Kristdemokratiska Kvinnoförbundet välkomnar ny plan mot människohandel med särskilt fokus på barn

Pressmeddelande 2013-04-16

Alliansregeringens kraftsamling för att bekämpa människohandel som har fler syften än sexuella ändamål, till exempel tvångsarbete och organhandel, är ett genombrott, säger förbundets presidium.

– Att på olika sätt utnyttja människor i nöd är avskyvärda brott. Vi välkomnar regeringens nya satsningar mot alla former av människohandel. Det är särskilt viktigt att barn som utsätts för dessa brott får stor uppmärksamhet.

– Asylsökande barn löper särskilt stor risk för att bli utnyttjade av människohandlare. 166 barn misstänks ha utsatts mellan år 2009-2011. Detta är oacceptabelt. Dessa barn ska skyddas i enlighet med barnkonventionen. Regeringens nysatsning levandegör denna kraftfulla internationella lagstiftning.

– Vi har länge förespråkat ett förstärkt samarbete med en bred uppslutning av myndigheter i enlighet med regeringens nya strategi. Nu skapas förutsättningar för att tidigt upptäcka och identifiera barn i riskzon för människohandel liksom för att på sikt utrota brottet.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har tidigare skrivit en fördjupningsstudie om människohandel för sexuella ändamål i Sverige som kom ut år 2007.

 

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Britt-Mari Brynielsson, Första vice ordförande, 070-539 10 70

Therese Viding Jaramillo, Andra vice ordförande, 070-345 66 74

 

Comments are closed.

tai iwin