Archive of ‘Pressmeddelanden’ category

Besvikelse över KD beslut om sexköp

Vi känner en stor besvikelse över att KD inte stöder regeringens förslag om sexköp utomlands!

Sverige var först i världen att införa förbud mot sexköp år 1999 och det är vi stolta över. Kampen för detta drevs av vårt förbund under lång tid och vi har krävt att sexköp utomlands ska vara förbjudet.

(mer…)

Tack Göran

imagePressmeddelande
Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Idag beslutade Göran Hägglund att avgå från sin plats som partiledare för Kristdemokraterna. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet (KDK) vill i detta pressmeddelande tacka Göran för sin stora insats för hela den kristdemokratiska rörelsen i Sverige och samtidigt blicka framåt.

-Vi har i gott samarbete med Göran arbetat för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi inte alltid varit överens men respekten för varandras åsikter har varit självklar. Säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

KDK önskar Göran Hägglund lycka till i framtiden och önskar honom allt gott. När processen nu kommer igång med att nominera och rösta fram en ny partiledare är KDK inte redo att diskutera namn men menar att en partiledare med fokus och hjärtat i frågor om jämställdhet står högst på önskelistan.

-Det skulle kännas väldigt förutsägbart att gå ut och kräva en kvinna på positionen. Den kandidat som på allvar, och oavsett kön vill lyfta frågor som jämställd vård, hedersvåld och likvärdiga villkor på arbetsmarknaden, blir till sist vår kandidat, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi

-Likaså måste även nästa partiledare se Kvinnoförbundet som en viktig resurs och samarbetsparter. Det kommer att vara avgörande för oss, avslutar Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Endometrios bör klassas som en folksjukdom!

Kristdemokraternas kvinnoförbund beslutade vid sin årskonferens i april att klassa Endometrios som en folksjukdom. Det är viktigt att öka kunskapen om sjukdomen så kvinnor får rätt vård och hjälp.

Professor Matts Olovsson från Uppsala har offentliggjort en studie som visar att kostnaderna för missade Endometriosdiagnoser uppgår till 90 miljoner kronor årligen.

Den visar också att okunskapen om sjukdomen orsakar ett stort lidande för kvinnorna som inte får vård i tid. Han påpekar i studien att denna inte helt ovanliga sjukdom ofta missas av läkare och annan vårdpersonal.

– Det är bra att media har uppmärksammat problemet som drabbat ungefär 200 000 kvinnor i Sverige. Många kvinnor får inte vård och tvingas därför leva med mycket smärta. Kvinnor har rätt till sexuell- och reproduktiv hälsa och adekvat vård säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet hoppas genom att klassa Endometrios som en folkhälsosjukdom att både lidandet hos patienterna och kostnaderna för missade endometriosdiagnoser ska minska.

För ytterligare information:

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
076-527 25 62
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

 

Grattis på Mors dag!

Ge bort en RUT-tjänst i present till Mor på söndag!

Som det ser ut idag är det kvinnorna som utför det obetalda arbetet i hemmet till 75 %. Många arbetar deltid för att få livspusslet att gå ihop. Varför inte göra vardagen lite lättare?

För 212 kr i timmen kan det bli möjligt att få huset städat och fixat till helgen. En liten kostnad men till stor nytta. En minskad arbetsuppgift som kan göra det möjligt att få en alldeles egen tid för återhämtning eller vad som Mor själv önskar.

En RUT-present som skapar jobb för fler och gynnar småföretagare. Att köpa en tjänst istället för en pryl gynnar dessutom vår miljö.

Vi i Kvinnoförbundet vill underlätta för kvinnor och män i vardagen och värnar både RUT och ROT. Att få mer tid för familj och vänner och minska stressen i vardagen och minska det obetalda arbetet tycker vi är viktigt. Får S, V och FI bestämma riskerar dessa jobb försvinna efter valet i höst.

Därför uppmanar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet alla, värna både Mor och RUT på söndag, köp en RUT-tjänst!

För ytterligare information kontakta:

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
tel. 076-527 25 62

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
tel. 076-527 25 60

 

Kristdemokratiska kvinnoförbundet har valt ett nytt presidium

Pressmeddelande
2014-04-27

Kristdemokratiska kvinnoförbundet har, vid sin årskonferens i Växjö den 25-27 april 2014, valt ett nytt presidium som kommer ledas av Marie-Louise Forslund Mustaniemi från Mariefred.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi valdes idag till Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande vid årskonferensen i Växjö. Hon är landstingspolitiker i Sörmland och har en gedigen erfarenhet av olika politiska uppdrag. – Jag är väldigt hedrad över uppdraget och ser det som en spännande möjlighet att tillsammans med den nya förbundsstyrelsen arbeta för att sprida Kristdemokratisk jämställdhetspolitik. Jämställdhet är en viktig fråga eftersom kvinnor än idag blir kränkta och diskriminerade i både Sverige, Europa och resten av världen säger Marie-Louise Forslund Mustaniemin.

