Breaking news!

Pressmeddelande
Stockholm 14 december 2012

Jämställdhet i tre dimensioner

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ställer om till en hållbar utveckling

Hållbar utveckling integreras som en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik enligt beslut fattat av förbundsstyrelsen i helgen. Detta innebär att kampanjer och fokusområden kommer att belysas tredimensionellt, utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom införlivandet av FN:s etablerade begrepp faller Kvinnoförbundets redan progressiva jämställdhetspolitik helt på plats:

– Bland våra medlemmar och kvinnor i allmänhet finns en stor oro för vår planets fortlevnad. Mötet mellan Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och hållbar utveckling är inte bara en perfekt matchning utan ett svar på denna oro. Det är endast genom att förvalta våra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser som vi bygger vår gemensamma framtid, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Miljöhänsyn är sedan länge en hjärtefråga för oss och vår sociala politik har alltid varit långsiktigt hållbar. Genom att införliva hållbar utveckling i vårt program tydliggör vi en redan upptrampad linje.

– Vi ser att flera jämställdhetsutmaningar förblir olösta, trots år av analys och debatt. Kvinnoförbundet ligger steget före, till exempel genom sin tredimensionella lösning på livspusslet. Genom ett genomgående hållbart perspektiv kommer vi att kunna lösa de allra tuffaste frågorna, avslutar Maria Fälth.

För mer information:
Maria Fälth
Förbundsordförande
076-527 25 62

Annika Wålinder
Politisk sekreterare
076 527 25 60

Dagens lucka:

Lucka 9/10:

Ett boktips: Fred med jorden som skrevs av Elin Wägner och Elisabeth Tamm år 1940. I denna bok förespråkas bland annat ekologiskt jordbruk.

Comments are closed.

tai iwin