Ordning och reda i en tid av förvirring

Dagbarnvårdare, barnmorskor och läkare visar vägen

Dagbarnvårdare, barnmorskor och läkare är några yrkesgrupper som satt sin prägel på Kvinnoförbundets politik. Vår kunskap om barnets behov är genuin, liksom vår förståelse för kvinnans särskilda situation under graviditet och småbarnsår. Vi vet att barn i åldern 1-3 år har ett särskilt behov av närvarande föräldrar varför vi vill introducera möjligheten till en barndag i veckan. Vi vet också att gravida kvinnor i nionde månaden behöver lugn och ro samt att föräldrar behöver dela lika på arbetet i hemmet för att både mammas, pappas och partnerns karriärer ska främjas. Vår politik förvaltar kvinnors sanning. Vi vägleds av kristdemokratiska värderingar som skapar ordning och reda i livspusslet. Vi bygger långsiktigt hållbara lösningar och ligger steget före.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik bryter ny mark och ger tydliga svar. Vi förkastar rädsla och vägleds av en tillit till livet. Vi bygger framtiden på förtroende, kunskap och ett förvaltande av våra mänskliga, ekonomiska såväl som miljömässiga tillgångar.

Comments are closed.

tai iwin