mars 2017 archive

Årskonferens 21-23 april i Helsingborg

helsingborg

 

Kallelse/ Inbjudan till ÅRSKONFERENS.

Välkommen! Nu är det dags för årskonferens. Den här gången ses vi i den södra delen av vårt avlånga land. Vi har bokat in oss på Sundsgården strax utanför Helsingborg. Vi kommer att möta våren i Skåne. Det lovar gott för en intressant årskonferens.

Datum: 21-23 april

Plats: Sundsgården, Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg,

 Tfn nummer 042-19 38 00, info@sundsgarden.se

Kostad: KDK riksorganisation står för konferensavgift, lunch på lördag och söndag samt festen på lördagen. Förbundet står även för kulturaktiviteten, det blir besök på det anrika Dunkers i Helsingborg.

Du (ev. länsavdelningen) betalar resa och hotell. Ta kontakt med din ordförande för att höra hur ni gör i ditt län. Rikskansliet bokar inte hotell och resa.  Vi har reserverat platser på Sundsgården. Boka gärna så snabbt som möjligt.

Hotell kostnad: Enkelrum 670kr/natt, Dubbelrum 870kr/natt

Vi arrangerar ett intressant seminarium på fredagen den 21 april klockan 14.00.

För att t a sig till Sundsgården från stationen kan man åka buss. Det billigaste sättet är att köpa ett jojo-kort som betalning på bussarna. Då kostar en enkel biljett 22,50 kr. Vid sms-biljett är priset 25 kr per enkelbiljett. Vi kommer att ha några bilar som kan hämta. Hör av dig till Christina om du vill bli hämtad.

 

Vi planerar att ”tura” med Danmarksbåten på fredags kvällen. Detta betalar du själv.  Båtresan kostar ca 30 kr och vi föreslår att vi ”dubbelturar” dvs. åker två vändor fram och tillbaka, då hinner man äta. Maten kostar ca 300 kr/person. Menyerna kommer i april, då kan du beställa vad du vill ha . Anmälan är bindande.

 

Anmälan till konferensen och för att ”tura” görs till Christina Blom Andersson senast den 10 april. Se anmälningsblanketten.

Har du ytterligare frågor?

Ring gärna Christina på tfn 08-723 25 61 eller

mejla: christina@kristdemokraterna.se

Handlingar skickas till dig när du har anmält dig.

Väl mött i Skåne!

hälsar

Förbundsstyrelsen

 

 

 

  Christina Blom Andersson, 08-723 25 61, christina@kristdemokraterna.se

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium                            fredagen den 21 april

Program

                                                   

14.00            Välkommen samt inledning                                  Marie-Louise

14.15            presentation om folkhälsa o miljö                        Anders Lundström

15.00            Fika paus

15.30            Integrations pass

Min resa- hur vi arbetar med integration i Norge                  Kadri Yusuf

Yalla trappan

17.00            Slut

 

Kaffe/te serveras under eftermiddagen

 

 

Middag – Danmarksbåten, se separat anmälan.

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande

 

 

 

 

 

Årskonferens

 

Program                                                      lördag den 22 april

 

9.30              Registrering

10.00            Öppningshögtid                                  Marie-Louise Forslund Mustaniemi

11.00            Förhandlingar startar

12.00            Lunch

13.00            Förhandlingarna återupptas

14.30            Kulturaktivitet, Dunkers samt Kaffe

16.30            Förhandlingarna återupptas

17.30            Ajournering

19.00            Årskonferens fest

 

Program                                                      söndag den 23 april

9.00              Förhandlingar återupptas

10.30            tal av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

11.30            Avslutning, 1.v ordförande

12.00            Lunch

13.00            Hemresa

 

 

Förslag

 

Dagordning

 

 

 1. Öppnade

2                    Val av årskonferens funktionärer

a/ Ordförande

b/ vice ordförande

c/ sekreterare

d/ 2 justerare tillika rösträknare

 

 1. Godkännande av kallelse
 2. Fasställande av dagordning
 3. Fasställande av röstlängd
 4. Fasställande av arbetsordning
 5. Antagande av nya stadgar
 6. Valberedningens förslag samt eventuella nomineringar.
 7. Förbundsstyrelsens verksamhets – och förvaltningsberättelse 2016
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 11. Val av förbundsordförande, 1v ordf. samt 2 vice ordf.
 12. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
 13. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
 14. Val av revisor jämte ersättare
 15. Val av valberedning för nästa årskonferens
 16. Val av beredningsgrupp för val av valberedning
 17. Information om verksamhetsplan och budget 2017
 18. Fasställande av medlemsavgift 2018
 19. Motionsbehandling
 20. Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan Årskonferens 2017

