Outstanding i en grötig historia

Luddig debatt om jämställdhet i Folkpartiets klubbrum igår

Igår diskuterade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med flera jämställdhet under devisen Halva makten – hela lönen på ett seminarium i Folkpartiets klubbrum. Panelen beskrev en föräldrageneration som alltjämt sitter fast i könsstereotypa normer, man ställde sig frågan huruvida jämställdhet ger reell tillväxt eller inte (hänvisade till bristen på empiri!!) samt oroades över att jämställdhetsdebatten skulle stagnera. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet förvånades över både frågeställningarna och frånvaron av nytänkande och radikalism. Istället för att leverera svar fastnade debattörerna i en paneldiskussion som cementerade snarare än löste gamla välkända jämställdhetsutmaningar.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets jämställdhetspolitik är progressiv, nyskapande och ligger långt före. Istället för att kommunicera luddighet, är vi tydliga. Vi fastnar inte utan går rakt på målet. Att jämställdhet ger tillväxt på alla plan – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är en utgångspunkt för oss, inte en frågeställning, och vi har utvecklat hållbara lösningar och konkreta förslag för länge sedan. Livspusslet? Ja, det har vi löst där variablarna barnets välmående, föräldrarnas hälsa och professionella självförverkligande samt ekonomiska trygghet samspelar med matematisk precision :

1. Inför graviditetspeng – en kvinna i nionde månaden ska inte behöva arbeta – en lugn sista månad ger en hållbar start på föräldraskapet

2. Förläng pappas föräldraförsäkring med ytterligare en månad

3. Inför barndagar reserverade för mamma och pappa för uttag en dag i veckan fram tills barnet är tre år.

4. Vabbande pappor

5. Vi anser att föräldraledighet ska ses som en rejäl merit på arbetsmarknaden. Vår familjepolitik placerar barnet i centrum – med närvarande föräldrar fostrar vi en välmående generation.

6. Jämställdhet börjar i hemmet och ger lika möjligheter för mammor, pappor och partners att arbeta och bygga karriär.

 

Comments are closed.

tai iwin