Press

På denna webbplats finner du pressmeddelanden under fliken katetegorier, för pressbilder kontakta gärna någon av våra presskontakter i listan nedan.

PRESSKONTAKT FÖR KDK: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Box 2373, 103 18  Stockholm Besöksadress: Munkbron 1
Telefon: 08-723 25 60
Epost: kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se

Christina Blom Andersson
Förbundssekreterare
Munkbron 1 10318 Stockholm
Tfn: 08-723 25 61
E-post: christina@kristdemokraterna.se

tai iwin