december 2012 archive

Konsten att ge i juletid

I juletid är givandet centralt. Få saker är så glädjefyllda som att ge klappar till barn. Givandet har också betydelse för samhället. Vi menar att givandet är fundamentalt och en förutsättning för en hållbar mänsklig utveckling. Generositet är en stark och kvinnlig egenskap. Att ge till andra är att skänka omtanke och att bekräfta din medmänniska. Vi förkastar givandet som ett rollspel med hjältinnar och offer. Ett givande som bygger på dåligt samvete eller självförhärligande tror vi inte på. Offerkoftan är en tunn klädsel som alla fryser i. Ett självklart givande ger energi och fyller på med kraft, i stort som i smått. Internationellt bistånd bör ges till verksamheter som främjar kvinnors kreativitet och handlingskraft, en gåva till grannen med varmt hjärta och en gåva till kvinnojouren med respekt och utan förväntan. Ett samhälle utan givande och generositet kollapsar förr eller senare.

Kansliet har jul – och nyårsstängt men öppnar igen den 2 januari!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

önskar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Sista luckan i vår julkalender:

En hållbar jul utmärks av social, ekonomisk och miljömässig balans. Först och främst, fred i hemmet och nyktra föräldrar. Tid för barnen och jämställd fördelning av hemmets sysslor såsom julstädning och matlagning. Ekonomiskt är det bra med kvalitet och långsiktigt hållbara paket, skippa överflöd och frosseri. Miljön främjar du också med ekologiska matvaror, gärna så lite kött som möjligt och massor av grönsaker. Snälla – släng ingen mat!

 

 

 

 

 

 

 

 

Qjouren fortsätter sin verksamhet ytterligare ett år

Tidigare nedläggningshotade Qjouren fortsätter sin verksamhet minst ett år till. Qjouren är landets enda kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med aktivt missbruk och tar emot 20-30 kvinnor i sitt skyddade boende varje år. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet säger stort grattis till denna viktiga verksamhet!

Dagens lucka

Lucka 13:

 

Vi förvaltar och skickliggör kvinnor

Förvaltningsprincipen är ett kraftfullt redskap för kvinnors självförverkligande. Genom att förvalta dig själv bygger du kompetens och skickliggör dig själv. Förvalta den du är, dina egenskaper och åsikter. Utveckla dina förmågor och lyssna inåt. Resultatet kommer snart, i form av frodigt växande.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tror på förvaltarskap utifrån kvinnors sanning. Vi tror på kvinnors kraft och förmåga och förkastar offerkoftan. Genom ett konsekvent skickliggörande av kvinnor bygger vi en hållbar framtid.

Dagens lucka:

Lucka 12:

Idag vill vi uppmärksamma advokatbyran Elisabeth Fritz vars specialistkompetens på brottsoffer och brottmål, hedersbrott, familjerätt och asyl- och migrationsrätt har stärkt många kvinnor.

Dagens lucka

Lucka 12:

”Först  med  en  kvinnlig ledning  för  ett  land  kommer  det  annorlunda  samhället  att  uppnås.” 

Långsiktigt hållbara lösningar

Kristdemokratins förvaltningsprincip är ett enormt kraftfullt verktyg, för att inte säga en naturlag. Genom att förvalta våra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser bygger vi långsiktigt hållbara lösningar. Nu har vi gjort slag i saken och låter FN:s perspektiv om hållbar utveckling genomsyra hela vårt program. Trodde ni att detta innebär en jätteförändring? Det innebär att vårt miljöprogram utvidgas för att ha betydelse i alla våra programpunkter men på flera plan är vi redan långsiktigt hållbara.

Vår lösning på livspusslet är unik, i sitt förvaltande av kvinnors och mäns hälsa, liksom barnets växande. Istället för att belasta kvinnor med ytterligare krav nedmonterar vi föreställningen om att karriär kombinerat med barn är förenat med stress.

Åh nej, vi är betydligt mer progressiva än så. Barnets växande är A och O i livspusslet, varför barnet är en central utgångspunkt. Med pappor som vabbar och gör sin del i hemmet avlastas mamma och vi lägger grunden till framtidens föräldraskap som är långsiktigt hållbar.

