mars 2013 archive

Nina Ekelund finalist till priset Hållbart ledarskap

Pressmeddelande

2013-03-28

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet uppmärksammar att Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet och tidigare framträdande profil i Kristdemokraterna, är en av fem nominerade till priset Hållbart ledarskap som delas ut av Näringslivets Miljöchefer den 23 april i Stockholm.

– Nina Ekelund är en av Sveriges främsta opinionsbildare för miljö – och klimatfrågor. För Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hon en förebild och inspirationskälla med sin kunskap och sitt engagemang. Att Nina är en av dem som gör upp om priset Hållbart ledarskap förvånar ingen, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

I år står en kvinna och fyra män som finalister till priset. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet noterar att två kvinnor fått priset de senaste tretton åren. I ett samtal om detta säger Mats Landén, generalsekreterare på NMC såhär:

– En bättre könsfördelning och fler kvinnor är önskvärt. Vi har fått kritik för den höga andelen manliga nominerade och manliga prismottagare. Jag vill dock betona att vi har en öppen nomineringsprocess och välkomnar fler kvinnliga kandidater.

Priset Hållbart Ledarskap belönar kompetent ledarskap som levererat ett kvalitativt hållbarhetsarbete i det svenska samhället. Hållbarhet är ett annat uttryck för hållbar utveckling och innefattar tre dimensioner – den sociala, ekonomiska och miljömässiga.

– För att bygga ett hållbart samhälle behövs personer som är både starka ledare och som behärskar hållbara värderingar och tankesätt. Vi talar om en unik kompetens. Här har kvinnor en mycket viktig roll att spela, menar Maria Fälth.

 

För mer information:

Maria Fälth

Förbundsordförande

076-527 25 62

 

Annika Wålinder

Politisk sekreterare

076-527 25 60

 

Bravo KDU!

Pressmeddelande

2013-03-26

– Sara Skyttedal är en utmärkt förebild för unga kvinnors ledarskap. Det säger Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth med anledning av att KDU idag presenterade sitt förslag till ny förbundsordförande.

– Kristdemokratiska Kvinnoförbundet stödjer och uppmuntrar unga kvinnliga politiker och inspireras av att Sara Skyttedal ställer sig till förfogande för att leda ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund.

– KDU visar genom sitt förbundsordförandeförslag att unga ambitiösa kvinnor har mycket att vinna på att bli aktiva där.

– Vi önskar Sara Skyttedal och de övriga nominerade lycka till på KDU:s årsmöte, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder,Politisk sekreterare, 076 527 25 60

”Ta på dig rosa kavajen och släng offerkoftan”

Förbundsordförande i fokus:

066Maria Fälths språk knastrar av klarhet. ”Jämställdhetstwist”, ”hållbarhetsraster” och ”det är krattat” är Mariatypiska uttryck. Som kommunpolitiker i Upplands Väsby och förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har hon stor användning av sin speciella retorik. Maria Fälth osynliggör jantelagen och drivs av frimodighet. När andra tvekar kör hon gasen i botten. Kvinnorörelsens ibland framstickande offerkofta var det första hon kastade ut när hon tillträdde som förbundsordförande. Därefter krossade hon ett och annat glastak. Kristdemokraternas främsta jämställdhetsförespråkare leder sitt förbund utan knussel:   – Ta på dig rosa kavajen och släng offerkoftan!

Fler kvinnor än män släcker lamporna på lördag

053

 

 

 

 

Pressmeddelande 2013-03-22

Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, uppmärksammar kvinnors höga miljökompetens genom att delta i Earth Hour på lördag den 23 mars kl. 20.30-21.30.

– På lördag manifesterar jag mitt ställningstagande för ett hållbart och klimatsmart samhälle genom att släcka lamporna under en timme i mitt hem med anledning av Världsnaturfondens årliga kampanj Earth Hour.

–  Kvinnor är förebilder då vi utmärker oss avseende miljövänliga handlingar och små ekologiska fotavtryck på jorden. Earth Hour är en kampanj för icke-materiella värden i linje med kristdemokratisk ideologi som säger att vi ska förvalta istället för att förbruka vår tid på jorden. Stanna upp, tänd ett par ljus, ha tid för barnen och upplev tystnaden bortom energikrävande elektronik.

–  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vägleds av ett ständigt beaktande av de tre dimensionerna som utgör en hållbar utveckling, den sociala, ekonomiska och miljömässiga. Vi vill poängtera vikten av att dessa tre dimensioner balanseras i jämvikt med varandra – först då går vi en hållbar väg.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Kvinnoförbundet på EPP möte i Bryssel

Andra vice ordförande Therese Viding-Jaramillo rapporterar:

 – Vid möten med kvinnor från andra EU-länder står det klart att vi har kommit långt med jämställdhetsarbetet i Sverige, men att väldigt mycket återstår att göra på EU nivå. Att samlas och diskutera svårigheter, dela med sig av goda exempel och lära sig om vår närmaste omvärld är den främsta vinsten med vårt samarbete i EPP-Women. Det säger Therese Viding Jaramillo som representerade KDK på årsmöte och Colloque med EPP Women i Bryssel.

