Förvaltarskapets geni i fem punkter

Vi kan inte nog betona förvaltarskapets storhet. Det är inte bara ett överlägset politiskt instrument utan går bortom politiken till att innefatta en hel livsstil om du så vill. Förvaltarskapet, kristdemokratins och Kristdemokratiska Kvinnoförbundets roder, går att använda närsomhelst, på vilken fråga som helst och av vem som helst. Resultatet av förvaltarskap är hållbar utveckling. Ett rikt, jämställt och hållbart samhälle. Här följer fem genidrag signerat förvaltarskapet:

1. Förvaltarskapet är gratis och går emot fattigdom: Varje människa föds rik, på förmåga, liv och sin unika skapelsekraft. Varje människa har ett lika värde enbart i sin existens. Genom att förvalta dina gåvor bygger du rikedom. Utveckla dina egenskaper och använd dem varje dag. Resultatet är givet – ekonomisk, själslig och miljömässig rikedom.

2. Förvaltarskapet gör dig tacksam för vad du har och närvarande i nuet: Förvaltskapet förutsätter att du beaktar det du har, inte det grannen har eller det du inte har. Fokuserar du på brist eller suktar efter någon annans resurser förlorar du förvaltarskapets kraft. Förvaltarskapet innebär ett fokus på det du har, om än så litet eller fjuttigt. En liten besparing – använd det väl, förvalta det – och det växer.

3. Förvaltarskapet bygger på total respekt för människans förmåga och är oförenligt med offermentalitet: Förvaltarskapet är universellt och tillhör alla människor. Förutsättningen är att du använder din fulla potential, konsekvent. Vem som helst kan använda sig av förvaltarskapet – det är helt gratis. Att hjälpa andra handlar om att stödja och skickliggöra – inte tycka synd om eller att ta människors egna förvaltarskap ifrån dem. Internationellt bistånd bör självklart bygga på förvaltarskapets princip.

4. Förvaltarskapet är miljövänligt och går emot slit och släng-konsumtion: Lever du i ekonomisk stabilitet men börjar ta varor och service för givet, shoppar till dig bekvämlighet och tror att icke-materiella värden som hälsa, välbefinnande och en frisk miljö går att köpa har du hamnat utanför förvaltarskapets geni. Förvaltarskapet skapar en hållbar miljö och går emot frosseri genom sin grundlag av måttfullhet. Förvaltarskapet skapar hållbar utveckling med social, ekonomisk och miljömässig balans.

5. Förvaltarskap skapar jämställdhet och långsiktigt välmående generationer: En frånvarande, ständigt arbetande pappa som sedan på ålderns höst ångrar att han inte tillbringade mer tid med barnen har dessvärre gått ifrån sitt förvaltarskap. Pappa är en förutsättning för välmående barn och deras uppväxt. I förvaltarskapet finns en grundlag av jämställdhet mellan kvinnor och män. En kvinna som hela tiden vill leva upp till yttre krav, utan att lyssna inåt, förvaltar inte sitt pund. Förvaltarskapet kräver mod att våga bryta yttre förväntningar. Förvaltarskapet förutsätter en naturlig och jämställd balans mellan könen.

Vi kommer att fortsätta listan. Häng med oss i vår! Kristdemokratiska Kvinnoförbundet skickliggör politiker och förvaltar kvinnors sanning.

Comments are closed.

tai iwin