Valberedningen föreslår Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Mariefred, som ny ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande
2014-04-03

Marie-Louise är landstingspolitiker med gedigen politisk erfarenhet. Med erfarenheter och kunnande från förtroendeuppdrag i partiorganisationen, kommunen, landstinget och kvinnoförbundet är hon en ledare att räkna med. Kvinnoförbundets uppgift är att vara pådrivande i kvinnofrågor och i det ligger att också skickliggöra kvinnor för politiska uppdrag. Med sin erfarenhet så är Marie-Louise en källa till kunskap som kommer väl till pass.

Som vice ordförande föreslår vi Madeleine Blom, Karlstad. Madeleine är en ung kvinna som hunnit med en hel del i politiken och då främst organisatoriska uppdrag. Andra förtroendeuppdrag bl.a. som nämndeman vid Värmlands tingsrätt har hon också hunnit med.

Maria Nilsson, Trollhättan, föreslås som andre vice ordförande.  Maria har ett sprudlande engagemang som smittar. Maria är MA/NO lärare och i politiken gruppledare i kommunfullmäktige.

För ytterligare information kontakta:

Lillemor Toftesvart
Sammankallande i valberedningen
Telefon: 070-529 75 73

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Telefon: 08-723 25 60

Comments are closed.

tai iwin