Om oss

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är kvinnoförbund till Kristdemokraterna. Förbundet bildades 1982 och arbetar för att förbättra kvinnans ställning i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män. Förbundet, som även är öppet för män, jobbar aktivt för att engagera och stödja kvinnor till insatser i det politiska arbetet och har ca 2000 medlemmar. Historia 1972 bildades ett kvinnoråd inom Kristdemokraterna. Rådet utsågs av partistyrelsen och hade som uppgift att leda partiets kvinnoarbete. Ledamöterna utsågs senare på en riksomfattande kvinnokonferens. 17 april 1982 bildades Kristdemokratiska Kvinnoförbundet. Interimsordförande blev Laila Hultberg som då var ordförande i partiets kvinnoråd.

tai iwin