januari 2013 archive

GAPF:s 15-punktsprogram mot hedersvåld

På allmän begäran efter våra uppskattade seminarier om hedersvåld under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg, lägger vi här ut GAPF:s 15-punktsprogram mot hedersvåld. GAPF är riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime där Sara Mohammad är ordförande.

Hållbar utveckling ledord i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram

Pressmeddelande

2013-01-25

Hållbar utveckling ledord i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram

Lansering under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg, 25-26 januari

–  Långsiktigt hållbara lösningar som tar hänsyn till den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen i samhället är tillsammans med de kristdemokratiska värderingarna utgångspunkter i Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya handlingsprogram. Vår jämställdhetspolitik är nu lika radikal som den omställning av samhället som en hållbar utveckling förutsätter, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Vi går djärvt och beslutsamt emot den stress och hets som präglar dagens gränslösa och självcentrerade föräldraskap. Tid med barnen och närvarande föräldrar skänker välmående familjer vilket främjar en hållbar utveckling. Pappa ska ha ett självklart ansvar i hemmet så att mamma avlastas för att hinna med sin karriär. Jämställdhet i hemmet är nyckeln till flera av jämställdhetspolitikens utmaningar, till exempel lika lön för likvärdigt arbete.

–  Klimatsmart och miljövänlig är kännetecknande för en livsstil i Kvinnoförbundets anda. Vi säger nej tack till slit – och slängkonsumtion och välkomnar icke-materiella värden. Vi vänder oss till den moderna kvinnan av idag som drivs av ekologiska värden i linje med den kristdemokratiska förvaltarskapstanken.

–  Kvinnors representation i bolagsstyrelser är av fortsatt avgörande betydelse, ekonomiskt såväl som miljömässigt. Åtskilliga undersökningar bekräftar kvinnors känsla för våra naturresurser vilket givetvis skulle avspeglas i näringslivet om styrelserna vore jämställda. Och frågan om lika lön driver vi hårt med en alldeles unik lösning. För att moderna yrkesarbetande kvinnor ska trivas förespråkar vi nya normer inom svenskt arbetsliv där familjebildning är kompetenshöjande och inte en karriärförlust vilket i sin tur banar väg för lika lön, menar Maria Fälth.

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

”Hedersvåld handlar om liv eller död”

Helsingborg direkt: I två omgångar höll Soheila Fors, ordförande Khatoon, och Sara Mohammad, ordförande GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), två starka seminarier om hedersvåld. ”Det är inte en hederskultur, det är en skamkultur” sa Soheila Fors. Sara Mohammad berättade att 70 000 ungdomar i Sverige upplever sig vara ofria i val av livspartner.

Publiken berördes djupt av föreläsarnas kompetens och engagemang. En kortfilm om GAPF till tonerna av U2-låten ”One”, Fadimes favoritlåt, grep tag i hjärtat. En bild på Fadime där hon står klädd i jeans och t-shirt vid ett träd, så fri, dröjer kvar.

Förbundsordförande Maria Fälth, moderator, tackade våra föreläsare för denna lektion i mänskliga rättigheter och integration som frågan om hedersvåld handlar om.

Kommun – och landstingsdagarna i Helsingborg är igång

Efter ett fantastiskt intro med Rolling Stones och bilder på Göran Hägglund och massa barn samt kampanjbudskapet ”Tid för barnen” dök han upp:

”Tråkigt, kompetent förvaltarskap har skapat ordning på Sveriges ekonomi” sade Göran Hägglund i sitt anförande under inledningsceremonin i Helsingborg.

Tusentals kristdemokrater är på plats och snart börjar vårt seminarium om hedersvåld i konferenslokal 1.

Breaking news

KdK placerar Kvinnors entreprenörskap på EU-agenda

EPP Women har antagit vårt förslag på fokusområde vilket i år blir Kvinnors entreprenörskap. Vi meddelade förslaget till Adina Trunk, vice ordförande i EPP Women, strax innan hon reste för styrelsemöte i Bryssel. På måndagen nåddes vi av beskedet att vårt förslag antagits av EPP Women’s styrelse.

– Jätteroligt att vårt förslag gick igenom. Ett stort tack till Adina Trunk som så skickligt jobbade för detta i Bryssel, säger förbundsordförande Maria Fälth i en kommentar.

EPP WOMEN är det officiella associerade förbundet för kvinnor och en del av EPP – European People’s Party – som är en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.

På Fadimes årsdag: Inför en lagstiftning om hedersvåld!

Pressmeddelande

2013-01-21

På Fadimes årsdag: Inför en lagstiftning om hedersvåld!

–  Idag saknas en lagstiftning om hedersvåld och hedersrelaterat förtryck. Detta innebär att brottsoffer – allt som oftast en kvinna, ibland även män eller hbt-personer – inte får en rättvis prövning och därmed heller ingen upprättelse. Vi tror att en lagstiftning skulle bidra till en dominoeffekt av positiva konsekvenser, säger Maria Fälth, ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

– Påföljden skulle bli strängare för den skyldige vilket för brottsoffret skulle innebära ett högre skadeståndsanspråk. Det skulle också bli lättare för polisen att arbeta då brottet skulle tas på större allvar. Lagstiftningen skulle också ha en förebyggande konsekvens genom en avskräckande effekt.