Madeleine Blom ifrån Karlstad valdes vid årskonferensen till förbundets förste vice ordförande. Madeleine har länge varit engagerad på olika nivåer i den Kristdemokratiska rörelsen, till vardags arbetar hon med visuell kommunikation och design. – Det är både roligt och hedrande att ha fått förtroendet. Jag kommer att arbeta för ett förbund som jobbar för att skickliggöra kvinnor i sina politiska roller och som driver en politik som ger kvinnor valfrihet och verktyg i stället för nya lagar och politiker vid köksbordet, säger Madeleine.

I presidiet valde även Maria Nilsson från Trollhättan in. Hon blev förbundets andre vice ordförande. Maria är en politiker som vill verka för att varje kvinnas potential synliggörs och tas tillvara. Hon är till vardags MA/NO lärare och har flera politiska uppdrag. – Jag är en positiv, nyfiken problemlösare som ser fram emot att delta i ett arbete som syftar till att lyfta fram kvinnor och skapa en bättre värld för oss att leva i förklarar Maria Nilsson.

För ytterligare information kontakta;

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande
073-600 57 84
marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

Madeleine Blom
1:e Vice Förbundsordförande
076-890 93 63
madeleine.blom@kristdemokraterna.se

Maria Nilsson
2:e Vice Förbundsordförande
070-494 88 73
maria.nilsson@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-723 25 60
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

Valberedningen föreslår Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Mariefred, som ny ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande
2014-04-03

Marie-Louise är landstingspolitiker med gedigen politisk erfarenhet. Med erfarenheter och kunnande från förtroendeuppdrag i partiorganisationen, kommunen, landstinget och kvinnoförbundet är hon en ledare att räkna med. Kvinnoförbundets uppgift är att vara pådrivande i kvinnofrågor och i det ligger att också skickliggöra kvinnor för politiska uppdrag. Med sin erfarenhet så är Marie-Louise en källa till kunskap som kommer väl till pass.

Som vice ordförande föreslår vi Madeleine Blom, Karlstad. Madeleine är en ung kvinna som hunnit med en hel del i politiken och då främst organisatoriska uppdrag. Andra förtroendeuppdrag bl.a. som nämndeman vid Värmlands tingsrätt har hon också hunnit med.

Maria Nilsson, Trollhättan, föreslås som andre vice ordförande.  Maria har ett sprudlande engagemang som smittar. Maria är MA/NO lärare och i politiken gruppledare i kommunfullmäktige.

För ytterligare information kontakta:

Lillemor Toftesvart
Sammankallande i valberedningen
Telefon: 070-529 75 73

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Telefon: 08-723 25 60

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet kräver nolltolerans för våld mot kvinnor

Pressmeddelande 25 mars 2014

De senaste dagarna har problemet med våld mot kvinnor som sker i nära relationer lyfts fram. Regeringen har givit Carin Götblad i uppgift att utreda frågan. Vi i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet gläds åt utredningen eftersom vi har arbeta länge med frågan. Våra erfarenheter är att våldet i nära relationer drabbar alla inblandade, även eventuella barn, och att det behövs en nolltolerans för våld mot kvinnor.

I går visades programmet ”Mäns våld mot kvinnor” som ytterligare pekar på behovet av ett totalförbud för våld mot kvinnor. Det är tusentals kvinnor i Sverige som dagligen utsätts för hot och våld. Våldet utförs dessutom ofta av någon som kvinnan har eller har haft en närstående relation med.

Vi kan inte acceptera att det 2014 finns kvinnor som lever i konstant rädsla för att bli misshandlade av någon de har eller har haft en nära relation med. Ett införande av nolltolerans ser vi som en signal från samhället att våld mot kvinnor inte under några omständigheter kan accepteras.

Nolltolerans för våld mot kvinnor innebär att samhället tar problematiken på allvar och uppmärksammar barnen som tvingats se sin mamma bli slagen. Männen som slår behöver också stöd så att de kan sluta misshandla. Det är helt oacceptabelt att män som åkt fast inte får vård och fortsätter misshandla. Problemet med våld mot kvinnor påverkar hela samhället och någonting behöver göras nu. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill därför börja med att införa en nolltolerans för våld mot kvinnor.

För ytterligare information:

Maria Fälth
Förbundsordförande
08-7232562

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-7232560

 

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande
6 februari 2014

6 februari är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning Kristdemokraternas kvinnoförbund uppmärksammar idag att det är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Vi gör det eftersom kvinnlig könsstympning är en mycket allvarlig kränkning av kvinnans mänskliga rättigheter.