Anmäl dig senast den 10 april kl 24.00

 

Namn______________________________________________

 

Adress________________________________________________

 

E-post________________________________________________

 

Tel nr__________________________________________________

 

 • Ja tack jag vill ha handlingar med e-post
 • Ja tack skicka handlingar med posten
 • Jag deltar på hela konferensen fredag – söndag
 • Jag deltar lördag-söndag
 • Jag vill tura till Danmark på fredagen

 

Ev dieter/allergier_______________________________________

 

Mejla anmälan till Christina@kristdemokraterna.se eller med posten

Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Box 2373, 103 18 Stockholm

 

 

Ordförandebrev februari/mars

 

Kära KDK-sympatisör!

Året som ligger bakom oss har varit ett tufft år på flera sätt. Krigets fasor har många fått uppleva i Mellanöstern. Kriget i Syrien och Aleppo tror jag finns på allas våra näthinnor. Som vanligt är det civila som drabbas mest. Många barn vet inte ens hur det är att leva utan bomber och krig. Flera terrorattacker i Europa har skördat oskyldiga människors liv. Våldet och hatet breder ut sig och vi matas varje dag med detta, det måste få ett slut snart.

Vi är många som längtar efter fred och frihet i Syrien och de länder som drabbats av krig och förtryck.

Efter presidentvalet i USA och installationen av Donald Trump och vad han redan åstadkommit känner sig många uppgivna och politiskt deprimerande. Många av oss trodde att Hillary skulle vinna valet när Trump blev presidentkandidat för republikanerna men vi fick fel. Vem trodde att en person som skröt om sitt tafsande på kvinnor skulle bli världens mäktigaste person?? USA är nu ett delat land och mycket kommer säkert att hända som kommer att öka konflikterna i landet och som kommer att förändra USA:s roll i världen.För kvinnoförbundet del kan vi i alla fall glädja oss!

Under förra året startade vi upp nya distrikt i Örebro, Kalmar och Sörmland vilket vi är mycket glada för. Vår förhoppning är att vi ska kunna dra igång i Jönköping och Värmland under det här året så vi kan kraftsamla i valet 2018.

 

Just nu är många av oss upptagna med årsmöten och allt arbete det innebär. Eftersom det är Riksting och motionsår så får ni gärna skriva motioner till vår Årskonferens. Den går av stapeln den 21-23 april i Helsingborg och då är du välkommen att delta. Temat för konferensen blir Integration och jämställhet. Den som vill skriva motioner ska skicka in dem till Christina Blom Andersson på kansliet adress Munkbron 1, 103 18 Stockholm senast 1 mars.

kansliet 8 Christina Blom Andersson) kommer att skicka ut all information och anmälan så snart programmet för Årskonferens är spikat och klart. Vi kommer att konferera på folkhögskolan Sundsgården.

Förbundsstyrelse ska väljas och den som vill nominera personer till förbundsstyrelsen får gärna mejla dem till valberedningens ordförande Bitten Brynielsson så snart som möjligt. Hon har mejladress britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se.

Avslutningsvis vill jag att vi verkligen fortsätter att arbeta vidare med den politik vårt förbund vilar på, alla människors unika och okränkbara värde. Vi har ett stort ansvar att arbeta vidare med värderingar som byggt vårt öppna och jämställda samhälle. Idag lever fler än 100 000 barn, unga pojkar, flickor och kvinnor under hot och förtryck i hederns namn och så kan vi inte ha det. Allas rätt till respekt, frihet och kroppslig integritet ska tillgodoses. Vi kan inte tillåta att parallellsamhällen växer fram i Sverige.

På kommun- och landstingsdagarna har vi ansvar för ett seminarium på fredagen kl 17.30 med journalisten och författaren Per Brinkemo. Han har mycket stor kunskap om hur det kan vara att komma från Somalia med en gruppkultur till ett sekulärt individualistiskt samhälle. Det kommer att bli mycket lärorikt och spännande!

Avslutningsvis. Jämställhet och mänskliga rättigheter går hand i hand. Låt oss fortsätta vårt engagemang och viktiga arbete tillsammans, både kvinnor och män. Ett jämställt samhälle är ett tryggt och hållbart samhälle.

 

Allt gott!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

tai iwin