mars 2013 archive

Replik från SIDA:s generaldirektör

”Debatten om jämställt bistånd är relevant och viktig men låt oss utgå från rådande fakta.” skriver Sidas generaldirektör på SvD Opinion i en replik till vår debattartikel ”Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna” som vi skrivit tillsammans med Kooperation utan gränser och de politiska kvinnoförbunden.

”Jag brinner för kreativitet och konstnärligt skapande”

STYRELSELEDAMOT I FOKUS:

Elisabeth Wetoft Peterssons har två huvudintressen: konstnärlig kreativitet och mänskligt växande. Invald som ersättare i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya styrelse år 2013 tillför hon förbundet egensinnig kompetens då hon är både utbildad sjuksköterska samt har en examen i skrädderi och textilkunskap. Därutöver är hon en erfaren politiker som idag har förtroendeuppdrag i både region Halland och Halmstad kommun.

Elisabeth har gedigen kunskap i ledarskap, organisation, forskning och nationalekonomi. Med inspiration och driv har hon utvecklat ett brett kontaktnät samtidigt som hon arbetar med volontärer och kreativt skapande genom färg och form. Elisabeth är gift, har två barn, flera barnbarn och bor i ett hus vid havet.

Seminarium 8:e mars: Hög tid för lön hela dagen – så uppnår vi jämställda löner

1552_tagline 2 vit bakgrund

 

 

 

 

 

 

 

Missa inte 15:52-rörelsens seminarium Hög tid för lön hela dagen! Så uppnår vi jämställda löner där bland andra jämställdhetsminister Maria Arnholm medverkar. Fredagen den 8:e mars på Kungsgatan 28 i Visions lokaler kl. 14-15.52. Läs inbjudan här.

”15:52-rörelsen sprider sig över hela landet!” Pressmeddelande 2013-03-07, läs här.

KD:s miljöprofiler välkomnar KdK:s hållbara linje

Vår kraftsamling för en hållbar utveckling som är kristdemokratiskt förvaltarskap i en annan formulering, möts av glädje från Kristdemokraternas nuvarande och tidigare miljöprofiler:

Lars Thunberg, kommunalråd Helsingborg, ordförande i Sveriges Ekokommuner och medlem i partistyrelsen (PS) säger såhär: Det här är riktigt bra! Vi får hjälpas åt i PS för att lyfta frågorna!

Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet och tidigare en av KD:s främsta miljöprofiler (numera avhoppad), säger såhär: Suveränt! Lycka till med att lyfta detta i partistyrelsen. Jag ser att det finns flera möjliga allianser (vilka berättar vi inte här/red.).

Årsmötesuttalande 2-3 mars 2013

Nu tar vi krafttag för en hållbar utveckling

Vi uttrycker stor oro för världens tillstånd. Trots framstående internationella överenskommelser konstaterar FN en alltmer ohållbar utveckling i Nord såväl som i Syd. Tiden rinner ut – vår värld behöver en omedelbar omställning. Vi har bestämt oss för att på allvar agera för en hållbar utveckling.

Kvinnors sociala och ekonomiska situation behöver stärkas på alla nivåer i världen. Klimatförändringen och världens alltmer försämrade miljötillstånd behöver stoppas och det med kraft av kvinnors ledarskap. De tre dimensioner som en hållbar utveckling förutsätter – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet på alla plan föder en hållbar utveckling.

Vi ersätter nödlösningar med långsiktig hållbarhet. Vi vägleds av ansvar och kristdemokratiskt förvaltarskap. Här presenterar vi vår agenda, med tre punkter, för en lokal såväl som en global hållbar utveckling:

1. Ett jämställt livspussel är grunden i ett socialt hållbart samhälle: Jämställdhet i hemmet främjar en hållbar utveckling på alla plan. När barn växer upp med närvarande föräldrar och jämställda förebilder främjas psykisk hälsa, inte minst hos unga kvinnor och de får ett skydd mot social utsatthet. Föräldrar som prioriterar sina barn väljer bort stress och tar hand om sin egen hälsa. En livsstil där icke-materiella värden vägleder skapar måttfulla konsumtionsmönster vilket leder till mindre belastning på klimat och miljö. Med en närvarande pappa uppstår hållbara könsroller vilket skapar jämställda värderingar vilket i sin tur banar väg för ett jämställt arbetsliv och jämställda löner.

2. Ett jämställt arbetsliv skapar ekonomisk hållbarhet: Jämställda värderingar främjar ett jämställt arbetsliv med nya hållbara arbetsnormer – vilket grundar för jämställda löner. Genom att stimulera kvinnors entreprenörskap skapar vi en starkare samhällelig ekonomi med en utökad och differentierad arbetsmarknad. Med ett jämställt avstamp balanseras ekonomiska intressen mer ansvarsfullt vilket inkluderar ett beaktande av natur och miljö.

3. Kvinnor på beslutsfattande nivåer främjar en miljömässigt hållbar utveckling. Kvinnors höga miljömässiga kompetens bekräftas i oräkneliga undersökningar och uttrycks genom mindre ekologiska fotavtryck samt hög grad av miljövänliga handlingar. Denna genuina kompetens förvaltas allra bäst genom representation på beslutsfattande nivåer också i bolagsstyrelser samt när kvinnor är arkitekter och beslutsfattare av den miljöpolitiska agendan.

Deltagare på Kristdemokratiska Kvinnoförbundets årskonferens, 2-3 mars, år 2013

Debattartikel i Piteå-Tidningen

Med anledning av årskonferensen i Luleå som inleddes med ett seminarium om ”Kvinnor och missbruk” skrev partisekreterare Acko Ankarberg-Johansson och förbundsordförande Maria Fälth en gemensam debattartikel i Piteå-Tidningen, läs här

Omvald ledning

ny ledningOmvald ledning i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet: förbundsordförande Maria Fälth, första vice ordförande Britt-Marie Brynielsson och andra vice ordförande Therese Viding Jaramillo.

1 2 3

tai iwin