i Kristdemokratiska kvinnoförbundet? För att jag är medlem i Kristdemokraterna och kvinna. Kvinnoförbundet för en bra familjepolitik och vill skapa ett bra samhälle för kvinnor i Sverige. Vi står för kvinnors lika människovärde på naturlig grund, det vill säga kvinnoförbundet utgår från att kvinnor är kvinnor. Kvinnor ska inte behöva vara män för att vara värdefulla utan alla är precis lika värdefulla vilket synliggörs i förbundets politik.

Du är transaktivist och Pride är i full gång. Ska du delta på årets Pride? Jag kommer upp för att delta på Prideparaden i helgen. Man behöver dock inte vara transperson för att vara transaktivist. Förra året deltog Caroline Szyber (riksdagsledamot KD) i en paneldebatt i ämnet och titulerades av RFSL som transaktivist då hon arbetat aktivt för transsexuellas rättigheter till bra vård och för att få bort steriliseringskravet vid byte av könstillhörighet.

Vad tycker du om KD:s hbtq-politik? Den blir bättre och bättre. Den var konservativ en tid men det blir bara mer och mer öppet. KDU:s tidigare ordförande Erik Slottner har gjort mycket och partiet har lärt sig att skilja mellan sak och person. Partiet respekterar hbtq-personer och lyssnar – många i KD har fått upp ögonen för frågorna och erkänt deras komplexitet, sammantaget har det gått framåt.

Vilken är den viktigaste hbtq-frågan idag? Homofobin och transfobin utomlands och i Sverige. I lagen om hets mot folkgrupp finns inte transpersoner med – här behövs en lagändring. Diskrimineringslagen som bygger på sju grunder behöver användas på rätt sätt. Det behövs mer information till allmänheten, redan på högstadienivå. När jag föreläser i landet får ungdomar ett ansikte på en person vilket är ett effektivt sätt för att få bort fördomar.

Årets Pridetema är familjen. Hur ser en fri och öppen familj ut enligt dig? Inom KD är vi tydliga med att det är familjerna som vet vad som är bäst för dem själva. Familjen börjar med två personer som älskar varandra och som kanske får barn. Politiker ska inte lägga sig i hur en familj ska se ut – den bestämmer själv. Människan ska stå i centrum, oavsett sexuell läggning, kön osv.

Vilken politisk fråga brinner du för? Jag förespråkar en ny socialtjänstlag (SoL) som innehåller ett krav om rättssäkerhet i utredningar. Detta skulle i praktiken innebära att socialtjänsten arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder samt att en tillsynsmyndighet – Socialstyrelsen  – ska ha insyn i utredningsförfarandet vid exempelvis omplacering av barn, och garantera rättssäkerheten. Idag förekommer det att utredningar görs på tvivelaktiga grunder baserade på en enskild handläggares analys.

Kansliet öppet igen

En månad återstår av sommaren, augusti, och Kristdemokratiska kvinnoförbundets kansli står redo att möta sensommarvärme & politiskt höstrus. Vi finns på plats, alltid redo att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt att skapa ett gott samhälle för kvinnor att leva i. Välkommen in!

Sommarstängt på kansliet

Kristdemokratiska kvinnoförbundets kansli stänger och öppnar igen den 1 augusti. Glad sommar!

Göran får bakläxa när Kristdemokratiska kvinnoförbundet jämställdhetsgranskar partiets insatser under Almedalsveckan

Göran Hägglund svarar ”Kämpa” när Feministiskt perspektiv undrar hur vi ska få bukt med kvinnors låga löner i den offentliga sektorn, strax efter hans partiledartal. Han talar envist om ”personer” istället för att specifikt tilltala kvinnor och får därför en rejäl bakläxa i jämställdhet över sommaren. Det finns litteratur i överflöd men ett tips Göran är att du läser Kristdemokratiska kvinnoförbundets rapport om kvinnor, män och makt som du kan ladda ned här.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson gjorde däremot riktigt bra ifrån sig i SVT:s partigrill där hon bland annat betonade att det är kvinnan som fattar beslut vid en abort. Kristdemokratiska kvinnoförbundet skulle gärna se partisekreteraren i en högnivådebatt om jämställda löner, vi får se om Göran Hägglund tackar ja nästa år på Nordiskt forum eller hur det nu blir. Kommunalrådet Ebba Busch erkände kvinnorörelsens betydelse i en SVT-debatt med Gudrun Schyman och talade om vikten av att bygga en långsiktig jämställdhet som svar på frågan om varför hon är emot kvotering – vilket ju är i linje med Kristdemokratiska kvinnoförbundet som tror på kvinnors egen kompetens och förmåga för att skapa jämställdhet i bolagsstyrelserna – kanske är Ebba en framtida samarbetspartner?

