Ordförande har ordet maj

Stockholm den 21 maj 2018

Hej,

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid! I skrivande stund klingar den fina sommarpsalmen av Evelyn Lindström i mitt huvud. Det är helt makalöst vad naturen bjuder på dofter, grönska och fågelsång. Här blommar syrenerna redan! Helt underbart.

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande för vårt kvinnoförbund! Det är stort att få leda vårt förbund och göra det tillsammans med så många engagerade och kunniga kvinnor. Tack ska ni ha!

Med all den kunskap och kompetens vi har i förbundsstyrelsen och i våra  länsförbund kan vi bli en viktig kraft för partiet under valrörelsen. Vi behöver ett mer jämställt samhälle. Det hör ihop med trygghet, vilka värderingar och vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Fler kvinnor behöver ta plats och vi kan göra skillnad med vår politik.

Tack för ett väl genomfört Förbundsting i Solna, Stockholm den 21-22 april! Förbundstinget leddes av Maria Nilsson, KDK Västra Götaland och Maria Fäldt, KDK Stockholm och vår förbundssekreterare Christina Blom Andersson var sekreterare. Mycket väl fungerande konferenslokal och god mat på hotellet. Tack för era insatser!

Förbundsstyrelse valdes och Ann Hedberg Balkå, Järfälla omvaldes som 1:e vice ordförande och Caroline Szyber, Stockholm omvaldes till 2:e vice ordförande. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Malin Stadig Lundgren, Markaryd, Britt Westerlind, Stockholm och nyvald blev Emma Evaldsson, Jönköping. Som ersättare på två år omvaldes Rosmari Holmgren, Gävle. Varmt välkomna till ett nytt och viktigt arbete i förbundsstyrelsen!

Till Förbundstinget fanns vårt nytryckta reviderade handlingsprogram. Mycket tilltalande och trevligt format. Vi hoppas att det ska komma till stor nytta under partiets valrörelse och vara ett bra stöd för våra kandidater i kommande debatter och skrivandet av artiklar. Det kommer att distribueras till partidistrikten i god tid före valet. Den finns även digitalt för nedladdning på vår hemsida http://www.kd-k.se.

På lördagen hälsade Samuel Klippmark, kommunalråd i Solna oss välkomna. Andreas Carlsson, gruppledare i riksdagen talade om partiets hjärtefrågor i valrörelsen och vår partiledare Ebba Busch Thor hade spelat in en hälsning på film som visades. Hon önskade oss lycka till och såg fram mot att få göra en bra valrörelse tillsammans med KDK.

Vår gästtalare var Meghan Donevan från föreningen Talita. Hon berättade om deras arbete med kvinnor som varit offer för prostitution och människohandel. Mycket intressant och viktigt arbete som de bedriver helt ideellt. De bedriver verksamhet i Stockholm och Göteborg och de har boende och rehabilitering som sitt huvuduppdrag. De arbetar nära polisen och socialtjänsten. Vill du veta mer finns det information på deras hemsida http://www.talita.se. Gripande och starkt budskap till oss alla hur viktigt det är att arbeta mot porr och prostitution.

Det en stor besvikelse att riksdagsgruppen valde att inte rösta för regeringens förslag om att förbjuda sexköp utomlands. Det är en fråga som KDK drivit och som rikstinget beslutade om år 2009. Lagrådets kritik mot förslaget vägde tyngst och problematiserandet omkring dubbel straffbarhet. Vi ger dock inte upp utan vi får skriva nya motioner till nästa riksting och vässa våra argument. Men tungt i hjärtat är det.

I mitt anförande lyfte jag behovet av att vi på alla sätt arbetar för att alla skolor i vårt land ska ha porrfilter. I höst breddinförs digitala surfplattor i grundskolan och endast hälften av landets skolor har filter som förhindrar att barn kan titta på porr under skoltiden. Det här är en viktig fråga för oss att driva och se till att samtliga skolor har detta skydd.

Sickan Palm, tidigare förbundssekreterare, skrev i den tidigare utgivna boken Kvinnorollen från KdS-K 1990: ”Det säljs omkring 500 000 exemplar per år av sk daglivaruporrtidningar. Tidningarna har ca en miljon läsare, mest pojkar mellan 15 och 25 år.”…

”Tre av fyra uthyrda filmer är porrfilmer. Hur filmerna har påverkat män framgår av det ökande våldet och övergreppen”, slut citat.

Mycket har hänt sedan dess och i fel riktning. Vi kan bara spekulera om vilka konsekvenserna blir om barn redan i förskoleåldern exponeras för detta genom smartphones och surfplattor. Min slutsats är att vi behövs mer än någonsin tidigare och tillsammans kan vi göra skillnad.

Vid middagen på lördagkväll fick Ingrid Dahlin, Gävleborg, ta emot priset som Årets KDK-kvinna! Hon har under många år troget ställt upp för KDK och är därför en värdig pristagare.

Vi har fortfarande ett stort arbete att göra för att förebygga och förhindra hedersförtryck och våld. Alldeles för många flickor och kvinnor lever i förtryck i vårt land, så kan vi inte ha det om vi ska vara ett jämställt land. Vi måste fortsätta kämpa för deras fri- och rättigheter, och svika dem. Mänskliga rättigheter gäller alla och alltid.

Den 3 maj var jag inbjuden till Vänersborg av KDK Västra Götaland. Vi var på studiebesök på elevhälsan och Ung Resurs på dagen och möte på kvällen med medlemmar och inbjudna gäster. Unga kvinnors hälsa var i fokus och vi diskuterade mycket på temat psykisk ohälsa. Monica Selin, regionråd, berättade om KD satsningar på psykiatrin under dagen. Tack för en intressant och givande dag i vackra Vänersborg!

För många av oss är det just nu intensiva dagar. Valmaterial ska tas fram och lilla valrörelsen pågår för fullt men jag hoppas att vi kan ta några pauser i pingst och njuta av naturen när den är som vackrast.

Vi kommer att ta fram material så det finns att dela ut i valstugorna också.

Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt skön sommar med mycket sol och vila. Sen är det full körning till den 9 september kl 20.00.

Allt gott!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

Comments are closed.

tai iwin