Styrelse

Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 2015

marylou150Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande 
Tfn:  08-7232560, mobil 073-600 57 84
E-post: marie-louise.forslund@kristdemokraterna.se

 

 

 

bildsaknasVakant/Entledigad
1:e vice ordförande
Tfn:
E-post:

 

 

bildsaknas

Eva Wallin
2:e vice ordförande
Tfn: 070-3233523
E-post: eva.wallin@kristdemokraterna.se

 

 

Monna Ridderström
Ordinarie ledamot
Tfn:0707-89 08 85
E-post: monna.ridderstrom@kristdemokraterna.se

 

 

bildsaknas

Malin Stadig
Ordinarie ledamot
Tfn: 070-820 94 13
E-post: malin.stadig@kristdemokraterna.se

 

 

britt

Britt Westerlind
Ordinarie ledamot
Tfn: 070-956 48 67
E-post: britt.westerlind@kristdemokraterna.se

 

 

camillaCamilla Albinsson
Ordinarie ledamot
Tfn: 070-235 60 24
E-post: camilla.albinsson@kristdemokraterna.se

 

 

bildsaknasAase Jönsson
Ordinarie ledamot
Tfn: 076-77 53 64
E-post: aase.jonsson@kristdemokraterna.se

 

 

Rosalie Keller
Ersättare
Tfn: 0730-35 40 20
E-post: rosalie.keller@kristdemokraterna.se

 

 

bildsaknasIngrid Alander, entledigad
Ersättare
Tfn: 070-235 60 24
E-post: ingrid.alander@kristdemokraterna.se

 

 

bildsaknasAnnelie Gredander, entledigad
Ersättare

 

 

 

bildsaknasAnn Hedberg Balkå
Ersättare

 

 

 

bildsaknasEva-Mai Mineur Tynong, entledigad
Ersättare

 

 

 

Erik Nilsson
Kamrer (adj.)
Tfn: 072-211 96 99
E-post: erik.nilsson@kristdemokraterna.se    

tai iwin