Dagens lucka

Lucka 11:

Vi vill idag uppmärksamma ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som utkom 1987 under ledning av norska Gro Harlem Brundtland. Rapporten bröt ny mark och introducerade paradigmskiftet i och med lanserandet av begreppet hållbar utveckling vars tre dimensioner – social, ekonomisk och miljömässig balans – är avgörande.

Vi ligger steget före, fantastiskt nog.

Breaking news!

Pressmeddelande
Stockholm 14 december 2012

Jämställdhet i tre dimensioner

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ställer om till en hållbar utveckling

Hållbar utveckling integreras som en utgångspunkt för Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik enligt beslut fattat av förbundsstyrelsen i helgen. Detta innebär att kampanjer och fokusområden kommer att belysas tredimensionellt, utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom införlivandet av FN:s etablerade begrepp faller Kvinnoförbundets redan progressiva jämställdhetspolitik helt på plats:

– Bland våra medlemmar och kvinnor i allmänhet finns en stor oro för vår planets fortlevnad. Mötet mellan Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och hållbar utveckling är inte bara en perfekt matchning utan ett svar på denna oro. Det är endast genom att förvalta våra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser som vi bygger vår gemensamma framtid, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Miljöhänsyn är sedan länge en hjärtefråga för oss och vår sociala politik har alltid varit långsiktigt hållbar. Genom att införliva hållbar utveckling i vårt program tydliggör vi en redan upptrampad linje.

– Vi ser att flera jämställdhetsutmaningar förblir olösta, trots år av analys och debatt. Kvinnoförbundet ligger steget före, till exempel genom sin tredimensionella lösning på livspusslet. Genom ett genomgående hållbart perspektiv kommer vi att kunna lösa de allra tuffaste frågorna, avslutar Maria Fälth.

För mer information:
Maria Fälth
Förbundsordförande
076-527 25 62

Annika Wålinder
Politisk sekreterare
076 527 25 60

Dagens lucka:

Lucka 9/10:

Ett boktips: Fred med jorden som skrevs av Elin Wägner och Elisabeth Tamm år 1940. I denna bok förespråkas bland annat ekologiskt jordbruk.

Jämställdhet förebygger krig

Lansering av rapport om Sveriges implementering av resolution 1325

Désirée Pethrus Engström, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets f.d. ordförande och numera ledamot i riksdagens utrikesutskott, var en av debattörerna när Operation 1325 lanserade sin rapport om Sveriges implementering av resolution 1325 på Kanadas ambassad, onsdagen den 12 december. Désirée berättade om resolutionens relevans i Afghanistan och underströk betydelsen av att kvinnor fanns representerade i fredsförhandlingarna.

Det framkom från panelen att Sverige är en förebild och ambassadör för resolution 1325. Maj-Britt Theorin, moderator, menade att resolutionen är ett komplement till FN:s kvinnokonvention vars implementering brister världen över. Susanne Axmacher och Helena Hoffmann från Svenska Försvarsmakten beskrev hur kvinnliga sökanden ifrågasätts, i synnerhet om de har egna familjer, och hur de ruckar på den djupt rotade manliga normen inom försvaret. Läs mer på Operation 1325:s hemsida.

Dagens lucka

Lucka 8:

”Det finns ingenting beständigt utom förändringen.”

Ordning och reda i en tid av förvirring

Dagbarnvårdare, barnmorskor och läkare visar vägen

Dagbarnvårdare, barnmorskor och läkare är några yrkesgrupper som satt sin prägel på Kvinnoförbundets politik. Vår kunskap om barnets behov är genuin, liksom vår förståelse för kvinnans särskilda situation under graviditet och småbarnsår. Vi vet att barn i åldern 1-3 år har ett särskilt behov av närvarande föräldrar varför vi vill introducera möjligheten till en barndag i veckan. Vi vet också att gravida kvinnor i nionde månaden behöver lugn och ro samt att föräldrar behöver dela lika på arbetet i hemmet för att både mammas, pappas och partnerns karriärer ska främjas. Vår politik förvaltar kvinnors sanning. Vi vägleds av kristdemokratiska värderingar som skapar ordning och reda i livspusslet. Vi bygger långsiktigt hållbara lösningar och ligger steget före.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets politik bryter ny mark och ger tydliga svar. Vi förkastar rädsla och vägleds av en tillit till livet. Vi bygger framtiden på förtroende, kunskap och ett förvaltande av våra mänskliga, ekonomiska såväl som miljömässiga tillgångar.

1 2

tai iwin