november 2012 archive

Välkommen till vår nya webb!

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet lanserar ny hemsida och profil

Idag lanserar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet sin nya hemsida. Även logotypen är ny vilket ger förbundet en helt ny profil.

Hemsidan är utvecklad i WordPress, är anpassad för Iphone och Ipad och finns på samma adress som tidigare (http://www.kd-k.se). Tillgänglighet, enkelhet och användarvänlighet har varit vägledande ord i framtagandet av den nya sidan som bland annat erbjuder en webbshop, politik och sociala medier.

Logotypens spotlights i runda former placerar kvinnor i centrum och uttrycker förbundets inkluderande politik. Rosa står för kvinnorörelsen, gult uttrycker kvinnors energi och blått signalerar det kristdemokratiska uppdraget. Typsnittet är ett typiskt 20-tals typsnitt vilket  symboliserar år 1921 som var det år som kvinnor i Sverige fick rösträtt.

Hemsidan och logotypen har tagits fram av Madeleine Blom, utbildad i visuell kommunikation och media samt ledamot i Kvinnoförbundets styrelse.

Maria Fälth,ordförande:                                                                                                   

– Kristdemokratiska Kvinnoförbundets nya formgivning och hemsida banar väg för framtidens jämställdhetspolitik som är kristdemokratisk. Vi vänder oss till moderna kvinnor år 2012 och framåt vilket vi nu tydliggör.

Madeleine Blom, kreatör och styrelseledamot:

– Politik är kommunikation och om du inte kommunicerar idag så finns du inte. En genomtänkt visuell plattform är en förutsättning för att budskap och politiskt innehåll ska nå fram. Välutvecklade kommunikationskanaler är A och O i denna process .

– Det är min förhoppning att Kvinnoförbundet fått de bästa förutsättningar för genomslag på den politiska arenan. Räkna med oss inför valet år 2014.

 

KdK skapar debattstorm i DN

Kriminalisera svenska medborgares sexköp utomlands, läs vårt gemensamma utspel med Centerkvinnorna och Liberala Kvinnor i DN debatt här.

Därför har DN fel, läs vår replik i Feministiskt Perspektiv här.

Ledarsida med slagsida, läs journalisten Maria Robsahms artikel här.

 

KdK i SvD Brännpunkt

Så kan våldet mot kvinnor bekämpas, skriver förbundsordförande Maria Fälth tillsammans med riksdagsledamot Caroline Szyber (KD) på FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, läs i Svenska Dagbladet här.

 

FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor

Idag uppmärksammar vi vägen till AVSKAFFANDET av mäns våld mot kvinnor, i Sverige och i världen.

Just denna dag, som pekar på ett av våra största samhällsproblem, väljer vi att placera kvinnors kraft och förmåga i centrum.

Det är kvinnors kraft och förmåga som givit upphov till kvinnojoursrörelsen, alla politiskakvinnoförbund och kvinnofredsrörelsen.

Det är tack vare kvinnorörelsens målmedvetna lobbying som vi idag har en unik lagstiftning som kriminaliserar sexköparen och inbegriper prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor.

En stark och fokuserad kvinnojoursrörelse har ringat in och synliggjort hedersvåld, mäns våld mot äldre och funktionshindrade kvinnor och våld i nära relationer.

Det är tack vare gränsöverskridande systerskap, nätverkande och organisering som vi kvinnor byggt upp beredskap och lagar för att synliggöra kvinnors verklighet och därigenom utmana de maktstrukturer som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor.
Genom att bygga jämställdhet på alla plan i samhället bekämpar vi mäns våld. Lika lön för lika arbete, jämställda familjer och jämställda bolagsstyrelser – alla dimensioner hör ihop och bygger en hållbar utveckling.

På denna FN-dag vill vi uppmärksamma följande dokument:
• FN:s kvinnokonvention som antagits av 187 medlemsländer och är världens främsta skydd för kvinnors mänskliga rättigheter.

• FN:s resolution 1325 som säkerställer kvinnors deltagande på alla beslutsfattande nivåer avseende fredsbygge, konflikthantering och att bygga upp samhällen efter krig.

• Handlingsplanen från FN:s kvinnokonferens i Peking år 1995 som innehåller ett helt kapitel om hur vi avskaffar mäns våld mot kvinnor.
25 november, 2012

Maria Fälth,
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Framtidens ledare främjas inte av kvotering

EU-kommissionens lagförslag om kvotering främjar inte kvinnors ledarskap i näringslivet, varken i Sverige eller Europa. I en långsiktigt hållbar och jämställd maktstruktur väljer kvinnor själva att kliva in i styrelserummet, säger Maria Fälth, ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Vi välkomnar EU-kommissionens direktiv om transparens i rekryteringsprocesser men förespråkar betydligt kraftfullare åtgärder än kvoteringsinstrumentet för att främja kvinnors ledarskap i svenskt och europeiskt näringsliv.

Få kvinnor vill gå in i en rakt igenom manlig ledningskultur. När graviditet, föräldraansvar och vabbning anses tillväxthämmande säger de flesta nej. Att i ett sådant sammanhang tvinga fram jämställdhet är ohållbart. Vad kvinnor istället behöver är en ledarskapsmiljö som fullt ut bejakar den verklighet som kvinnor lever i.

Den nya tidens ledare är en kvinna och inte sällan har hon barn. Ett chefskap som innefattar ett utmanande livspussel med karriär och familjeliv underlättas genom skräddarsydda stödfunktioner. För att en småbarnsmamma i ledande position ska trivas bör styrelsemöten förläggas med hänsyn till hämtning och lämning på dagis. En tjänstebil hjälper förstås till när chefen behöver ta sig snabbt från styrelserummet till förskolan.

