Archive of ‘Aktiviteter och Kampanj’ category

KdK adderar twibbon 15:52

15:52-rörelsens kampanj Lön hela dagen finns nu som mikrokampanj genom twibbon. Du lägger till kampanjens logo på ditt twitter – och Facebook-konto här. Jämställda löner är målet! Stöd kampanjen nu!

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet deltar aktivt i 15:52-rörelsen som driver kampanjen Lön hela dagen. 15:52-rörelsen består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund.

”Hedersvåld handlar om liv eller död”

Helsingborg direkt: I två omgångar höll Soheila Fors, ordförande Khatoon, och Sara Mohammad, ordförande GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), två starka seminarier om hedersvåld. ”Det är inte en hederskultur, det är en skamkultur” sa Soheila Fors. Sara Mohammad berättade att 70 000 ungdomar i Sverige upplever sig vara ofria i val av livspartner.

Publiken berördes djupt av föreläsarnas kompetens och engagemang. En kortfilm om GAPF till tonerna av U2-låten ”One”, Fadimes favoritlåt, grep tag i hjärtat. En bild på Fadime där hon står klädd i jeans och t-shirt vid ett träd, så fri, dröjer kvar.

Förbundsordförande Maria Fälth, moderator, tackade våra föreläsare för denna lektion i mänskliga rättigheter och integration som frågan om hedersvåld handlar om.

Nedräkningen har börjat

Kommun – och Landstingsdagarna går i år av stapeln den 25 januari och pågår till och med lördagen den 26 januari i Helsingborg. Då är det dags för alla kristdemokrater att ta del av en massa spännande seminarier och för att diskutera sin politik. Kvinnoförbundet är som vanligt aktiva och i år bjuder vi på ett seminarium om hedersvåld där Soheila Fors, ordförande i föreningen Khatoon, samt Sara Mohammed, ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, medverkar. Moderator är vår förbundsordförande Maria Fälth.

Seminariet hålls i två omgångar, kl 14.45-15.50 och 16.25-17.30.

Vi kommer även att lansera vårt nya handlingsprogram och bjuder alla våra medlemmar på mingel, frukt och vatten vid vårt bokbord. Detta sker kl. 14-14.45.

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!

Outstanding i en grötig historia

Luddig debatt om jämställdhet i Folkpartiets klubbrum igår

Igår diskuterade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med flera jämställdhet under devisen Halva makten – hela lönen på ett seminarium i Folkpartiets klubbrum. Panelen beskrev en föräldrageneration som alltjämt sitter fast i könsstereotypa normer, man ställde sig frågan huruvida jämställdhet ger reell tillväxt eller inte (hänvisade till bristen på empiri!!) samt oroades över att jämställdhetsdebatten skulle stagnera. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet förvånades över både frågeställningarna och frånvaron av nytänkande och radikalism. Istället för att leverera svar fastnade debattörerna i en paneldiskussion som cementerade snarare än löste gamla välkända jämställdhetsutmaningar.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitik är progressiv, nyskapande och ligger långt före. Istället för att kommunicera luddighet, är vi tydliga. Vi fastnar inte utan går rakt på målet. Att jämställdhet ger tillväxt på alla plan – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är en utgångspunkt för oss, inte en frågeställning, och vi har utvecklat hållbara lösningar och konkreta förslag för länge sedan. Livspusslet? Ja, det har vi löst där variablarna barnets välmående, föräldrarnas hälsa och professionella självförverkligande samt ekonomiska trygghet samspelar med matematisk precision :

1. Inför graviditetspeng – en kvinna i nionde månaden ska inte behöva arbeta – en lugn sista månad ger en hållbar start på föräldraskapet

2. Förläng pappas föräldraförsäkring med ytterligare en månad

3. Inför barndagar reserverade för mamma och pappa för uttag en dag i veckan fram tills barnet är tre år.

4. Vabbande pappor

5. Vi anser att föräldraledighet ska ses som en rejäl merit på arbetsmarknaden. Vår familjepolitik placerar barnet i centrum – med närvarande föräldrar fostrar vi en välmående generation.

6. Jämställdhet börjar i hemmet och ger lika möjligheter för mammor, pappor och partners att arbeta och bygga karriär.

 

Förbundsstyrelsesammanträde

Under helgen sammanträdde Kristdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelse i Stockholm för en lång och spännande dagordning. Man beslutade bland annnat om förbundets årskonferens som 2013 kommer att hållas i Luleå, ny verksamhetsplan och budget för 2013. Under helgen diskuterades öven framtida utbildningar, utspel och aktiviteter.

1 2

tai iwin