-Det är en tradition som medför stora hälsorisker för kvinnor och flickor. Den kan i vissa fall ha en dödlig utgång. De som utsätts för könsstympning traumatiseras ofta svårt och får men för livet. Vi tycker därför det är viktigt att idag uppmärksamma detta världsomspännande problem, säger kristdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth.

Många kvinnor har också dött till följd av könsstympning. Kristdemokraternas kvinnoförbund vill därför denna dag uttala sitt stöd för det som görs för att förhindra kvinnlig könsstympning. Kommissionen och europeiska utrikestjänsten har t ex. förbundit sig att genom bilateral och multilateral dialog verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning i hela världen. Det är ett arbete som är nödvändigt anser kristdemokratiska kvinnoförbundet. Kommissionen har också lovat att främja mer forskning om antalet kvinnor och flickor i riskzonen. Kristdemokratiska kvinnoförbundet gläds över detta, men hoppas att ytterligare initiativ tas till att avskaffa kvinnlig könsstympning. – De här exemplen på krafter och förslag för att avskaffa kvinnlig könsstympning hoppas vi kan uppmuntra till fler positiva initiativ,  fortsätter Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth
Förbundsordförande
tel. 076-5272562

Ewa-Marie Ås 
Politisk sekreterare
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
tel. 08-723 25 60

 

Welcome to Sweden, president Obama

Press release

2013-09-04

We are the Christian Democratic Party Women’s Association. Your visit is an honour to us. Warm welcome to our country.

We work for gender equality on a national as well as an international level and we would like to highlight some key areas that we find especially important today:

Peace in Syria. Let us find a peaceful solution in Syria through inclusive peace talks rather than military invention. The consequences of military intervention are suffering of civilians. Let us choose peace over violence.

Peace in DR Congo. Rape and sexual violence have become the norm in this country. Women must be involved in all peace negotiations. The implementation of resolution 1325 is crucial for building a sustainable peace in this area.

A sustainable agenda post 2015. Time is running out. Through radical political will the world can redirect to a sustainable development, social, economical and environmental. Gender equality has to permeate all political decisions. Please let us act, together, now.

For further information:

MARIA FÄLTH
President
073-91 04~636

BRITT-MARI BRYNIELSSON
Vice president
070-539 10 70

THERESE VIDING JARAMILLO
Second vice president
070-345 66 74

Anna Fagerström en av föreläsarna på EPP Women’s sommarakademi

Pressmeddelande 2013-07-01

Kristdemokratiska kvinnoförbundet har bjudit in Anna Fagerström, ägare av affärsnätverket Business in heart och medierådgivningsföretaget PR-kiosken, att föreläsa på EPP Women’s sommarakademi i Rom den 18-21 juli.

– Ett roligt, spännande och viktigt uppdrag, säger Anna Fagerström som kommer att föreläsa specifikt om kvinnors entreprenörskap och risktagande.

Årets tema är valt mot bakgrund av Europas djupa ekonomiska och finansiella kris. För att hantera krisen behöver kvinnor mobilisera resurser och innovationskraft. Genom att starta upp ett företag kan de bidra till både social välfärd och ekonomisk tillväxt.

– Vi är jätteglada över Anna Fagerströms deltagande på den här viktiga sommarakademin. Hon är en framstående entreprenör som vågat ta risker – och lyckats. Hennes kunskap och kompetens om företagande med inriktning på PR och affärsnätverk kommer nu Europas kvinnor till godo, säger Adina Trunk, vice ordförande för EPP Women.

Den ekonomiska krisen i Europa och inom EU har placerat kvinnors fattigdom på agendan och som ett svar på detta föreslog Kristdemokratiska kvinnoförbundet årets tema genom sitt medlemskap i EPP Women:

– Det är lätt att dra på sig offerkoftan under en svår ekonomisk tid när det egentligen är skarpt läge för kvinnors förvaltarskap. Därför behöver vi fokusera på resurser istället för utsatthet vilket banar väg för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling på kvinnors villkor, menar Maria Fälth, förbundsordförande.

Fyrtio framträdande politiker kommer att delta på sommarakademin. Från Kristdemokratiska kvinnoförbundet deltar Cristina Bernevång, styrelseledamot. Bland talarna återfinns europaparlamentariker, entreprenörer samt akademiker från flera av Europas största universitet.

EPP Women är en europeisk organisation med över fyrtio medlemsorganisationer som alla är kvinnoförbund inom EPP – the European People’s Party, den partigrupp i EU-parlamentet där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.

För vidare information:

Adina Trunk, vice ordförande EPP Women, 076-527 25 73

Anna Fagerström, ägare Business in heart/PR-kiosken, 0707-95 26 26

Maria Fälth, förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet, 076-527 25 62

1 2 3 4

tai iwin