Idag, fredagen den 5 juli, läser vi att barn- och äldreminister Maria Larsson är den mest aktiva av alla ministrar i Almedalen – hon medverkar totalt i 26 seminariearrangemang bra jobbat ministern!

Under Almedalsveckan är det tydligt att KD bärs upp av kvinnor – Caroline Szyber var först med att sitta i fängelsecell med Dawitt vilket gav en artikel i Expressen och kampanjen belönades sedan som hetast i Almedalen av PR-byrån Westander. KDU:s ordförande Sara Skyttedal debatterade flitigt, bland annat med ordföranden i Alliansens ungdomsförbund. Maria Fälth, förbundsordförande, minglade med jämställdhetsministern, diskuterade fruimport och besökte ett seminarium där statsvetaren Drude Dahlerup talade. Riksdagsledamoten och tidigare ordföranden i Kristdemokratiska kvinnoförbundet Désirée Pethrus gjorde uppskattade inspel om det civila samhällets betydelse i ett internationellt perspektiv och hennes kollega Penilla Gunther diskuterade bland annat innovationer i vården. Riksdagsledmoten tillika KD:s ledare för en hållbar landsbygdsutveckling, Irène Oscarsson, höll fanan högt i frågor om jordbruk och hållbarhet. 

Hållbarhet, feminism & samtycke

Hållbarhet tog överlag mycket stor plats i Almedalen, i allt från ”hållbar gestaltning”, ”hållbart arbetsliv” till ”sexköpslagen som en del i näringslivets hållbarhetsarbete”. Den suveräna Nina Ekelund, tidigare ledamot i KD:s partistyrelse, numera programdirektör för Hagainitiativet, debatterade bland annat med EU-kommissionären för klimatfrågor, Connie Hedegaard,  Maria Wetterstrand och den norska hållbarhetsexperten Gunhild A Stordalen. Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson diskuterade feminism i SVT och visade hur feministiska åsiktsskillnader kan hanteras med respekt utan att utgöra hinder för samarbete. Professor Madeleine Leijonhufvud har länge varit pådrivande i frågan om en svensk samtyckeslag som skulle kriminalisera alla sexuella handlingar som sker utan samtycke, det vill säga ett ”nej, jag vill inte”. I SVT debatterade hon med en kritisk Thomas Bodström som menade att bevisbördan skulle vara för svår – har ni hört den förut?

Anna Fagerström en av föreläsarna på EPP Women’s sommarakademi

Pressmeddelande 2013-07-01

Kristdemokratiska kvinnoförbundet har bjudit in Anna Fagerström, ägare av affärsnätverket Business in heart och medierådgivningsföretaget PR-kiosken, att föreläsa på EPP Women’s sommarakademi i Rom den 18-21 juli.

– Ett roligt, spännande och viktigt uppdrag, säger Anna Fagerström som kommer att föreläsa specifikt om kvinnors entreprenörskap och risktagande.

Årets tema är valt mot bakgrund av Europas djupa ekonomiska och finansiella kris. För att hantera krisen behöver kvinnor mobilisera resurser och innovationskraft. Genom att starta upp ett företag kan de bidra till både social välfärd och ekonomisk tillväxt.

– Vi är jätteglada över Anna Fagerströms deltagande på den här viktiga sommarakademin. Hon är en framstående entreprenör som vågat ta risker – och lyckats. Hennes kunskap och kompetens om företagande med inriktning på PR och affärsnätverk kommer nu Europas kvinnor till godo, säger Adina Trunk, vice ordförande för EPP Women.

Den ekonomiska krisen i Europa och inom EU har placerat kvinnors fattigdom på agendan och som ett svar på detta föreslog Kristdemokratiska kvinnoförbundet årets tema genom sitt medlemskap i EPP Women:

– Det är lätt att dra på sig offerkoftan under en svår ekonomisk tid när det egentligen är skarpt läge för kvinnors förvaltarskap. Därför behöver vi fokusera på resurser istället för utsatthet vilket banar väg för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling på kvinnors villkor, menar Maria Fälth, förbundsordförande.

Fyrtio framträdande politiker kommer att delta på sommarakademin. Från Kristdemokratiska kvinnoförbundet deltar Cristina Bernevång, styrelseledamot. Bland talarna återfinns europaparlamentariker, entreprenörer samt akademiker från flera av Europas största universitet.

EPP Women är en europeisk organisation med över fyrtio medlemsorganisationer som alla är kvinnoförbund inom EPP – the European People’s Party, den partigrupp i EU-parlamentet där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.

För vidare information:

Adina Trunk, vice ordförande EPP Women, 076-527 25 73

Anna Fagerström, ägare Business in heart/PR-kiosken, 0707-95 26 26

Maria Fälth, förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet, 076-527 25 62

1 3 4 5 6 7 15

tai iwin