Nära dig

Här finner du kontakt personer till kvinnoförbundet nära dig! I första hand har vi här listat distriktsordföranden i våra distriktsorganisationer, där vi ännu inte har någon distriktsorganisation finns kontakt till aktiva KDK:are på orten eller kontakt till rikskansliet.

Stockholms stad och län                                                                                            
Britt Westerlind
Ordförande, KDK Stockholms stad och län
e-post: Britt.Westerlind@kristdemokraterna.se
tfn: 070-956 48 67

Uppsala
Iris Denstedt- Stigzelius
Kontaktperson, KDK Uppsala län
Iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se 
tfn: 070-517 60 31

Södermanland
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Kontaktperson, KDK Södermanland
e-post: marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se
tfn: 076-5272562

Östergötland I dagsläget är det vakant
Kontakta gärna vårt rikskansli

Jönköping
I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt riks kansli

Kronoberg
Camilla Albinsson

KDK Kronoberg
http://www.kdk-kronoberg.se
e-post: camilla.albinsson@kristdemokraterna.se
tfn: 070-2356024

Kalmar
I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt rikskansli

Gotland
I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt rikskansli

Blekinge
Inga-Lill Siggelsten Blum
Kontakt person, KDK Blekinge
e-post: ingalill.siggelsten.blum@kristdemokraterna.se
tfn: 0708-88 98 31

Skåne
Aase Jönsson Ordförande, KDK Skåne
e-post: Aase.Jonsson@kristdemokraterna.se
tfn: 070-6775364

Halland
Elisabeth Wetoft Persson
e-post: elisabeth@kristdemokraterna.se
tfn: 070-5450296

Västra Götaland 
Karin Johansson
Ordförande, KDK Västra Götaland
e-post Karin.Johansson@kristdemokraterna.se
tfn: 073-509 48 53

Värmland
Madeleine Blom
Kontaktperson, KDK Värmland
e-post: madeleine.blom@kristdemokraterna.se
tfn:076-8909363

Örebro län
Monica Ivarsdotter
Ordförande, KDK Örebro län
e-post: monica.ivarsdotter@kristdemokraterna.se
tfn: 07-215 88 35

Västmanland
Monna Ridderström
Ordförande, KDK Västmanland
e-post.monna.ridderström@kristdemokraterna.se
tfn: 0707-89 08 85

Dalarna
Katarina Gustavsson
Ordförande, KDK Dalarna
e-post: katarina.Gustavsson@kristdemokrterna.se
tfn: 073-9705779

Gävleborgs län
Maria  Karström
Ordförande, KDK Gävleborgs län
e-post: maria.karstrom@kristdemokraterna.se
tfn 070-654 77 22

Västernorrland
Britt-Mari Brynielsson
Ordförande, KDK Västernorrland
e-post: britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se
tfn: 0705391070

Jämtland I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt rikskansli 

Västerbotten
Anna-Greta Wallgren
Ordförande, KDK Västerbotten
e-post: annagreta.wallgren@gmail.com
tfn: 0730-571317

Norrbotten
Helen Lindbäck
Kontaktperson, Norrbotten
e-post.helen.lindback@kristdemokraterna.se
tfn: 073-0485386

Riksorganisationens kansli
Box 2372 103 18 Stockholm Besöksadress: Munkbron 1, Stockholm

Christina Blom Andersson
Organisations sekreterare
e-post: christina@kristdemokraterna.se
tfn: 08 723 25 61, 076 5272561

tai iwin