Media på kvinnors villkor är yttrandefrihet i sitt esse

När kvinnor skildrar kvinnors verklighet och samhället i sin helhet utifrån sina värderingar och intressesfär frigörs kvinnors mänskliga rättigheter. Yttrandefrihet i sitt esse infaller. Vår värld. Vår blick. Våra färger. Friheten att uttrycka världen på kvinnors villkor är en dimension av jämställdhet. En friad medial zon där kvinnors åsikter och verklighetsskildringar publiceras och där kvinnor bestämmer vilken nyhet som är den största och vilka livsvillkor som får högsta prioritet.

Tidskriften BANG, nättidningen Feministiskt Perspektiv och bilagan the Female Factor som ges ut av the International Herald Tribune är några härliga exempel. Snart kommer också vår egen tidning Kvinnokraft ut i ett helt nytt format. Den var tidigare en tabloid, unik i sitt slag och som under flera år gavs ut som en bilaga till tidningen Kristdemokraten.

Check it out – Kristdemokratiska Kvinnoförbundet utlovar spännande skildringar, alltid, som vanligt, utifrån kvinnors fullödiga sanning där kvinnors behov och intressen är norm och där vi bygger hållbart utifrån den potential av tidlöshet och nyskapande som kristdemokratiska värderingar på kvinnors villkor har.

Comments are closed.

tai iwin