Jämställdhetspaket till pappa på söndag

Pressmeddelande
2012-11-09

Trettio pappadagar, nittio föräldraledighetsdagar och hundra barndagar från Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Maria Fälth, ordförande:
–    Inför Fars dag på söndag vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet passa på att överlämna sitt berömda jämställdhetspaket till alla pappor.

–    Paketet innehåller unika åtgärder för pappors roll i livspusslet. Vi vill införa en barndag i veckan att ta ut för varje förälder som har barn i åldern 1-3 år. Med hundra reserverade barndagar uppmuntras pappor att tillbringa tid med sina barn.

–    För att pappor ska bli delaktiga under barnets första levnadsår vill vi utöka pappadagarna i samband med barnets födsel från 10 till 30 dagar.

–    Vi vill öka antalet vikta dagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 90 dagar för  att främja jämställdhet på ett tidigt stadium.

–    Jämställdhet i hemmet är progressivt och modernt, något att vara stolt över. Pappor som tillbringar mycket tid med sina barn är förebilder och höjer sin kompetens på alla områden, inte minst i arbetslivet.

Comments are closed.

tai iwin