På Fadimes årsdag: Inför en lagstiftning om hedersvåld!

Pressmeddelande

2013-01-21

På Fadimes årsdag: Inför en lagstiftning om hedersvåld!

–  Idag saknas en lagstiftning om hedersvåld och hedersrelaterat förtryck. Detta innebär att brottsoffer – allt som oftast en kvinna, ibland även män eller hbt-personer – inte får en rättvis prövning och därmed heller ingen upprättelse. Vi tror att en lagstiftning skulle bidra till en dominoeffekt av positiva konsekvenser, säger Maria Fälth, ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

– Påföljden skulle bli strängare för den skyldige vilket för brottsoffret skulle innebära ett högre skadeståndsanspråk. Det skulle också bli lättare för polisen att arbeta då brottet skulle tas på större allvar. Lagstiftningen skulle också ha en förebyggande konsekvens genom en avskräckande effekt.

–  En lagstiftning om hedersvåld och förtryck skulle även inbegripa möjligheten att straffa fler personer än en. Motivet till detta brott särskiljer det från andra. Det är ofta en hel familj eller släkt som står bakom, avslutar Maria Fälth.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arrangerar ett seminarium om hedersvåld under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg den 25-26 januari. Föreläsare är Soheila Fors, grundare av organisationen Khatoon och Sara Mohammed, grundare av föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF).

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

Comments are closed.

tai iwin