Framtidens ledare har en jämställd partner. För att hon med trygg hand ska kunna manövrera svenskt eller europeiskt näringsliv innebär det fin uppbackning med en partner som tar ett jämställt ansvar i hemmet. Genom att pappor vabbar och tillbringar mycket tid med sina barn föder vi inte bara en välmående generation som växer upp med jämställda förebilder utan också en fantastiskt understödjande struktur som rent av uppmuntrar kvinnor att ta för sig bland ledningsposter.

Kvinnors makt i näringslivet ökar med främjande åtgärder för eget företagande. Ett näringsliv utvecklat på kvinnors villkor är en maktordning att räkna med. Inom vård och omsorg är sextio procent av alla företagare kvinnor och verksamheterna stimuleras av lagen om valfrihetssystem, LOV som uppmuntrar mångfald bland leverantörer. Vi har sagt det förr och vi säger det igen: LOV bör vara obligatorisk i alla kommuner.

Kvinnors ledarskap främjas av jämställdhet på alla plan i ett samhälle. I EU-länder som Irland, Malta och Polen saknar kvinnor rätt till familjeplanering vilket drastiskt utestänger deras deltagande i den ekonomiska och politiska sfären. Konsekvensen blir ett systematiskt utanförskap på arbetsmarknaden och en underordnad positionering i hemmet. Kvinnors mänskliga rättigheter måste säkerställas överallt för att vi ska kunna bana väg för framtidens ledare.

Jämställdhet är synonymt med modernitet. På samma sätt som hållbar utveckling har blivit en självklarhet för många storföretag förhöjer jämställdhet både trovärdighet och kvalitet. Ett jämställdhetscertifierat företag bidrar på samma sätt som ett miljövänligt företag till en hållbar utveckling.

En helt manlig ledning uttrycker stagnation och är en tröttsam och förlegad institution som sjunger på sista versen. Låt oss rycka upp detta uråldriga mönster från rötterna. Kvinnors ledarskap är en förutsättning för utveckling och framsteg, i Sverige såväl som inom EU.

Maria Fälth
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Stort beröm till Nyamko Sabuni

Pressmeddelande
2012-11-16

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet välkomnar regeringens jättesatsning på en nordisk kvinnokonferens

– Det är med stor glädje som Kristdemokratiska Kvinnoförbundet tagit emot beskedet att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni bidrar med tio miljoner kronor till Sveriges Kvinnolobbys arrangemang av en nordisk kvinnokonferens i Malmö år 2014, säger Maria Fälth, ordförande.

– Vi är stolta och glada över att ha en regering som stödjer svensk och nordisk kvinnorörelse. Sverige befäster därmed sin position som internationell förebild och föregångsland på området jämställdhet.

– Vi vill också gratulera Sveriges Kvinnolobby som tagit initiativ till denna angelägna konferens. På grund av det bakslag som råder för kvinnors mänskliga rättigheter i världen har lobbyn avvisat FN:s förslag om en femte kvinnokonferens. Den nordiska kvinnokonferens som regeringen nu stödjer kommer inte bara stärka vår svenska och nordiska kvinnorörelse utan få genomslag i hela världen.

Jämställdhetspaket till pappa på söndag

Pressmeddelande
2012-11-09

Trettio pappadagar, nittio föräldraledighetsdagar och hundra barndagar från Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Maria Fälth, ordförande:
–    Inför Fars dag på söndag vill Kristdemokratiska Kvinnoförbundet passa på att överlämna sitt berömda jämställdhetspaket till alla pappor.

–    Paketet innehåller unika åtgärder för pappors roll i livspusslet. Vi vill införa en barndag i veckan att ta ut för varje förälder som har barn i åldern 1-3 år. Med hundra reserverade barndagar uppmuntras pappor att tillbringa tid med sina barn.

–    För att pappor ska bli delaktiga under barnets första levnadsår vill vi utöka pappadagarna i samband med barnets födsel från 10 till 30 dagar.

–    Vi vill öka antalet vikta dagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 90 dagar för  att främja jämställdhet på ett tidigt stadium.

–    Jämställdhet i hemmet är progressivt och modernt, något att vara stolt över. Pappor som tillbringar mycket tid med sina barn är förebilder och höjer sin kompetens på alla områden, inte minst i arbetslivet.

Grattis Obama och USA:s kvinnor

Pressmeddelande
2012-11-06

– Kristdemokratiska Kvinnoförbundet gratulerar Barack Obama till ytterligare fyra år på presidentposten. Tag nu jämställdhetsarbetet i ditt land på allvar, säger Maria Fälth, ordförande.

– Amerikansk jämställdhet rankas endast 47:a i världen enligt FN. 16.8 % kvinnor i representanthuset (parlamentet) visar att ni har långt kvar. 58.4 % kvinnor på arbetsmarknaden är inte nog.

– Barack Obama, vår globala kvinnorörelse behöver stöd. Årets kvinnokommission i New York havererade och stora framsteg som gjordes vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 hotas av en tillbakagång. Stärk internationellt jämställdhetsarbete.

– Vi vill också gratulera USA:s kvinnor till ännu en mandatperiod med president Obama. Vi är en del av den svenska kvinnorörelsen som gjort Sverige till världens mest jämställda land. Vi önskar er lycka till i er kraftsamling för ett lika jämställt USA, avslutar Maria Fälth.

tai iwin