Utrota könsstympning!

Pressmeddelande

2013-02-06

På Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning:

Utrota könsstympning!

– Att könsstympning förekommer i vår samtid är oacceptabelt. Det är en gammal ful sedvänja som ska utrotas från vår planet. Denna gräsliga kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter är förbjuden sedan 1982 men lagen behöver kompletteras med konkreta åtgärder, säger förbundsordförande Maria Fälth på Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

– Skola, sjukvård, polis och åklagare måste bli bättre på att förebygga, förhindra och upptäcka brottet. Polis och åklagare måste prioritera resurser för att avslöja och bevisa de brottsliga handlingarna. Information om lagstiftning ska förmedlas till nyanlända och ges i samband med introduktion, SFI-undervisning och på familjecenter.

– Det är också viktigt att förmedla till könsstympade kvinnor att de kan genomgå en operation, deinfibulering, som kan minska skador och smärtor.

– Vi tror att ett hälsointyg kan skydda flickor mot könsstympning. När omgivningen sätter press mot föräldrarnas vilja kan intyget avskräcka då det fastställer könsstympning som ett brott mot svensk lagstiftning. Vi anser att medverkan till könsstympning, utöver fängelsestraff, ska leda till att domstolen prövar frågan om utvisning för den som inte är svensk medborgare.

– Könsstympning är våld mot kvinnor och brott mot barnkonventionen. Flickor i fyra till åttaårsåldern avbryts bryskt i sin barndom. Världens flickor är vår framtid och jag vill inte att en enda flicka till ska utsättas för denna uråldriga dumhet, avslutar Maria Fälth.

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

Comments are closed.

tai iwin