Tre nyårslöften från förbundsordförande Maria Fälth

Pressmeddelande
2013-01-08

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsordförande önskar Sveriges befolkning och världen Gott Nytt År. – Jämställdhetsutmaningarna är lika många och spännande i år som alltid, säger Maria Fälth. Inför år 2013 har jag tre nyårslöften att delge Sveriges kvinnor:

1. Jag lovar att fortsätta kratta för lika lön och att kvinnors livssituation blir norm inom svenskt arbetsliv. När graviditet, föräldraledighet och barn integreras som självklarheter inom svenskt arbetsliv och värderas kompetenshöjande och normativa krattar vi för kvinnors lika lön. Moderna kvinnor behöver avlastas – inte betyngas med ytterligare krav – för att kunna kombinera yrkeskarriär och familjeliv med hälsan i behåll. Detta förutsätter att pappor tar ökat ansvar i hemmet, vabbar och tillbringar mycket tid med sina barn. Jag vill att kvinnor gravida i nionde månaden ska kunna ta ut graviditetspeng. Jämställdhet i hemmet är en förutsättning för jämställdhet på jobbet och för ett långsiktigt hållbart arbetsliv där kvinnor och män får lika mycket betalt.

2. Jag lovar att fortsätta arbeta för att invandrade kvinnors kompetens tas tillvara. Arbete och ekonomisk självständighet är grundläggande för alla kvinnor, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Jag uppmuntrar invandrade kvinnors eget företagande och förespråkar en rak och tydlig väg för invandrade kvinnor in i arbetslivet. Arbetsglädje, skaparkraft och gemenskap är självklara beståndsdelar i ett kristdemokratiskt jämställt och hållbart samhälle.

3. Jag lovar att fortsätta bidra till ett hållbart klimat. Om ni inte visste det förut så vet ni det nu: kristdemokratisk jämställdhet är bra för klimatet. Hållbar utveckling är en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vilket innebär att vi belyser all vår politik utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vår politik beaktar det känsliga samspelet i naturen liksom mellan föräldrar och barn. Vi förespråkar en livsstil som är klimatsmart vilket vi kommer att belysa ännu tydligare i år.

Kontaktperson:
Maria Fälth, ordförande
08-723 25 62

Comments are closed.

tai iwin