Ny ordförande och vice ordförande för KdK Stockholm stad och län

På Stockholmsavdelningens årsmöte den 14 februari valdes Britt Westerlind till ny ordförande och Rose-Marie Kronberg till ny vice ordförande för KdK Stockholms Län och Stad.

”Utbildning ger människor lycka och självkänsla”

BRITT WESTERLIND heter Kristdemokratiska Kvinnoförbundets Stockholmsavdelnings nya ordförande, medlem i Kristdemokraterna sedan 2007.

Jag har sedan några år varit vice ordförande i KdK Stockholms stad och län och har nu blivit ordförande vilket är sporrande och inspirerande. Vi kommer att ha utåtriktade aktiviteter och ett huvudmål är att vi ökar vårt antal medlemmar med  minst 10 procent. Vi kommer visa att vår politik är för kvinnor i  alla livssituationer och vi vill kämpa för att olika intressegrupper känner sig hemma hos oss. Vi vill visa att det är värt att vara med i Kvinnoförbundet.

– Jag är sedan två år även ordförande för Östermalms kristdemokrater. Jag är kulturvetare med litteratur som huvudinriktning och tror mycket på bildning och utbildning för att ge människor lycka och självkänsla.

”Grunden för jämställdhet är alla människors lika värde”

ROSE-MARIE KRONBERG heter Stockholmsavdelningens nya vice ordförande. Hon är även vice ordförande för Kristdemokraterna Värmdö. Hon är gift, har en vuxen son, och bor på Värmdö sedan sommaren 2011.

–  Jag känner mig mycket hedrad och stolt över att vara vice ordförande för Kvinnoförbundet Stockholm stad och län. Att få arbeta i team med ordförande Britt Westerlind och andra medarbetare som har stor kompetens känns som ett bra startskott för vår nya styrelse.
 
–  Kvinnor och män skall ha likvärdiga villkor för att kunna utveckla och använda sina speciella resurser till sin fulla potential. Jag är samtalsterapeut och har sett hur svårt många kvinnor har både i sin relation och i sin karriärssträvan. Vi i Kvinnoförbundet har mycket arbete framför oss. Läs vårt nya handlingsprogram och välkommen som medlem!

Comments are closed.

tai iwin