Nina Ekelund finalist till priset Hållbart ledarskap

Pressmeddelande

2013-03-28

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet uppmärksammar att Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet och tidigare framträdande profil i Kristdemokraterna, är en av fem nominerade till priset Hållbart ledarskap som delas ut av Näringslivets Miljöchefer den 23 april i Stockholm.

– Nina Ekelund är en av Sveriges främsta opinionsbildare för miljö – och klimatfrågor. För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hon en förebild och inspirationskälla med sin kunskap och sitt engagemang. Att Nina är en av dem som gör upp om priset Hållbart ledarskap förvånar ingen, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

I år står en kvinna och fyra män som finalister till priset. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet noterar att två kvinnor fått priset de senaste tretton åren. I ett samtal om detta säger Mats Landén, generalsekreterare på NMC såhär:

– En bättre könsfördelning och fler kvinnor är önskvärt. Vi har fått kritik för den höga andelen manliga nominerade och manliga prismottagare. Jag vill dock betona att vi har en öppen nomineringsprocess och välkomnar fler kvinnliga kandidater.

Priset Hållbart Ledarskap belönar kompetent ledarskap som levererat ett kvalitativt hållbarhetsarbete i det svenska samhället. Hållbarhet är ett annat uttryck för hållbar utveckling och innefattar tre dimensioner – den sociala, ekonomiska och miljömässiga.

– För att bygga ett hållbart samhälle behövs personer som är både starka ledare och som behärskar hållbara värderingar och tankesätt. Vi talar om en unik kompetens. Här har kvinnor en mycket viktig roll att spela, menar Maria Fälth.

 

För mer information:

Maria Fälth

Förbundsordförande

076-527 25 62

 

Annika Wålinder

Politisk sekreterare

076-527 25 60

 

Comments are closed.

tai iwin