Nära dig

Här finner du kontakt personer till kvinnoförbundet nära dig! I första hand har vi här listat distriktsordföranden i våra distriktsorganisationer, där vi ännu inte har någon distriktsorganisation finns kontakt till aktiva KDK:are på orten eller kontakt till rikskansliet.

Stockholms stad och län
Britt Westerlind
Ordförande, KDK Stockholms stad och län
e-post: Britt.Westerlind@kristdemokraterna.se
tfn: 070-956 48 67

Uppsala
Iris Denstedt- Stigzelius
Kontaktperson, KDK Uppsala län
Iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se
tfn: 070-517 60 31

Södermanland
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Kontaktperson, KDK Södermanland
e-post: marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se
tfn: 08-7232560

Östergötland I dagsläget är det vakant
Kontakta gärna vårt rikskansli

Jönköping
I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt riks kansli

Kronoberg
Camilla Albinsson

KDK Kronoberg
http://www.kdk-kronoberg.se
e-post: camilla.albinsson@kristdemokraterna.se
tfn: 070-2356024

Kalmar
Gudrun Brunegård

e-post: Gudrun.Brunegard@kristdemokraterna,se

tfn:070-5815278

Gotland
I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt rikskansli

Blekinge
Inga-Lill Siggelsten Blum
Kontakt person, KDK Blekinge
e-post: ingalill.siggelsten.blum@kristdemokraterna.se
tfn: 0708-88 98 31

Skåne
Aase Jönsson Ordförande, KDK Skåne
e-post: Aase.Jonsson@kristdemokraterna.se
tfn: 070-6775364

Halland
Elisabeth Wetoft Persson
e-post: elisabeth@kristdemokraterna.se
tfn: 070-5450296

Västra Götaland
Eva Wallin
Ordförande, KDK Västra Götaland
e-post Eva.Wallin@kristdemokraterna.se
tfn: 070-323 35 23

Värmland
Vakant för tillfället

Örebro län
Elin Adebo
Ordförande, KDK Örebro län
e-post: Elin.Adebo@kristdemokraterna.se
tfn: 076-117 96 00

Västmanland
Vakant för tillfället

Dalarna
Katarina Gustavsson
Ordförande, KDK Dalarna
e-post: katarina.Gustavsson@kristdemokrterna.se
tfn: 073-970 57 79

Gävleborgs län
Rosmari Holmgren
Ordförande, KDK Gävleborgs län
e-post: rosmari.holmgren@kristdemokraterna.se
tfn: 073-334 74 29

Västernorrland
Britt-Mari Brynielsson
Ordförande, KDK Västernorrland
e-post: britt-mari.brynielsson@kristdemokraterna.se
tfn: 070-539 10 70

Jämtland I dagsläget är det vakant Kontakta gärna vårt rikskansli

Västerbotten
Anna-Greta Wallgren
Ordförande, KDK Västerbotten
e-post: annagreta.wallgren@gmail.com
tfn: 0730-571317

Norrbotten
Helen Lindbäck
Kontaktperson, Norrbotten
e-post.helen.lindback@kristdemokraterna.se
tfn: 073-0485386

Riksorganisationens kansli
Box 2372 103 18 Stockholm Besöksadress: Munkbron 1, Stockholm

Christina Blom Andersson
Förbundssekreterare
e-post: christina@kristdemokraterna.se
tfn: 08 723 25 61, 076 5272561

tai iwin