maj 2018 archive

Förebygg psykisk ohälsa och suicid bland unga

Den självrapporterade psykiska ohälsan bland unga ökar oroväckande både i Sverige och i Europa.´Andelen 15- åriga flickor och pojkar som uppgett att de känner sig ”nere” mer än en gång i veckan har ökat mellan 1985- 2014 från 15 % till ca 38% bland flickor och från 5% till ca 15% bland pojkar enligt Folkhälsomyndigheten. Andelen unga som konsumerar psykiatrisk vård har ökat stort i Stockholms län, åldern 18-24 år står för den största ökningen men man ser också tendenser att de som söker den öppna barn- och ungdomspsykiatrin även ökar i de lägre åldrarna (13-17 år). Depression och ångest är det som ökar mest och som kan leda till suicid- och suicidförsök. 2014 tog 24 ungdomar i åldern 15-24 år sitt liv i Stockholms län, 427 kända fall av suicidförsök är registrerade samma år. Det finns förmodligen ett stort mörkertal i dessa siffror. Det är oerhört tragiskt när en ung människa försöker begå självmord eller lyckas i sitt försök. Det skapar ett stort lidande både för den enskilde, hela familjen och i skolan. Vi behöver hitta metoder för att förebygga

(mer…)

Ordförande har ordet maj

Stockholm den 21 maj 2018

Hej,

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid! I skrivande stund klingar den fina sommarpsalmen av Evelyn Lindström i mitt huvud. Det är helt makalöst vad naturen bjuder på dofter, grönska och fågelsång. Här blommar syrenerna redan! Helt underbart.

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande för vårt kvinnoförbund! Det är stort att få leda vårt förbund och göra det tillsammans med så många engagerade och kunniga kvinnor. Tack ska ni ha!

(mer…)

tai iwin