Styrelse


Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 2020

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 2020

Sarah Havneraas
Förbundsordförande 

E-post: Sarah.Havneraas@kristdemokraterna.se

Eva Wallin
1:e vice förbundsordförande

E-post:Eva.Wallin@kristdemokraterna.se

Aase Jönsson
2:e vice förbundsordförande

 

E-post: aase.jonsson@kristdemokraterna.se

Martina Kyngäs

 

Malin Stadig Lundgren

Veronica Kerr

 

Emma Ewaldsson

Malin Stadig Lundgren

 

Rosmari Holmgren

 

Soheila Fors

 

Rosalie Keller

Jessica Makris

            

Maud Ärlebrant

 

 

tai iwin