februari 2014 archive

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande
6 februari 2014

6 februari är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning Kristdemokraternas kvinnoförbund uppmärksammar idag att det är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Vi gör det eftersom kvinnlig könsstympning är en mycket allvarlig kränkning av kvinnans mänskliga rättigheter.

-Det är en tradition som medför stora hälsorisker för kvinnor och flickor. Den kan i vissa fall ha en dödlig utgång. De som utsätts för könsstympning traumatiseras ofta svårt och får men för livet. Vi tycker därför det är viktigt att idag uppmärksamma detta världsomspännande problem, säger kristdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Maria Fälth.

Många kvinnor har också dött till följd av könsstympning. Kristdemokraternas kvinnoförbund vill därför denna dag uttala sitt stöd för det som görs för att förhindra kvinnlig könsstympning. Kommissionen och europeiska utrikestjänsten har t ex. förbundit sig att genom bilateral och multilateral dialog verka för att avskaffa kvinnlig könsstympning i hela världen. Det är ett arbete som är nödvändigt anser kristdemokratiska kvinnoförbundet. Kommissionen har också lovat att främja mer forskning om antalet kvinnor och flickor i riskzonen. Kristdemokratiska kvinnoförbundet gläds över detta, men hoppas att ytterligare initiativ tas till att avskaffa kvinnlig könsstympning. – De här exemplen på krafter och förslag för att avskaffa kvinnlig könsstympning hoppas vi kan uppmuntra till fler positiva initiativ,  fortsätter Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth
Förbundsordförande
tel. 076-5272562

Ewa-Marie Ås 
Politisk sekreterare
ewa-marie.as@kristdemokraterna.se
tel. 08-723 25 60

 

tai iwin