EPP är den partigrupp i EU parlamentet där Kristdemokraterna och Moderaterna ingår. Det är den största partigruppen i parlamentet och EPP-Women är en samling av kvinnoorganisationer från alla medlemspartier. Varje år i mars samlas ett sextiotal kvinnor för att diskutera aktuella ämnen och dela med sig av erfarenheter från sina hemländer.

På årets möte som ägde rum i Bryssel den 17-18 mars var ämnet Sociala media och Demokrati. Dr. Angelica Niebler var inbjuden för att tala om arbetet i parlamentet kring IT-frågor ”Internet today and tomorrow”. Therese Viding-Jaramillo ställde frågan till Dr. Niebler om hur man på EU nivå arbetar med näthat, sexuell exploatering och mobbing som förekommer på sociala medier, och som främst drabbar flickor och kvinnor. Svaret var att det är svårt att lagstifta om detta, men att den främsta lösningen för att komma tillrätta med detta är utbildning och värdegrundsarbete, att föräldrar är delaktiga i barnens internetanvändande och att lärare får ökad kunskap om faror och möjligheter med Internet i en ännu högre utsträckning än idag.

Vidare informerades vi om EU:s satsning på att få in fler kvinnor i IT-branschen. Du kan läsa mer om detta här  eller på Facebook ”Every girl digital”.

Nästa möte med EPP-Women äger rum i Rom i juli, då ämnet för Summer academy är ”Women and entrepeneurship”.

För mer information, kontakta

Therese Viding-Jaramillo

Andre vice ordförande KDK

Therese.jaramillo@kristdemokraterna.se

070-3456674

Maria Fälth kommenterar resultatet från FN:s kvinnokommission i New York

Pressmeddelande

2013-03-18

–  Idag känner jag mig väldigt stolt över att vara en del av vår internationella kvinnorörelse som framgångsrikt bidragit till att världens regeringar enats i världens mest svårförhandlade fråga: mäns våld mot kvinnor och flickebarn. Det är en seger som känns i hjärtat, säger Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

–  Vi välkomnar att FN uppmuntrar ”stöd till kvinnojourer” samt helt släppt kontroversiella formuleringar som implicerar att prostitution skulle vara ett ”arbete”. Detta går ju emot svensk lagstiftning som vi vet kriminaliserar sexköparen. Detta får sägas vara ett steg i rätt riktning, även om prostitution inte omnämns som en form av mäns våld mot kvinnor i kommissionens slutdokument.

– Från Sverige åkte landets främsta experter tillsammans med jämställdhetsministern för en särskild kraftsamling med anledning av förra årets misslyckande. Sveriges anseende i dessa frågor är högt och vår kompetens världsberömd. Jag är övertygad om att vi spelat en stor roll i att årets kvinnokommission enats kring ett gott resultat.

– Vad gäller svensk medierapportering har den varit undermålig. Metro, Feministiskt Perspektiv och brittiska the Guardian har rapporterat, i övrigt har det varit tyst. Riktigt dåligt av svensk media att ignorera kvinnors mänskliga rättigheter, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Läs vår sammanställning av rapportering från årets kvinnokommission i New York:

  • Feministiskt Perspektiv rapporterar här.
  • Metro rapporterar här.
  • The Guardian rapporterar här.
  • Sveriges Kvinnolobby rapporterade på sin hemsida, läs här.
  • ROKS bloggade från New York, läs här

Aases politiska engagemang går som en löpeld över Skåne

STYRELSELEDAMOT I FOKUS:

Politiken är Aase Jönssons rätta element, politiskt engagemang hennes kall. Sedan 1996 är hon aktiv kristdemokrat. Endast en erfaren och skicklig yrkesperson kan koordinera den mängd uppdrag hon har idag, som första vice ordförande i Kristdemokraternas distriktstyrelse i Skåne, ordförande i lokalavdelningen i Svalöv samt som ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundets Skåneavdelning. Sedan årskonferensen i Luleå är hon även ersättare i Kvinnoförbundets förbundsstyrelse.Till yrket är Aase resurspedagog på en skola där hon har daglig kontakt med de frågor som ligger henne allra varmast om hjärtat: utbildning, integration och handikappfrågor. Aase är gift och har fyra barn.

1 2 3

tai iwin