Engagera dig

 

Gör som Lars Adaktusson och bli medlem i KDK!

Ta det viktiga steget att bli medlem i Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Därmed gör Du ett viktigt ställningstagande som ökar våra möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. I Kristdemokratiska kvinnoförbundet arbetar vi med kvinnofrågor för hela livet. Från skolåren till ålderns höst och allt där emellan. Vi vill ta ansvar. Förvalta jorden, inte förbruka den. Bekämpa fattigdom, förföljelse och förtryck – och ha civilkurage att säga ifrån när något är fel. Vi ska var och en ha möjlighet att utvecklas efter våra förutsättningar. Tillsammans kan du och jag göra skillnad. Bli medlem i Kristdemokratiska kvinnoförbundet nu genom att maila vår organisationssekreterare Christina Blom Andersson. Kontakt: christina@kristdemokraterna.se

tai iwin