Hållbar utveckling ledord i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram

Pressmeddelande

2013-01-25

Hållbar utveckling ledord i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram

Lansering under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg, 25-26 januari

–  Långsiktigt hållbara lösningar som tar hänsyn till den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen i samhället är tillsammans med de kristdemokratiska värderingarna utgångspunkter i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram. Vår jämställdhetspolitik är nu lika radikal som den omställning av samhället som en hållbar utveckling förutsätter, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Vi går djärvt och beslutsamt emot den stress och hets som präglar dagens gränslösa och självcentrerade föräldraskap. Tid med barnen och närvarande föräldrar skänker välmående familjer vilket främjar en hållbar utveckling. Pappa ska ha ett självklart ansvar i hemmet så att mamma avlastas för att hinna med sin karriär. Jämställdhet i hemmet är nyckeln till flera av jämställdhetspolitikens utmaningar, till exempel lika lön för likvärdigt arbete.

–  Klimatsmart och miljövänlig är kännetecknande för en livsstil i Kvinnoförbundets anda. Vi säger nej tack till slit – och slängkonsumtion och välkomnar icke-materiella värden. Vi vänder oss till den moderna kvinnan av idag som drivs av ekologiska värden i linje med den kristdemokratiska förvaltarskapstanken.

–  Kvinnors representation i bolagsstyrelser är av fortsatt avgörande betydelse, ekonomiskt såväl som miljömässigt. Åtskilliga undersökningar bekräftar kvinnors känsla för våra naturresurser vilket givetvis skulle avspeglas i näringslivet om styrelserna vore jämställda. Och frågan om lika lön driver vi hårt med en alldeles unik lösning. För att moderna yrkesarbetande kvinnor ska trivas förespråkar vi nya normer inom svenskt arbetsliv där familjebildning är kompetenshöjande och inte en karriärförlust vilket i sin tur banar väg för lika lön, menar Maria Fälth.

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

Comments are closed.

tai iwin