Julbrev

IMG_3520

Stockholm den 11 december 2017

Hej

Andra advent har firats och snart får vi se fram mot jul och ledighet. Så skönt! Snön har kommit i stora delar av landet och gör dagarna och kvällarna ljusare. Det blir så vackert när snön fallit att se alla vackra belysningar i våra städer och trädgårdar. Snart vänder det till ljusare tider vilket jag ser fram mot varje år. Mycket har hänt i vårt land sedan det senaste brevet. Ljus och hopp hör ihop och det känns som om det behövs mer än någonsin i vår mörka tid.

Det som hänt sedan #Metoo startade, alla berättelser som kvinnor delat med sig av med olika hashtaggar visar att mycket återstår för att nå målet om alla kvinnors rätt till kroppslig integritet och frihet från sexuella kränkningar och övergrepp. Jag är glad att kvinnor gått samman och delat med sig av sina berättelser men ledsen över att så många lidit så länge och förövare gått fria när tystnadskulturen brett ut sig. Vi vet att även pojkar och män har blivit utsatta för sexuella övergrepp och trakasserier och det skulle vara positivt om de vågade kliva fram och berätta. Skam och skuld ska inte någon som blivit utsatt behöva bära.

Det som varit sorgligt och skrämmande att läsa är flickornas berättelser från förskolan och skolan.  Vi befinner oss på ett sluttande plan om vi inte kan säkra alla bars trygghet i skolan. Det blir helt logiskt att vi har så stora problem idag med unga flickors psykiska ohälsa.

Frågan är; hur ska vi komma tillrätta med eländet och varför har allt detta få ske i vårt så kallade jämställda land? Var finns respekten för varje människas unika och okränkbara värde? Ingen ska behöva bli utsatt för sexuella kränkningar eller övergrepp oavsett kön. Ska vi kunna förebygga och förhindra övergrepp behövs en viktig debatt om värderingsfrågor. De är grunden om vi ska lyckas uppnå ett jämställt, socialt hållbart samhälle.

Den 25 november hade vi Förbundsråd i Stockholm enligt våra nya stadgar. Vi antog vårt nya reviderade handlingsprogram, budget och valplan för 2018 och avslutade med diskussioner om valrörelsen och hur vi kan stötta partiet inför valet i september. Det var så trevligt och inspirerande!

Vi bestämde att som komplement till partiets #välfärdssveket arbeta med #kvinnosveket. Det finns många viktiga erfarenheter vi kan dela med oss av under denna hashtag. Hoppas att vi kan hjälpas åt på våra FB-sidor och Twitter och berätta om erfarenheter när kvinnor blivit utsatta för diskriminering. Tanken är sedan att vi i stora valrörelsen använder #kvinnolöften för att visa på att KD kan göra skillnad för ökad jämställhet mellan kvinnor och män med vår politik.

Vår plan är att handlingsprogrammet ska vara färdigtryckt till kommun- och landstingsdagarna i Jönköping den2-3 mars nästa år.

Ett särskilt tack till våra ombud som höll ställningarna på Rikstinget i oktober! Själv hade jag inte möjlighet att närvara eftersom jag deltog och representerade oss på Nordisk Kvinnokonferens som KrF Kvinner arrangerade samma helg och de också firade 70 år!

Tyvärr ledde valet i Norge till att de precis klarade spärren till Stortinget och tappade därmed två ledamöter i representation. Detta har sedan lett till att partiet dragit ner på ersättningen till KrF Kvinner vilket innebär en katastrof för dem. De kommer inte ha råd med någon tjänstemannaresurs från nästa år. De politiska partiernas kvinnoförbund får inte partistöd från Stortinget som vi har i Sverige. De är helt beroende av stöd från moderpartiet. Under Nordiska Kvinnokonferensen berättade jag om Sveriges lagstiftning och rätten för ersättning till kvinnors organisering vilket de tyckte var ett intressant förslag att arbeta för i Norge. De har också haft stor nytta av vår rapport om Kvinnors Hälsa och de hoppas att vi ska ha ett större utbyte av varandra framöver, vilket jag också hoppas.

Hoppas att vi kan hjälpa våra systerorganisationer och att Norges nya regering kan underlätta för kvinnors organisering i arbetet för ökad jämställhet. De har utmaningar att integrera kvinnor från andra kulturer, men inte i samma omfattning som vi.

EPP Women arrangerade en akademi den 29 september och Eva Wallin representerade KDK. Den 10-11 november var det styrelsemöte och kongress i Berlin men ingen av oss hade möjlighet att närvara. Det antogs en Resolution ”Voilence Against Women” på kongressen där man påpekar att våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och påverkar en stor del av befolkningen. Att det inte är en privat angelägenhet utan ett vanligt förekommande samhällsproblem. Likaså att problemen måste belysas och att det behövs mer handling på högsta beslutande nivå. Det är några av ställningstagandena och arbete med att förebygga och förhindra våld mot kvinnor måste förstärkas hos alla medlemsländer.

Avslutningsvis vill jag tacka dig för dina insatser för vårt Kvinnoförbund. Jag är så glad att få vara en del av vårt arbete för ökad jämställhet med en Kristdemokratisk värdegrund. Människans unika och okränkbara värde gäller alla oavsett kön.

Ha en riktigt God och Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande

 

Comments are closed.

tai iwin