–  En lagstiftning om hedersvåld och förtryck skulle även inbegripa möjligheten att straffa fler personer än en. Motivet till detta brott särskiljer det från andra. Det är ofta en hel familj eller släkt som står bakom, avslutar Maria Fälth.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arrangerar ett seminarium om hedersvåld under Kommun – och Landstingsdagarna i Helsingborg den 25-26 januari. Föreläsare är Soheila Fors, grundare av organisationen Khatoon och Sara Mohammed, grundare av föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF).

Kontaktpersoner:

Maria Fälth, förbundsordförande

08-723 25 62

Annika Wålinder, politisk sekreterare

08-723 25 60

”Vi vet redan allt” slutsats från toppkonferens på Norra Latin igår

 

 

 

 

 

 

 

 

Fd jämställdhetsministrarna Bengt Westerberg och Margareta Winberg tillsammans med nuvarande Nyamko Sabuni samt statssekreterare Catharina Håkansson-Boman.

Den stora slutsatsen från gårdagens superkonferens om jämställdhet i arbetslivet, anordnad på regeringsuppdrag av Ja-delegationen, var att vi redan vet allt och att det är genomförandet som brister. Anna Wahl, professor på KTH sade: ”Man blir ledsen över trögheten i näringslivet, situationen är inget mysterium utan det som saknas är vilja”. Anita Göransson, genusprofessor talade om subtila men systematiska skillnader i makt och hur män på mellanmaktnivåer, till exempel i kommunerna ”får vara ifred med sina särartsidéer”. På synliga maktnivåer, i politiken, är jämställdheten framgångsrik men i dagspressen råder en ”massiv mansdominans” som Göransson ansåg synnerligen allvarlig.

Anna Ekström, som utredde skillnader i förskolan sa att ”jämställdhet i hemmet är större än i förskolan” medan Pia Sandvik, numera VD för Länsförsäkringar Jämtland och tidigare utredare för jämställdhet i högskolan, såg att den forskning som görs på högskolenivå inte används för att främja högskolan som utbildare och arbetsplats.

På twitterplattformen #Jadelegationen retweetades vår tweet ”Winberg coachar Sabuni: prata upp frågan” av Vårdförbundet och vi höll en i allmänhet god twitterställning i jämförelse med supertwittrare som Vårdförbundet, Vision och delegationens sekreterare Emilia Liljefrost.

Ex-ministrarna Bengt Westerberg och Margareta Winberg var rörande överens med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni: vi måste prata upp frågan, jämställdhet i hemmet är avgörande, liksom den allmänna opinionen. Peter Bodin, VD på revisionsbyrån Grant Thornton, framhöll kvinnors utmärkta ledarskap medan PM Nilsson från Mansutredningen inte trodde att någon ny kunskap skulle frambringas.

Vi vet allt, ingen ny kunskap behövs, låt oss införa utredningsstopp, det är genomförandet som brister. Även detta är något vi redan vet. Gårdagens jämställdhetskonferens samlade aktörer och upprätthöll jämställdhetsopinionen vilket är viktigt.

Vi uppmanar också vårt parti Kristdemokraterna att anta våra jämställdhetsförslag som ligger färdiga och väntar på att bli genomförda, till exempel när det gäller en ökning av antalet reserverade pappamånader från sextio till nittio dagar.

och vinnaren heter… Konstfack!

– Fler kvinnor än män är chefer, professorer och lektorer hos oss. Vi har haft flera professors- och lektorsrekryteringar det senaste året och majoriteten av de sökande har varit kvinnor. I bedömningen har fler kvinnor än män hamnat i första rummet och blivit erbjuden anställningen, säger personalhandläggare Jan Lindstein på Konstfack i en kaffepaus.

Jämställdheten är på väg och den kan komma från ett oväntat håll: den fria konsten som av tradition föder nytänkande och pionjärer. Bravo Konstfack!

Nedräkningen har börjat

Kommun – och Landstingsdagarna går i år av stapeln den 25 januari och pågår till och med lördagen den 26 januari i Helsingborg. Då är det dags för alla kristdemokrater att ta del av en massa spännande seminarier och för att diskutera sin politik. Kvinnoförbundet är som vanligt aktiva och i år bjuder vi på ett seminarium om hedersvåld där Soheila Fors, ordförande i föreningen Khatoon, samt Sara Mohammed, ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, medverkar. Moderator är vår förbundsordförande Maria Fälth.

Seminariet hålls i två omgångar, kl 14.45-15.50 och 16.25-17.30.

Vi kommer även att lansera vårt nya handlingsprogram och bjuder alla våra medlemmar på mingel, frukt och vatten vid vårt bokbord. Detta sker kl. 14-14.45.

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!

För troende och icke-troende

Att dela kristdemokratiska värderingar och tro på kristdemokratisk feminism går utmärkt utan en gudstro. Vår politik är öppen för alla.

Har du en gudstro är du lika välkommen. Vi tror att du kan komma att uppskatta vår kristna värdegrund som egentligen genomsyrar hela det svenska samhället.

Vår jämställdhetspolitik tar avstamp från en helhetssyn på kvinnan vilket inbegriper kroppsliga, själsliga och andliga behov.

Välkommen! Bli medlem

1 2

tai iwin