Fler kvinnor än män släcker lamporna på lördag

053

 

 

 

 

Pressmeddelande 2013-03-22

Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, uppmärksammar kvinnors höga miljökompetens genom att delta i Earth Hour på lördag den 23 mars kl. 20.30-21.30.

– På lördag manifesterar jag mitt ställningstagande för ett hållbart och klimatsmart samhälle genom att släcka lamporna under en timme i mitt hem med anledning av Världsnaturfondens årliga kampanj Earth Hour.

–  Kvinnor är förebilder då vi utmärker oss avseende miljövänliga handlingar och små ekologiska fotavtryck på jorden. Earth Hour är en kampanj för icke-materiella värden i linje med kristdemokratisk ideologi som säger att vi ska förvalta istället för att förbruka vår tid på jorden. Stanna upp, tänd ett par ljus, ha tid för barnen och upplev tystnaden bortom energikrävande elektronik.

–  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vägleds av ett ständigt beaktande av de tre dimensionerna som utgör en hållbar utveckling, den sociala, ekonomiska och miljömässiga. Vi vill poängtera vikten av att dessa tre dimensioner balanseras i jämvikt med varandra – först då går vi en hållbar väg.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Comments are closed.

tai iwin