Nya Kvinnokraft ute nu!

Läs om vår nya gröna jämställdhetspolitik i en hållbar förpackning. Exklusiva intervjuer med Nina Ekelund, nominerad till priset Hållbart Ledarskap och Linnea Sundblad från miljödepartementet. The Pollutor pays – och förorenaren är oftast en man. Kvinnors missbruk visar på socialt ohållbara mönster i samhället. Nu skapar vi en socialt och ekonomiskt hållbar jämställdhet i arbetslivet. Läs här

Comments are closed.

tai iwin