mars 2014 archive

Kvinnokraft nr 1 2014 är ute

I det här numret av kvinnokraft fokuserar vi på valet till Europaparlamentet.

Andra frågor vi tar upp är hur en kopp te kan motverka utanförskap. Krönikan och information från kansliet finns naturligtvis också med. Utöver det hittar Ni i tidningen inbjudan till årskonferensen i Växjö. Anmäl Er! Ju fler som kommer desto roligare blir det. Tillsammans kan vi då utforma en konstruktiv politik. På tal om att ha roligt så kan Ni även läsa om förbundets QUL-utbildning. Roligt kommer vi också ha på partiets kommun- och landstingsdagar i Göteborg då Kristdemokraterna kommer fira 50 år.

Välkomna följa länken och läsa detta nr!

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet kräver nolltolerans för våld mot kvinnor

Pressmeddelande 25 mars 2014

De senaste dagarna har problemet med våld mot kvinnor som sker i nära relationer lyfts fram. Regeringen har givit Carin Götblad i uppgift att utreda frågan. Vi i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet gläds åt utredningen eftersom vi har arbeta länge med frågan. Våra erfarenheter är att våldet i nära relationer drabbar alla inblandade, även eventuella barn, och att det behövs en nolltolerans för våld mot kvinnor.

I går visades programmet ”Mäns våld mot kvinnor” som ytterligare pekar på behovet av ett totalförbud för våld mot kvinnor. Det är tusentals kvinnor i Sverige som dagligen utsätts för hot och våld. Våldet utförs dessutom ofta av någon som kvinnan har eller har haft en närstående relation med.

Vi kan inte acceptera att det 2014 finns kvinnor som lever i konstant rädsla för att bli misshandlade av någon de har eller har haft en nära relation med. Ett införande av nolltolerans ser vi som en signal från samhället att våld mot kvinnor inte under några omständigheter kan accepteras.

Nolltolerans för våld mot kvinnor innebär att samhället tar problematiken på allvar och uppmärksammar barnen som tvingats se sin mamma bli slagen. Männen som slår behöver också stöd så att de kan sluta misshandla. Det är helt oacceptabelt att män som åkt fast inte får vård och fortsätter misshandla. Problemet med våld mot kvinnor påverkar hela samhället och någonting behöver göras nu. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill därför börja med att införa en nolltolerans för våld mot kvinnor.

För ytterligare information:

Maria Fälth
Förbundsordförande
08-7232562

Ewa-Marie Ås
Politisk sekreterare
08-7232560

 

tai iwin